€200 en nog veel meer: GEEN STIJL

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie €200 en nog veel meer: GEEN STIJL.


Gast

#151

2011-10-20 13:43

Prima petitie. Ik vind de reclame er omheen, van Dell en van het kruidvat niet plezierig. Verwarrende mix van commercieel doel en belangrijk onderwerp.

Gast

#152

2011-10-20 13:50

Deze mensen hebben het al moeilijk genoeg en hebben vaak ook heel weinig inkomen dus volkomen onterecht dat er ook nog een eigen bijdrage wordt opgelegd.

Gast

#153

2011-10-20 13:52

zinvol om op deze maniet te laten weten dat ggz cliënten gedwongen worden om fors bij te betalen voor algemeen toegankelijke zorg en dat psychiatrische cliënten gediscrimineerd worden

Gast

#154

2011-10-20 13:56

jammer dat de ELP niet vernoemd wordt bij de 1e lijn: daar gaat de eigen bijdrage omhoog van 10 naar 20 euro per gesprek, wordt het aantal gesprekken gekort van 8 naar 5 en blijft ook het feit dat eerst het eigen risico moet worden opgemaakt... Zo komt het berekende kostenplaatje er nog anders uit te zien.

Gast

#155

2011-10-20 13:57

Ik kan het volledig onderschrijven en helaas hebben we te maken met een incapabel kabinet.
Het is volstrekt discriminerend dat iemand met bv
Schizofrenie een eigen bijdrage moet betalen. Hij of zij kan er helemaal niets aan doen en heeft hulp nodig. Net zoals iemand die bv diabetes of ms heeft.
Deze patienten hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Gast

#156

2011-10-20 14:01

Een heel goed initiatief. Ik hoop vooral dat deze extra eigenbijdrage voor psychiatrische patienten volledig van de baan gaat.

Gast

#157 Re:

2011-10-20 14:14

#1: -

Zeker een goede actie dit!!!


Gast

#158

2011-10-20 14:29

IK HOOP ZÓ ONGELOOFLIJK DAT DIT ENIGE INDRUK ZAL MAKEN OP DE DAMES EN HEREN DIE HIER INVLOED OP KUNNEN UITOEFENEN!!!!!!!!!

Gast

#159

2011-10-20 14:31

Schandalig die bezuinigingen op de o.a de zorg !!
minder handen aan bedden, meer psychiatrische problemen, minder bedden, minder (gezonde) mensen ????

Gast

#160

2011-10-20 14:31

heel terrecht en prima initiatief steun het van harte

Gast

#161

2011-10-20 14:39

al onze inspanningen om risico op kindermishandeling te verkleinen wordt hoermee tenietgedaan,wat zal dat aan geluk en geld wel niet gaan kosten.

Gast

#162

2011-10-20 14:48

Discriminatie van de GGZ tov de somatische gezondheidszorg - tot uiting komend in forsere bezuinigingen - versterkt het stigma, dat rust op geestesziekte.

Gast

#163

2011-10-20 14:51

I

Gast

#164 Ik hoop dat heeeeeeeel veeeeeel mensen deze petitie ondertekenen en zodoende een duidelijk signaal a

2011-10-20 14:52


Gast

#165

2011-10-20 15:05

De te verwachten resultaten van de voorgestelde bezuinigingen zijn rampzalig, deze petitie moet massaal getekend worden.

Gast

#166

2011-10-20 15:41

Heel goed dat wij als GGZ actie ondernemen want dit gaat echt te ver; eigen bijdrage en opname kosten bij psychische nood zo hoog maken! Inderdaad kan dit zeer ernstige gevolgen hebben en zelfs kan leiden tot toename Suicide pogingen en uitstelgedrag met hulp zoeken bij mensen met psychische problemen. Hoogachtend, A.S. Rozenbeek

Gast

#167

2011-10-20 15:42

Noodzakelijk om in aktie te komen, want deze maatregelen spannen het paard achter de wagen. De veronderstelde besparingen zullen extra kosten blijken te zijn nog los van de onzekerheid en leed die het voor betrokkenen en hun omgeving met zich mee brengt.
Kokervisie in het Haagsche, is dat ook een aandoening?

Ton Hoogervorst

Gast

#168

2011-10-20 15:44

Ja, hoe trek ik bij iemand zijn zakken leeg.....

Gast

#169

2011-10-20 15:53

Wat als de partner of een kind van minister Schipper ernstig manisch depressief of suicide zou zijn? Zoals wel vaker nemen ministers beslissingen die hen of het behoud v/d coalitie wenselijk zijn zonder zich te (willen) storen aan ter zake deskundigen of erger hun eigen geweten. Dit soort beslissingen komen voort uit de koehandel die politiek heet. Machtsstrijd, partijbelangen en inspelen op onderbuikgevoelens v/d kiezers, beïnvloed door populistische manipulatoren.

Gast

#170

2011-10-20 16:11

Het is schandalig dat de gewone burger die geestelijke hulp nodig heeft weer de dupe is van het geweldige beleid van onze regering. Bedankt!!!!!!

Gast

#171

2011-10-20 16:20

geen stijl!

Gast

#172

2011-10-20 16:20

Geestelijke/psychiatrische zorg behoort tot de basisbehoeften!!! Daar valt niet over te onderhandelen.

Gast

#173

2011-10-20 16:22

Volslagen oneerlijk. Bestel de JSF maar af voor je een kwetsbare groep afserveert. Schandalig!!!!!!

Gast

#174 Re:

2011-10-20 16:24

#22: -  

 Een bekende, maar erg onzinnige uitspraak. Als het om miljarden gaat, haal je dat echt niet bij de managers weg.


Gast

#175

2011-10-20 16:26

Clienten zouden er geld bij moeten krijgen als ze zich adequaat laten behandelen. Dit voorkomt veel persoonlijk leed, voor clienten, gezinsleden en andere betrokkenen. Voorkomt crisis, uitval op werk, school en levert uiteindelijk dus veel geld op en vooral ook een fijner leven.