€200 en nog veel meer: GEEN STIJL

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie €200 en nog veel meer: GEEN STIJL.


Gast

#201

2011-10-20 20:20

Doe is normaal man!

Gast

#202

2011-10-20 20:26

Deze gang van zaken maakt het voor mensen met weinig geld vrijwel onmogelijk om voor psychische klachten behandeld te worden. Er zijn veel depressies en angsten op het platteland, waar mensen toch al moeite hebben om naar een therapeut te gaan. Deze barriere moet niet nog groter worden.

Gast

#203

2011-10-20 20:34

Doorgaan zo!

Gast

#204

2011-10-20 20:37

Tengevolge van deze bezuiniging zullen mensen,die GGZ hulp nodig hebben,minder deze hulp gebruiken. Hetgeen veel problemen zal geven. Niet alleen problemen voor de patiënt,maar ook voor zijn/'haar omgeving en voor de maatschappij. Dit is geen bezuiniging,maar werkt kosten vermeerderend. Bovendien zullen veel mensen die hulp nodig hebben,maar dit niet kunnen betalen,angstig worden en zichzelf niet meer staande weten te houden. Doordat ze geen uitzicht meer zien,zal er meer zelfmoord voorkomen.of verwaarlozing. Bovendien is dit niet de enige maatregel,die de psychiatrische'chronische patiënt treft/. Door de opstapeling van de zorgkosten,komen veel mensen in armoede te verkeren. Kunnen zich geen ontspanning meer permiteren. Kortom de nood wordt zeer hoog. Geen ontspanning,dan meer depressie. Geen ondernemingsdrang,dus geen initiatieven worden ontplooid. De GGZ mensen komen vast te zitten in hun problemen. Agressie,angst enz. komen dan veel meer voor. Waardoor isolement.

Gast

#205

2011-10-20 20:47

IK hoop dat Nederland samen met gezond mensen de kosten voor ziek mensen op hoesten. Bovendien vind dat MNA eens na wijze van zorgkosten kijken verhouding komt niet, risco om hoog en premie om hoog bij andere verzekering dat werk MNA.

Gast

#206

2011-10-20 20:48

Het moet niet gekker worden in Nederland, alleen de rijken hebben straks zeker nog recht op psychische hulp. De minder draagkrachtigen moeten hun eigen hulp maar regelen...

Mooie bezuining (lange termijn) zou zijn als iedere patient binnen 14 dagen geholpen kan (scheelt een hoop kosten van uitval). Scheelt ook een heleboel somatische klachten die door de lange duur een psychisch effect gaan krijgen.


Gast

#207

2011-10-20 20:54

Te gek voor woorden!

Gast

#208

2011-10-20 20:57

Beter worden moet toch geen luxe artikel zijn

Gast

#209

2011-10-20 21:21

Heel goed!!!!

Gast

#210

2011-10-20 21:23

Deze maatregel betekent water naar de zee dragen. Ik verwacht nog veel meer onrust in de maatschappij dan er al is. Mensen die echt hulp nodig hebben komen onnodig in gevaar! Dus: Overheid, Let op; Levensbedreigende maatregelen en uiteindelijk nog hogere zorgkosten!; en een hoop meer tranen in de wereld. Niet doen, dus!

Gast

#211

2011-10-20 21:56

Ik hoop dat deze petitie voldoende besef bij de politiek gaat brengen dat de geestelijke gezondheid van hun kiezers belangrijker is dan geld.

Gast

#212

2011-10-20 21:59

Mensen die het al moeilijk hebben en hulp zoeken en gebruiken, zijn willige slachtoffers om van te plukken.
GerardBr7305

#213 Eigen bijdrage GGZ

2011-10-20 22:05

Veel GGZ- clienten hebben een minimum uitkering (bijstand, WAJONG, etc.) En daardoor geen geld voor een PC. Of wel, maar niet genoeg voor 'n internetaansluiting van 20 tot 50 Euro per maand. Deze "zwijgende MEERDERHEID" wordt het dus extra moeilijk, tot bijna onmogelijk gemaakt om aan deze aktie mee te doen. Suggestie: vrijwilligers gaan deze doelgroep opzoeken op (GGZ-) lokaties e.d. Nog een suggestie voor IEDEREEN. Bij GOOGLE (Gmail)kun je maximaal 100 e-mail adressen aanmaken.Voor extra response bij digitale akties zou je zo per persoon bijvoorbeeld tot maximaal 99 keer EXTRA kunnen reageren.


Gast

#214

2011-10-20 22:09

Ik vindt het absurd. Want niet iedereen kan het betalen.Dan krijg je dat men niet meer met een probleem naar de GGZ stapt maar gewoon zelf gaat dokteren of gewoon weg blijft en met alle gevolgen van dien. Het zal je familie maar wezen die even de weg kwijt is of niet meer trekt. Ik vindt dat het niet moet kunnen.

Gast

#215

2011-10-20 22:27

Waanzin

Gast

#216

2011-10-20 22:31

Het laatste waar een psychiatrisch patient door geplaagd moet worden is geldzorgen.

Gast

#217

2011-10-20 22:43

hoe is het toch mogelijk,wel;ke uitzuigers verzinnen zoiets, de heren met een te dikke knip dus, opzouten metr heel die klote regering!

Gast

#218

2011-10-20 22:48

Het is te belachelijk, om ook niet eens te noemen dat mensen met een ernstige stoornis ook nog eens niet kunnen werken wat weer verzuimkosten met zich meebrengt en de economie nog meer laat kelderen...

Gast

#219

2011-10-20 22:54

het zijn de minder draagkrachtigen die de armoede ingaan,terwijl wij een rijk land zijn. De vele bezuinigingen zullem weining of niets oplossen.

Gast

#220

2011-10-20 23:11

Belachelijk! Dicriminatie in de zorg !!! Als psychiatrisch patient kan ik nu gaan betalen (waarvan ???). Nog meer inleveren. Het is zo oneerlijk dat dit over onze rug gaat. Ik kan in januari dus gelijk 600 euro neerleggen. (waarvandaan ??) 200 voor mn gewone zorgpremie (oh die zal ook wel hoger worden), 200 voor mn eigen risico (medicatie) en 200 omdat ik vanwege PTSS therapie volg in een instelling. En bedankt overheid !


Gast

#221

2011-10-20 23:16

mijn patienten zijn verstandelijk beperkt en leven aan de ondergrens van onze maatschappij. Ze worden al niet voor vol aan gezien, moeten ze nu ook nog buiten hulp van de gezondheidszorg komen??

Gast

#222

2011-10-20 23:25

U kunt wel bezuinigen , maar u mag geen mens bezuinigen

Gast

#223

2011-10-20 23:28

Dank voor dit initiatief, goed idee om dit geluid steeds weer te laten horen

Gast

#224

2011-10-20 23:31

Een discriminerende maatregel, die een kwetsbare groep bovenmatig treft. Op termijn zal blijken dat er geen winst te behalen is door dit onzinnige en visieloze beleid

Gast

#225

2011-10-20 23:38

Hiermee wordt weer duidelijk dat dit rechtse kabinet vooral oog heeft voor een nog grotere tweedeling in de samenleving en de zwakkeren aan de kant laat staan...schande.