Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject


Gast

#51

2011-05-17 00:45

Wij steunen elk project dat bijdraagt tot de ontplooiing van kinderen.
Solu Veronica

#52 Re:

2011-05-17 01:20

#1: -

This project is an essence of globalzation. It creates home away from home for those children.


Gast

#53

2011-05-17 04:26

Als Spanjaard in Brussel spreek ik geen Frans, alleen maar Nederlands, speciaal voor mijn dochter. Ik probeer om ons gezin maximaal te mengen in het land, dus, ik ga volop voor integratie. Ik weet dat ik nooit perfect tweetalig zal worden, maar hoop dat mijn dochter het zal zijn. Als ze met een Nederlandstalige huwt dan zal de integratie echt geslaagd zijn.

Al deze kinderen in OETC studeren in het Nederlands en ze zijn tot nader order Belgen. Slechts 3 tot 7 leesuren per week zijn in een andere taal, hun moedertaal. Akkoord dus dat onderwijs behoort gegeven te worden één van de landstalen. Maar hebben ze geen recht op ondersteuning voor het spreken en het leren schrijven van hun moedertaal hiernaast?
Mochten het de kinderen van een Minister zou deze hen niet iedere onderwijskans gunnen?
Gast

#54

2011-05-17 08:51

De heer minister houdt blijkbaar geen rekening met onderzoeksresultaten die het belang van onderwijs in de thuistaal onderstrepen. Meer nog: hij heeft geen aandacht voor het welbevinden van het kind, en dat voor een minister van onderwijs!

Gast

#55

2011-05-17 09:12

Had dit soort onderwijs maar 40 jaar eerder bestaan dan had ik mijn "vaders aal " niet inde avondschool moeten leren ! Iedereen heeft ook de mond vol over integratie , dit project is daar een fantastisch voorbeeld van waar we allemaal iets van kunnen leren !!! Stop dit aub niet !

Gast

#56

2011-05-17 09:17

Het niet gehoord worden van basiswerkers vind ik onbegrijpelijk. Door een open dialoog had dit drama kunnen voorkomen worden. Een nieuw taalbeleid in het Brusselse, dringt zich op. In plaats van eerst OETC op te doeken om dan aan iets nieuws te beginnen, was men beter het proces samen met hen aangegaan over het denken rond deze nieuwe ontwikkelingen. OETC kon dan mee opgenomen worden in een ruimer, open beleid rond meertaligheid in het onderwijs in Brussel.


Gast

#57

2011-05-17 10:18

Als Vlaming-Belg-Europeaan- Wereldburger begrijp ik niet waarom wij altijd in ons klein landje zo kortzichtig moeten zijn.
Mensen zoveel mogelijk kansen geven om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers is toch een van de doelstellngen van het onderwijs zelfs als dat niet in het 'Vlaams' is.
guest

#58

2011-05-17 10:25

Het gaat natuurlijk om het vertrekken vanuit de thuisbasis, uit de goodwill en de positieve ingesteldheid via de specifieke moedertaal om vervolgens het Nederlands maximale kansen te geven. Dit is een gedoseerde aanpak met resultaten voor het Nederlands. Wie wil er dat nu afbouwen zonder een smet op zijn blazoen ?

Gast

#59

2011-05-17 10:30

Als we het vandaag over de fameuze socio-economische problemen moeten hebben: geachte ministers beleidsmakers, DIT zijn socio economische kansen die jullie weg willen gooien.
Mike Van Acoleyen, Groen!-Ingelmunster

Gast

#60

2011-05-17 11:24

Onderzoeken uit binnen- en buitenland tonen aan dat meertalig onderwijs een grote meerwaarde voor het onderwijs betekent en bijgevolg zeker gestimuleerd en ondersteund moet worden. Het initiatief van de minister houdt geen rekening met de huidige evolutie in het onderwijs noch met de wensen van vele ouders die hun kinderen meertalig willen laten opgroeien.
Jean Depasse Camerlynck.

#61 Ik vraag tot slot dat de beslissing van de minister onmiddellijk herzien wordt.

2011-05-17 14:36

Mijn naam is Jean Depasse en ik ben Belg (die gedurende 40 jaar geleefd heeft in Colombia en gedurende die periode het Spaans gesproken heeft). Ik heb 2 kinderen die les volgen in het Sint-Jan-Berghmanscollege, waar ze voornamelijk onderwezen worden in het Nederlands, en dit al gedurende 5 jaar. Ik heb me willen integreren in Sint-Jan-Berghman, om mijn kinderen te laten deelnemen aan het Spaanse project, maar ook en vooral zodat ze het Nederlands zouden leren. Voor mijn familie was dit niet eenvoudig. Want het heeft me als minder-valide, namelijk 100 % blinde, veel moeite gekost om braille te leren om mijn kinderen te helpen in deze taal en om ze te ondersteunen op de meest efficiënte manier in een taal die hen vreemd was.
Ikzelf volg ook Nederlandse les via v.z.w. Auxilia, ik luister naar gesproken boeken die mij verstrekt worden via de v.z.w. Licht en Liefde en ik lees brailleteksten via het project Helen Keller. Daarbij ga ik ook regelmatig naar de Brailleliga. Zo is er een pedagogische en affectieve context ontstaan waarin de kinderen steeds vooruitgang boekten in het Nederlands terwijl ze tegelijk vooruitgang boekten in hun moedertaal het Spaans. Ze bevinden zich daarbij op school ook in het gezelschap van Spaanse kinderen die in dezelfde situatie zijn als mijn kinderen. Samenvattend lijkt het me totaal ongewenst dat na alle inspanningen van de ouders gedurende vele jaren, dit project op zo'n brutale wijze in het water komt te vallen. Dit zijn de woorden van een minder-valide die terecht vindt evenveel rechten en Gelijke Kansen te verdienen. Want deze plotse beslissing van de minister van onderwijs is een grote teleurstelling en demotiveert zeer zeker de kinderen. Als ex-professor talen weet ik dat een taal leren vertrekkende van een tweede taal zeer efficiënt is, voor het aanleren van de moedertaal Spaans alsook voor het Nederlands. Men mag niet uit het oog verliezen dat het Spaans ook een van de belangrijkste talen s ibinnen de Europese Unie. Ik vraag tot slot dat de beslissing van de minister onmiddellijk herzien wordt.

Gast

#62

2011-05-17 14:38

The world is diverse. Is time to acept that Belgium has received many of that diversity.The ignorance of social prolems will not solve anything. The language and understanding between cultures have nowadays an incresead meaning for this reason I signed this petion.
Nuria

#63

2011-05-17 14:56

De kinderen van de derde kleuterklas hebben me juist gevraagd : juf waarom krijgen we geen Spaans meer volgende jaar?
Minheer de Minister, wat moet ik antwoorden?

Gast

#64

2011-05-17 16:13

opbouwende initiatieven steun ik graag

Gast

#65

2011-05-17 16:24

De minister beweert geen voldoende resultaten te hebben i v m met dit project.
Misschien moet hij eens met de ouders van die kinderen, de kinderen zelf en het personeel en de directeur van die scholen gaan praten?
Hij zal dan WEL RESULTATEN GENOEG HEBBEN!
Maar niet zomaar blindelings schrappen wat hem best uitkomt.
Een langetermijnbeleid maar geen kortzichtig electoraal beleid!!!! AUB!!!!!

Gast

#66

2011-05-17 17:47

integratie kan maar best starten met een degelijk aangepast onderwijs.

Gast

#67

2011-05-17 18:07

Talen zijn sleutels. Hoe meer talen een kind beheerst, hoe meer deuren het kan openen !

Gast

#68

2011-05-17 19:10

We hebben de BS KAE gekozen onder meer omdat de school dit project aanbiedt. Het is een troef van de school en een meerwaarde voor de kinderen die het project volgen.

Gast

#69

2011-05-17 19:59

De minister heeft niet het minste zicht noch begrip voor de toekomst van de
brusselse kinderen en jongeren; een totaal gebrek aan inzicht!

Gast

#70

2011-05-17 20:20

Ik ben Franstalig en leraar Nederlands en Engels in het Franstalig onderwijs. De meertaligheid op school op zo'n goed niveau is eigenlijk een heel positief punt voor alle leerlingen. Het zou eigenlijk onzin zijn om zo'n project gewoon af te schaffen. Daarom moeten de leden van het Ministerie met de leerkrachten, leerlingen en ouders komen spreken. Het is van uiterst belang!

Gast

#71

2011-05-17 20:32

Integratie is heel belangrijk ! Als dit al zo'n lange tijd werkt, zouden we 't beter UITBREIDEN naar andere talen toe, iplv afschaffen...
guest

#72

2011-05-17 21:21

Het is duidelijk dat iemand als V.C. - Vlaams parlementslid - die het bicultureel onderwijs afkamt liever tien vogels in de lucht ziet, dan één vogel in de hand. Mooie woorden, brochures en wensen gaan voorbij aan een grondige realiteit waarbij het Nederlands krediet krijgt en verdient in het bicultureel onderwijs. Het gaat om een moeilijke opgave in een moeilijke hoofdstad voor de Vlamingen (voorbeelden genoeg bij allerlei contacten en bezoeken....) Denk goed na!
T.

#73 *

2011-05-17 22:04

yeah, totaly agree

Gast

#74

2011-05-17 22:17

Ik ben er tegen!!!!!!!
Lynn engelen

#75

2011-05-17 22:18

Ik ben er tegen Mensen!!!! Dit mag niet!!