Belgische BTW onlogica

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Belgische BTW onlogica.

Heracles

#1 Jaarrekeningetje te Laat ?

2013-01-26 19:17

Een idee over de waarde v/de Federale "gebouwen", waarover de Regie der Gebouwen zich bekommert ?
Vraag het aan Cd&V er Verherstraete (cumuleert deze Regie met ... de staatshervorming !)
Zo ziet het er uit :
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130118_00438731
jandor

#2

2013-01-27 01:38

Ik heb niet de bijlagen kunnen vinden, met de petitie voor de klanten, en met de BTW boeten.
In de tekst schreef U dat deze in bijlage waren.

VAN DOOREN Jean
jeandoorens@gmail.com

Gast

#3

2013-01-27 13:49

Ik moet zeggen dat de regering langs de ene kant het zelfstandig worden tracht te promoten doch opkomen voor de zelfstandigen in moeilijkheden wordt niet gedaan alhoewel er meer en meer moeilijkheden zijn en faillissement kunnen deze bedrijven maar op matige of geen steun rekenen van de overheid
DIVANOV

#4 REACTIE

2013-01-27 16:09

Goed initiatief. Onze instituten zijn niet passief , maar houden zich teveel bezig met hun eigen belangen,kwaliteitstoetsen en bijscholingen invoeren/opleggen. Dit gaat gemakkelijker dan meedingen in het externe kader. Er moet resuluut een andere strategie gevoerd worden op overheidsniveau.
Gast

#5

2013-01-27 18:04

volgende keer een website zoeken met minder publiciteit?

Gast

#6

2013-01-27 20:03

Men doet ons graag geloven dat Europese regelgeving voor uniformiteit zorgt, ook op gebied van indiening en toepassing boetes. Niet is m.i. minder waar, kijk maar naar Nederland waar de BTW plichtige tijd heeft tot 28.02.13 om zijn BTW aangifte Q4 2012 in te dienen (2 maanden !). Men zeurt daar ook niet met (woeker)intrest op voorschotten etc. Misschien is het zinvol eens een vergelijking te maken voor wat betreft de belangrijkste termijnen (Pb-Venb-BTW) en de toegepaste intresten en boetes bij laattijdigheid ... veel kans dat de Belgen in deze discipline goud halen !
cvh

#7 Belgische BTW onlogica

2013-01-27 20:32

verhoging van boetes en intresten in crisistijden is zowat de ondernemer nog meer de dieperik in duwen... En dan verwonderd zijn dat er nog meer falingen zijn. Zo schrikt men trouwens ook kandidaat startende ondernemers af, terwijl zij juist het vers bloed voor een groot deel van het economisch leven uitmaken. Administratieve vereenvoudiging geldt eerder voor de ambtenarij dan voor de ondernemer en de cijferberoepen
Anti Gauchist!

#8 < 5 decennia wanbeheer van de BE staat

2013-01-27 21:13

De syndicaten beslissen over het bestuur van het BE land. Hoe meer werklozen, hoe meer de syndicaten verdienen. De staatsschuld (alles meegerekend) bedraagt nu 4,03 van de omzet van het land (BBP). BE staat is met deze cijfers failliet. Maar politiekers camoufleren dat. 53% ambtenaren + werklozen worden betaald door de overheid. De verkozenen komen uit de syndicale rangen. Verkozenen strooien zand in de ogen van hun onderdanen. 12448 personen die een vermogensaangifte moeten indienen bezetelen 207.950 betaalde ambten posten, veelal zonder economische meerwaarde voor de burgers. Meer info! Lees boek van Rudy Aernoudt : "Leven zonder job".Toekomst : wie geen job heeft, zal er zelf een moeten creëren. BE staat wil vooral ondernemingen uitmelken. Al de rest wordt gepamperd door de syndicaten en verkozenen.
Gast

#9 Re:

2013-01-27 21:15

#6: -  

 

u heeft groot gelijk maar wij Belgen komen weinig op voor gezamelijk belang !!!
De moe getergde zelfstandig

#10

2013-01-27 21:20

Allemaal juist. Hopelijk tekenen veel zelfstandigen de petitie. Zodat er toch een signaal komt naar de bewind voerders
Gast

#11

2013-01-27 21:48

Wat als alle boekhouders en accountants eens geen aangiftes meer indienen tot dat er met hun opinie rekening wordt gehouden

Ik denk ook aan de nieuwe regels inzake btw aftrek op bedrijfsvoertuigen
Als wij al deze extra prestaties moeten doorrekenen aan ons cliënteel worden we onbetaalbaar

Gast

#12 Re: opmerking 11

2013-01-27 23:42

#11: Gast -

ik kan niet anders dan u volmondig gelijk geven

niemand beseft nog hoeveel werk er zit in het berekenen van de voordelen, in het berekenen van dit, van dat

en zelf rekenen mogen we niet : zit allemaal in de prijs

preventief werken wordt niet meer op prijs gesteld : wel defensief : advokaten mogen nog wel provisies vragen 'als het te laat is', en meestal worden wij er dan ook nog bij betrokken

Gast

#13

2013-01-28 00:06

Als de NMBS iets wijzigt rijden de treinen niet, als de werkdruk of de lonen bij ambtenaren wijzigen, staken ze of komen ze op straat
En wij zelfstandigen, de motor van de economie, wij doen maar verder, wanneer gaat er eens iets veranderen ?
Little Tout

#14 Waarom zodanig vermoeilijken dat het onwerkbaar is geworden, als er adm zou kunnen vereenvoudigd w.

2013-01-28 01:33

Gezien zelfs nog specifiek boetes worden voorzien voor het gebruik van een niet origineel document om de BTW te voldoen, steld zich de vraag of de bevoegde ambtenaren die deze nieuwe boeteregeling uitwerkten, nog van deze tijd zijn?  Zijn die werkelijk volledig wereldvreemd? Zijn zij nooit zelf op controle geweest?
Zijn zij, gezien de digitale betalingstechnieken, niet op de hoogte dat de ontvanger van Gelden, nooit meer de originele overschrijving krijgt, sinds meerdere jaren?
Als die ambtenaren dat niet weten, zijn zij ons insziens niet meer bekwaam om zulke teksten op te stellen, hieree bedoeld de nieuwe boeteregeling, en stellen wij openlijk de vraag of die ambtenaren bekwaam zijn om een onuitvoerbare facturatie en boekingsregeling op te laten leggen, inzake termijnen van facturatie BTW, en ook periode van opname in de btw aangifte?
Hebben die ambtenaren niet hun wereldvreemdheid en onbekwaamheid nu duidelijk bewezen?
Wij verzoeken om volledige herschrijving van die boeteregeling, en van de facturatie en inboekingsrichtlijnen in België, inzake BTW. De nu voorziene systematiek en opgelegde termijnen zijn onlogisch en onwerkbaar.   Lib.Fisc.Stuurgroep vzw

Verduidelijking inzake gestructureerde meededeling: de huidihe overschrijvingen met bestemmeling "BTW-Ontvangsten" hebben op hun lijn meededeling, een gestructureerde meededeling berekend vanaf het btw nummer van de belastingplichtige

Eenfluitje van én cent om ervoor te zorgen, wanneer een btw nummer zou ingegeven worden, dat de banksoftware dat automatisch zou overrekenen, naar de desgewenste gestructureerde meededeling.

Voor ons  liever administratief vereenvoudigen, en iedereen vooruit helpen dan BOETES uitdelen, en innen!

Waar is het voorafgaandelijk overleg Minfin-Cijferberoepen gebleven, voorzien dank zij het protocol Jamar?

 

Keep it easy

#15 Komt er een nieuwe verplichting op een uitgaande factuur te staan?

2013-01-28 02:12

Met de veranderingen inzake termijn van uitgifte van de factuur, na levering van goederen, en prestatie van diensten, kan de vraag gesteld worden, of het niet zinnig zou worden, opdat als bijkomende vermelding op die factuur, ook nog de periode van opname in de aangifte van de facturant zou moeten vermeld worden? Wat kan geautomatiseerd worden in navolging van regelgeving, moet nuttig gebruikt worden!

Als het moet, zowel op papier, als in de digitale factuur opgesteld volgens het e-fff protocol!

Tom

#16 BIBF

2013-01-28 10:37

Is het BIBF ook aan het onderhandelen ?

Gast

#17 btw en andere

2013-01-28 11:59

onze beroepsorganisatie doen veel te wijnig
het is ook gelijk in de politiek macht en aanzien hebben - postjes bemachtigen
BTWmurwBE

#18 Boeten willekeur

2013-01-28 12:49

boeten goed en wel, maar het is hier nooit voor iedereen gelijk.
In zo'n situatie is hoe hoger de boeten, hoe oneerlijker.
Niet alle "dezelfde" overtredingen worden bij iedereen op dezelfde wijze beboet, en altijd bij iedereen. De ene moet wel, de andere niet, de ene veel meer, de andere veel minder betalen bij dezelfde soms onopzettelijke vergissing. Als je contacten hebt met de administratie zal de boete misschien wel omzeild worden. Ken je iemand dan zal na bespreking of bezwaar de boete verminderd of zelfs kwijtgescholden worden.
Boeten die starten aan 50.000 euro om te eindigen op 2.000 is geen uitzondering.
Pure willekeur. En als je dan al pech hebt dat iemand op de administratie je zoekt om persoonlijke redenen ......het is menselijk en bestaat.
Dus zoals in NL bvb ....Veel minder boeten en veel soepeler.

Basisregel zou moeten zijn : Als er geen financieel nadeel is geweest voor de staat ...zou er geen boete mogen toegepast worden .(of hoogstens een kleine administratieve doch niet proportionele of procentuele )..Want dan komt de fout meestal voort uit of onwetendheid of door de complexiteit van de wetgeving en formaliteiten.


Nu past men in Belgie boeten en intrest toe op BTW die gelijktijdig zou mogen gerecupereerd mogen zijn ( bvb verleggingsregeling) De staat maakte nul verlies, maar men past toch hoge boete en hoge intresten toe op de betaalzijnde, terwijl men de gelijktijdige recuperatiezijde ( die dan niet gebeurde negeert ) Pure diefstal.
Accountant

#19

2013-01-28 14:22

Eindelijk ! Iemand die druk zet op het onmogelijke. Alsof elke cliënt de 1° na het kwartaal aan de deur staat met de documenten.
Vooral in het laatste kwartaal, de dossiers komen binnen rond de 10° - 15° Januari ! Straf om dit allemaal verwerkt te krijgen voor de 20°. En dan maar boetes geven . . brengt goed op hé ! Maar het alleszins demotiverend voor de ondernemer. Wij als beroepsbeoefenaars gaan eraan kapot !

Boekhouder

#20 Plezier beleven aan je werk...

2013-01-28 15:48

Ik zit al meer dan 30 jaar in het vak, en heb mijn job altijd met veel plezier gedaan...
Maar wat onze regering sinds hun aantreden al over mijn hoofd heeft gekapt degouteert mij uitermate. Beslissingen worden genomen in het licht van opbrengst, de belastings- en parafiscale druk op het werkende gedeelte van de bevolking is nog nooit zo hoog geweest, er is een toenemende rechtsonzekerheid die ondernemers en ondernemingen verlamd, de genomen beslissingen getuigen allemaal van een hemeltergende korte termijn visie en de heren regeerders zien nooit verder dan de datum van de volgende verkiezingen... Ondertussen raakt iedereen gedemotiveerd, en de rekeningen blijven de pan uitswingen, ondanks de goed-nieuwsshow die onze politici elke dag blijven verkondigen. Er is geen enkele politicus met ballen, die durft zeggen waar het op staat: werken dien opnieuw beloond te worden, mensen met problemen dienen geholpen te worden, dus ja, solidariteit, zeker, maar ook verplichtingen en activering... Nog enkele Ford en Ardelor debabacles (en het zal zo evolueren, want ze zijn uiterst hardleers) met brugpensioen en voordelen allerhande, en 90% van de Belgen ligt in een hangmat, terwijl de overige tot hun 72 kunnen blijven werken en 80% van hun lonen en verdiensten afdragen om de boel te kunnen blijven betalen. Doodmoe wordt een men ervan...

Gast

#21

2013-01-28 16:46

??????,
nanie

#22

2013-01-29 11:24

wees voor één keer menselijk :p

Gast

#23

2013-01-29 13:10

Tja, de fiscaliteit in Europa krijgt het statuut van de relativiteitstheorie maar is allesbehalve wiskundig of rationeel. Het lijkt op een kameel samengesteld door een werkgroep die een paard moest ontwerpen.

Gast

#24

2013-01-29 13:13

De fiscaliteit in Europa lijkt meestal op een kameel ontworpen door een werkgroep die een paard moest ontwerpen. Bovendien matigt het zich een wetenschappelijk statuut aan dat nergens op steunt behalve op corporatisme.

Gast

#25

2013-01-29 16:30

Fiscaliteit is al lang niet meer een noodzakelijk kwaad maar een dood gewicht. Door allerlei corporatistische en politieke doelstellingen is het nu verheven tot een soort wetenschap waarop de burgers zich blindstaren en die diezelfde burgers belet de economische benadering van hun activiteiten op de eerste plaats te stellen. Caveat consules: deze benadering zal Europa zeer schaden bij de verschuiving van de welvaart naar het Oosten.