Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2011-05-24 20:22


guest

#202

2011-05-24 20:29

Het gaat natuurlijk om de meer dan geleidelijke opbouw ten bate van het Nederlands zonder het contact met de anderstalige "allochtoon-Belg" en zijn gezin te verliezen. Het is de eerste stap die ten volle gewaardeerd moet worden. De rest is zinsbegoocheling, is luchtkastelen blijven bouwen. Of wil je wonderdoeners in het niet zo gemakkelijke Broekzele ?
guest

#203

2011-05-24 20:35

Er is blijkbaar een verschil tussen enkele theoretici of superidealisten - soms in het verre binnenland....en de veldwerkers die de kastanjes op een degelijke manier uit het vuur willen halen. Geef hun toch de kansen om een goed project verder te steunen, het Nederlands ten bate.

Gast

#204

2011-05-24 22:40

ESTOY TOTALMENTE DEFENDIENDO EL PROYECTO EN ESPANOL POR EL BIENESTAR DE LOS NINOS YA QUE HA SIDO DE GRAN AYUDA PARA MI HIJA....

Gast

#205

2011-05-24 23:29

Porque quitar un servicio que funciona ? A la pregunta para que sirve el español le dire al señor SMET para hablar con medio mundo. Y yo pregunto para que sirve el "neerlandais" pues para que mi niña hable la segunda lengua nacional del pais donde es residente.

Gast

#206

2011-05-24 23:38

Kinderen die van kleinsafaan meertalig zijn, zijn beter gewapend om actief de globale wereld van morgen in te gaan. Wie ingesloten wordt in een begrensde eentaligheid wordt zelf als persoon afgeremd. Zie het artikel in het laatste nummer van Sciences et Avenir. Hebben Vlamingen dan het liberale burgerschap afgezworen?

Gast

#207

2011-05-24 23:52

goed idee!
becky

#208

2011-05-25 11:16

Sr. Smet, estoy segura de que para usted el Nerlandés es super importante y veo cada dia (con orgullo y respeto) como la comunidad flamenca defiende su idioma.....pues el Proyecto de Foyer ayuda a otras comunidades al mantenimiento de sus lenguas maternas. Tomese un tiempo y analize la situación. Haga crecer el Proyecto y pongalo como ejemplo a otros paises y quede Usted como un hombre de cultura y no como un destructor...
polyglot

#209

2011-05-25 17:59

Kinderen die tweetalig opgevoed worden hebben meer kans om ruimdenkende volwassenen te worden. Die hebben we broodnodig in een land waar bekrompenheid - onder impuls van onze belachelijke politici - meer en meer hoogtij viert.

Gast

#210 Info

2011-05-25 19:32

 

Estos son algunos datos importantes sobre el idioma español:

  • El español, idioma oficial de veintiún países, es la lengua que más personas hablan en el mundo después de el mandarín.
  • En todo el mundo hay más de 400 millones de nativos de español.
  • Los expertos predicen que para el año 2050 habrá más de 530 millones de hispanohablantes

El español es el segundo idioma más empleado en comunicación internacional del mundo, y es también una de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas y de sus organizaciones.

 

 


Gast

#211

2011-05-25 20:24

VIDEO TV BRUSSEL
http://www.brusselnieuws.be/video/ruim-4000-handtekeningen-voor-meertalig-onderwijs

ARTIKEL BRUSSEL DEZE WEEK
http://www.brusselnieuws.be/artikel/manifestatie-en-ruim-4000-handtekeningen-voor-bicultureel-onderwijs

Enkele honderden mensen protesteerden vanmiddag voor het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Ze pikken het niet dat de minister het bicultureel onderwijs in Brussel wil stopzetten. De online-petitie voor het behoud van de formule telt ondertussen ruim 4.300 handtekeningen.

Momenteel krijgen kinderen in zes Brusselse scholen enkele uurtjes les per week in hun moedertaal. Dat zogenaamde bicultureel onderwijs wordt georganiseerd door onthaalcentrum Foyer. Minister Smet vindt echter dat de resultaten van de doorlichting van het systeem niet overtuigend waren en besloot om de subsidiekraan dicht te draaien.
Een vierhonderdtal ouders, leerlingen en andere sympathisanten betoogde tegen die beslissing voor het kabinet van de onderwijsminister.
"Sommige kinderen komen hier aan en spreken geen Nederlands," zegt Nuria Borras, leerkracht Spaans en een van de deelnemers aan de manifestatie. "Dankzij de lessen in hun eigen taal stellen we de kinderen op hun gemak. Op die manier kunnen ze ook sneller een andere taal leren."
Woensdagmiddag wordt een petitie overhandigd aan minister Smet, met ruim 4.300 handtekeningen. Daarin vragen ouders en de betrokken leerkrachten om de lessen te behouden.
Frederic Convent

#212 Protest bij Pascal Smet De Standaard 26 mei p 11

2011-05-26 11:25

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LL3ALE97&word=Pascal+Smet

BRUSSEL - Een vijfhonderdtal kinderen, ouders, leerkrachten en directieleden hebben gisteren aan het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), geprotesteerd tegen de schrapping van een meertalig project in zes basisscholen in Brussel. Een delegatie werd ontvangen door de kabinetschef maar kreeg geen goed nieuws te horen: de minister blijft bij zijn beslissing. 'Een koude douche, de ouders begrijpen het niet en zijn echt teleurgesteld', zei Hilde De Smedt, coördinator van het project, dat van het integratiecentrum de Foyer uitgaat.
Het project kreeg zopas nog steun uit internationale academische hoek.

Gast

#213

2011-05-26 13:21

Gisteren aanwezig en geinterviewd door de pers (en Turkse TV) ondertekenaar van de petitie nummer 919 dhr Wilfried Martens Lokeren (voormalig premier en voorzitter Europese Christen Democraten). DANK

Gast

#214

2011-05-26 18:17

el foyer

Gast

#215 Video Foyer Actie 25 mei 2011 voor het Kabinet Onderwijs

2011-05-26 19:12


Gast

#216 Steun Ambassade van Ecuador

2011-05-27 14:04

Een van de ouders van de OETC-projecten stuurde een verontruste brief naar de Ambassade van Ecuador aangaande de beslissing van Pascal Smet om de projecten stop te zetten. Dit is het antwoord dat ze ontving van de ambassadeur:

Brussel, 20 mei 2011

Geachte Mevrouw,

Ik wil me graag tot u richten en verwijzen naar uw schrijven van 19 mei waarin u uw bezorgdheid uitdrukt over de beslissing van de Minster van Onderwijs, de heer Pascal Smet, aangaande de stopzetting van de subsidies voor het Project van Foyer.

Zowel de federale overheid als de Vlaamse regering onderhouden sterke banden met Ecuador en met de ecuadoraanse migrantengemeenschap. In deze context is het Project van Foyer een referentie want het draagt bij tot de integratie van de buitenlandse gemeenschap in de Belgische samenleving, aan de hand van de moedertaal. Ik ben het geheel met u eens dat de stopzetting van de subsidies voor hoger vermeld project een betreurenswaardige achteruitgang is, met pijnlijke gevolgen voor de integratie van buitenlanders in België.

Daarom verleen ik mijn volledige steun aan uw petitie en verbind ik me er toe de diplomatieke maatregelen die binnen mijn bereik liggen, aan te wenden om het Project van Foyer te laten voortzetten en ondersteunen.

Minister María Soledad Córdova zal dit thema verder opvolgen. Zij kan u eerstdaags ontvangen op een onderling afgesproken moment. Gelieve hiertoe contact op te nemen met minister Córdova.

Hoogachtend,

Fernando Yépez Lasso Ambassadeur van Ecuador
I. Nicaise

#217 studie van het Ministerie ?

2011-05-29 20:13

Volgens de Minister is zijn beslissing gebaseerd op een grondig onderzoek door de Administratie. Bij navraag blijkt dat dit onderzoek niet kan bekomen worden. Het blijkt dus oncontroleerbaar of deze beslissing verantwoord is. Dit is overigens niet de eerste keer, helaas.

Gast

#218

2011-05-30 02:09

Multiculturele maatschappij, heeft dit nodig!
guest

#219

2011-05-30 16:57

Iemand die niet in een sterke positie verkeert, moet toch zijn eigen ruiten niet inwerpen. Waarom dan niet alle kansen geven om geleidelijk aan het vertrouwen te winnen van jongeren en gezinnen die wij voor het Nederlands winnen ? Het bicultureel onderwijs werkt eraan. Moeten wij wachten tot de wet op de taalwetgeving (2 de taal sterk in Franstalig onderwijs ?) ons vlotte tweetaligen schenkt in de Brusselse klinieken ? Doe maar eens de proef....

Gast

#220

2011-05-30 18:40

estudiar es un derecho no un favor

Gast

#221

2011-05-31 14:06

Het zou echt idioot zijn als dit zou worden stopgezet!!

Gast

#222

2011-05-31 18:43

Wederom smet op het Brussels blasoen - het zal Pascal, zelf nochtans een ketje 'pur sang', later nog tot schaamrood doen stemmen... en menig trouwe Brusselaar voor iemand anders...

Gast

#223

2011-05-31 21:32

Ik ben echt geschokt door deze kortzichtige beslissing. Je WEET gewoon dat meertalig onderwijs nodig is voor al deze kinderen. Hoe ver kan je als minister van de mensen staan??? Het is toch genoeg om ouder te zijn, om dit te begrijpen? Hebben we ministers van allochtone afkomst nodig om eindelijk eens die bekrompenheid achter ons te laten en een samenleving te zien voor wat het is: MENSEN die proberen SAMEN te leven en daarvoor elkaar moeten kunnen aanvaarden en begrijpen? Multiculturaliteit en meertaligheid zal alleen maar groter worden. Zet die oogkleppen af en leer!
gast

#224

2011-06-01 12:23

Het is misschien eens hoog tijd dat de minister gaat kijken in de klassen! Ze hebben nu toch niks te doen, want er is ook nog steeds geen regering! Anders moeten ze ook dezelfde regels op hen toepassen .... want deze mensen staan allemaal zonder werk op het einde van het schooljaar. Terwijl er al meer dan een jaar geen regering is ... en ze krijgen toch ook een mooi loon. Dus voor het ook hetzelfde .... geen regering .... geen loon .... eens zien hoe het dan zit! Gelijkheid telt toch voor iedereen!
En dan nog zo een beslissing kunnen nemen terwijl er ook geen regering is ... dat snap ik al helemaal niet!
Dat er maar vlug een nieuwe regering komt! Maar dan wel met een andere minister ... want zo een slechte en echoïstische minister hebben we nog nooit gehad. Als er één iemand is die alles doet om het onderwijs naar beneden te halen dan het is het wel deze !!!!!

Gast

#225

2011-06-01 17:18

Doodjammer dat goed onderwijs het moet afleggen tegen primaire, nationalistische instincten.