Behoud het toervaartnet

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het toervaartnet.


Gast

#126

2014-03-15 12:15

Niet alleen watersporters profiteren van goede en vrije vaarwegen, ook de "toeleverings"- bedrijven, de plaatselijke horeca, winkeliers, theaters, enz!

Gast

#127

2014-03-15 12:19

Niet alleen watersporters profiteren, ook alle plaatselijke "toeleveringsbedrijven", zoals horeca, restaurants, winkeliers, enz!!
Onzin petitie

#128 Onzin petitie

2014-03-15 12:29

Waarom moet een sportvisser betalen om te mogen vissen, maar de pleziervaart betaalt niet eens vaarbelasting?


Gast

#129

2014-03-15 12:29

De watersport besteed het vakantiegeld wel in Nederland en brengen dit niet en masse naar het buitenland. Is alleen maar goed voor de economie

Gast

#130

2014-03-15 12:30

Preovincie kantoren hebben meer gelden in de lade dan de gemeente kantoren.Dus wie staat wie te bedriegen,kamervragen??
zeiler

#131 petitie toevaartnet: geven en nemen?

2014-03-15 12:52

De petitie toervaartnet komt mij eenzijdig over. Prima om de overheid op te roepen om de routes toegankelijk te houden, maar zijn de watersporters ook bereid tot een eigen bijdrage? In een tijd dat overal harde bezuinigingen vallen kunnen volgens mij ook de watersporters wel een bijdrage leveren.

Gast

#132

2014-03-15 13:26

Al lijkt de dreiging soms groter dan de toekomstige ( politieke) werkelijkheid. Iedere watersporter dient deze petitie te ondertekenen

Gast

#133

2014-03-15 13:32

Ok alles kost geld, maar wij laten ook veel geld in de sector achter aan winkelen,ondehoud op scheepswerven etc..
Denk aan werkgelegenheid in de sector

Gast

#134 Re: Onzin petitie

2014-03-15 13:37

#128: Onzin petitie - Onzin petitie

Voor ons moet men geen vis op wateren zetten want wij vermoorden ze niet!!!!

Hans van Espel

#135 Kleine vaarweg infrastructuur is een nationaal belang

2014-03-15 13:42

Instandhouding van een fijnmazig vaarwegennet is van nationaal belang, nu voor de toervaart en over 50 jaar weer voor de kleine beroepsvaart. Over enkele jaren gaat de diesel heel duur worden. En ik zie ons al die kanalen niet met de hand graven. Ik geef een voorbeeld. Bedenk wat voor fantastisch openbaar vervoer we hadden kunnen hebben als we de tramweginfrastructuur van 70 jaar geleden nu nog konden inzetten voor vrije busbanen of lightrail-trajecten.

Gast

#136

2014-03-15 14:11

In een waterrijk Nederland met 12 -13 provincies
is de kans groot dat er versnippering van onder houds kosten een sluit post wordt en er dus weinig geld besteed wordt aan onderhoud waterwerken e.d.

Gast

#137

2014-03-15 14:19

graag gedaan

Gast

#138

2014-03-15 15:24

Het is belangrijk dat de verbindingen met alle vaarwateren in takt blijven. De economische waarde is voor havens en steden belangrijk. Het kan niet dat hierop bezuinigd wordt, sluizen en bruggen worden obstakels indien deze buiten werking geraken. Onze traditie voor vrije doorvaart wordt geweld aangedaan waardoor de beroepsvaart alsmede de recreatievaart ernstig wordt gehinderd in de uitvoering. Er wordt geen rekening gehouden met de werkgelegenheid en toerisme ook de opbrengsten voor horeca en middenstand.

Gast

#139

2014-03-15 16:36

Nederland waterland... Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Het Nederlandse waternetwerk is nationaal en internationaal cultuurerfgoed wat we met trots en aandacht moeten onderhouden!

Gast

#140

2014-03-15 18:00

wij als water sporters willen veilig kunnen varen en aanleggen in de mooie water (neder)landschap

Gast

#141

2014-03-15 18:59

Ik heb geen goed woord voor deze over
regering

Gast

#142

2014-03-15 19:25

fyra terug sturen en het geld aan de watersport besteden zodat nog meer toeristen ( lees buitenlanders ) kunnen profiteren van de watersport

Gast

#143

2014-03-15 20:19

de vogels vlogen van oost naar west Berlijn.... zo voelt dit ook

Gast

#144

2014-03-15 20:49

alles maar dan ook alles word afgebroken ,kijk toch eens wat er gebeurd bij het decentraliseren en privatiseren in de samenleving we gaan naar een vechtcultuur ieder voor zich lijkt me niet wat we willen.
we gaan gewoon amerika achterna,, een prachtig land maar loop er eens een maandje rond.

Gast

#145

2014-03-15 22:15

Varen wordt gedaan door alle lagen van de bevolking, ook door minder rijken in kleinere en oudere bootjes. Het is een ontspannende bezigheid in de gezonde buitenlucht. Je kan het ook voor minder geld doen, en op een milieuvriendelijke manier. Beter in Nederland het water op dan met een vliegtuig naar het buitenland!
Maar je moet wel heel Nederland door kunnen komen, en decentralisatie geeft mij daar geen vertrouwen in!

Gast

#146

2014-03-16 00:21

Het zullen vooral de mensen met weinig geld en een klein bootje in een club haventje aan een sloot of vaart zijn, die getroffen gaan worden door dit dom en kortzichtig (gebrek) aan beleid!

Gast

#147

2014-03-16 05:09

Nederland Waterland is de aloude adage; het ontkennen daarvan maakt het niet minder waar, en bezuinigen op de faciliteiten welke gebruik van waterwegen ontmoedigd is een historische fout waarvan de gevolgen zichtbaar zijn in Belgie, Frankrijk en Engeland.

Gast

#148

2014-03-16 07:12

Het Brielse Meer en aanliggende plassen en meren is een groot voorbeeld van de totale vernietiging van het watersport genot

Gast

#149

2014-03-16 08:35

Ik ben watersporter. Ik ben van mening dat er bij de bestuurders in Den Haag geen besef is van het belang van de watersport van en voor ons land. Naast alle andere missers in regeringskringen is deze veronachtzaming van zo een belangrijk aspect van onze identiteit een dikke onvoldoende.

Gast

#150

2014-03-16 08:49

goed initiatief, hoop niet dat het resulteert in de volgende poging om een vaabelasting in te stellen