€200 en nog veel meer: GEEN STIJL

€ 200 en nog veel meer: GEEN STIJL!

Wij  willen duidelijk maken aan minister Schippers en de Tweede Kamer dat de demonstratie op het Malieveld in juni (2011), waar 10.000 patiënten, werkgevers en werknemers uit de GGZ bij elkaar kwamen geen eenmalige oprisping was.

De stand van zaken

Het overleg met de minister met werkgevers en beroepsgroepen leidde niet tot het gewenste resultaat:  de maatregelen blijven “ze zijn in beton gegoten”, zo werd  gezegd.

Omdat we ons werk gewoon goed deden, groeiden we de afgelopen jaren met 10% en uit alle cijfers (WHO, Nemesis/Trimbos) blijkt zelfs dat er nog steeds sprake is van onderdiagnostiek en onderbehandeling.

Intussen is duidelijk dat de somatische zorg 2-3% mag groeien. Een directeur van een algemeen ziekenhuis zei: “Tel je zegeningen”. De GGZ heeft geen zegeningen te tellen, die moet 35% van de bezuinigingen in de gezondheidszorg leveren terwijl ze 10% van de zorgkosten vertegenwoordigt.

Discriminatie

De GGZ zit in het verdomhoekje!  Laat duidelijk zijn: in dat hoekje  weigeren wij om mee te werken aan maatregelen die discrimineren en onze sector, onze patiënten en onszelf over de rand van de afgrond duwen.

Wat staat ons te wachten als deze maatregelen doorgaan?  Naast de verhoging van de premie voor iedere Nederlander met zo’n 30 euro moet de Nederlander met een psychiatrische/psychische aandoening extra betalen, maximaal 169,96 per maand want:

- Word je verwezen naar de 1e lijns GZ-psycholoog dan kost dat 100 euro (20 euro per gesprek) en dat betekent 8,30 euro extra kosten per maand

- Iedere patiënt met een angststoornis, een depressie, PTSS, schizofrenie, enzovoort moet een kaartje kopen voor de GGZ 2e lijn: 200 euro. Dat betekent 16,66 euro extra kosten per maand

- Moet  je worden opgenomen dan moet je nog eens 145 euro extra per maand betalen.

Als je dus pech hebt ga je eerst naar de GZ psycholoog, dan naar de polikliniek en als je dan moet worden opgenomen omdat het allemaal veel ernstiger met je is dan gedacht. Dan ben je dus naast de premieverhoging van zo'n 3,00 euro nog 169,96 euro extra per maand kwijt.

DAT IS: 2039,52 EURO/JAAR extra

 

Wat staat er voor de GGZ nog meer op stapel

De sector als geheel wordt getroffen door een bezuinigingseis van 6-7% per instelling.

En men wil onder de noemer " ontmedicalisering" en als bezuiniging de kinder- en jeugdpsychiatrie overhevelen naar de gemeente. Alsof kinderen niet psychisch ziek kunnen zijn en vreemd genoeg, als ze 18 worden moeten ze weer naar de reguliere GGZ. Dan hebben ze opeens wel een psychiatrische aandoening.

Wat IS er gebeurd?

  1. Patiënten, die veelal moeilijk om hulp vragen (omdat ze eerst in eigen kring de problemen proberen op te lossen) zullen nog meer uitstel gedrag gaan vertonen. In een later stadium hulp vragen betekent: de ziekte/de problemen worden nog ernstiger.
  2. Verwijzingen naar de 1e lijns GZ-psycholoog zullen misschien eerst toenemen (goedkoper) maar dan teruglopen. De huisarts raakt overbelast.
  3. Mensen met ernstige problematiek zullen eerst 100 euro betalen (1e lijns GZ-psycholoog) en dan, na veel aarzeling, ziektedagen, lijden (ook van naastbetrokkenen), zich naar de tweede lijn laten verwijzen: 200 euro.
  4. Door alle vertragingen zal opname sneller nodig blijken: 145 euro.
  5. Het aantal opnameplaatsen zal hierdoor tekort gaan schieten. Personeel, waarop de afgelopen jaren al is bezuinigd (aantal en kwaliteit) raakt fors belast: raken opgebrand.
  6. Het is niet onwaarschijnlijk dat het aantal suïcidepogingen en suïcides zal toenemen.
  7. Laag frequente contacten voor patiënten met bijvoorbeeld een recidiverende depressie of een bipolaire stoornis zullen gefrustreerd raken. Een enkel contact gaat veel geld kosten. Gevaar: terugval want controle is noodzaak.
  8. Overlast door mensen die, onbehandeld en door de ziekte ontregeld zijn, zal toenemen: OVERLAST EN ONVEILIGHEID neemt toe en extra politie-inzet is nodig (zie de VK van 7 oktober)
  9. Maatschappelijke kosten en kosten voor werkgevers nemen enorm toe vanwege de extra uitval door onvoldoende of niet behandelde psychiatrische aandoeningen.

10.Kinderen en ouders zullen lang moeten wachten op hulp want de middelen van de gemeente zijn veel te beperkt en ze hebben geen verstand van kinder- en jeugdpsychiatrie.

11.Mensen kunnen hun klachten lichamelijk gaan vertalen, dat betekent verwijzing naar somatische ziekenhuizen en daarmee duurdere en ineffectievere zorg voor deze klachten.

12.Bovendien: door de 6-7% bezuinigingen en de vraaguitval in verband met de eigen bijdrage zullen MASSAONTSLAGEN vallen en de kwaliteit van zorg zal enorm teruglopen.

GEEN STIJL

Wij vinden deze ONZINNIGE MAATREGELEN die een goed functionerende GGZ kapot maken, geen stijl. Maatregelen die vele malen meer geld gaan kosten (ook voor werkgevers!) dan ze opleveren en die voor een grote groep mensen uiterst discriminerend zijn. Maatregelen, die voor vele, gemotiveerde professionals, baanverlies zullen gaan betekenen.

 

ONDERTEKEN DEZE PETITIE EN MAAK HEM BEKEND AAN COLLEGA’S, PATIENTEN, FAMILIE, NAASTBETROKKENEN, NABESTAANDEN, VRIENDEN EN KENNISSEN.