Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject


Gast

#26

2011-05-16 16:34

Voor vele ouders is dit nieuws een ware kaakslag. Meertalig zijn is geen eenvoudig gegeven. Sommigen ondervinden heel wat moeilijkheden om een tweede taal te leren. Dit heeft dan zijn gevolgen eens men volwassen is en professioneel actief wenst te zijn. Talen aanleren van kinds af geeft het voordeel dat het op een aangename en spelende wijze wordt aangeleerd, zonder druk. De meertaligheid wapent een mens op vele vlakken, waaronder het zo belangrijke begrijpen van andere culturen. In een multiculturele samenleving is dit essentieel. In verschillende landen in Europa wordt meertalig (publiek) onderwijs onderricht. In sommige van die landen ondervindt men geen twisten tussen de taalgemeenschappen om gezamenlijk te kunnen regeren. Indien men in België alle schoolgaande kinderen zou verplichten het Nederalnds en het Frans te leren, zou men op één generatie tijd een perfect tweetalige bevolking hebben met een wens samen te regeren, over de taalgrenzen heen.

Gast

#27

2011-05-16 16:56

Des économies de bouts de chandelles !!! Wat maakt die besparing uit op het gehele onderwijsbudget ?? Dit is weer eens zo typisch Vlaams, onze ministers hebben toch wel zeer grote oogkleppen op !! Open je hand (met vingers ferm gesloten tegen elkaar) en leg er een heleboel zandkorrels op : ze blijven allemaal mooi op je hand liggen. Maak een vuist van je hand en de meeste zandkorrels rollen zo weg.

Dit gebeurt nu met het hele vlaamse systeem, degene die overblijven worden zeer kleingeestig of extremist, de andere worden beschaamd Vlaming te zijn. Hebben jullie er nooit aan gedacht dat het voor onze kinderen een opening van geest is om vrienden te zijn met kinderen van andere nationaliteiten ? Wat als ze alleen maar vlamingen kennen en enkel vlaams spreken ?? Daar gaan ze ver mee komen !! Weet dat zelfs de kinderen die het project niet volgen een heleboel woordjes leren van hun spaanse medeleerlingen. Het kan toch enkel maar verrijkend zijn, langs beide kanten ??? Het is als ouder je plicht om je kinderen zo goed mogelijk en veelzijdig op te voeden.

Gast

#28

2011-05-16 17:21

Over de graad van intelligentie of debiliteit van de afschaffing van dit onderwijsproject door Pascal Smet kan je discussiëren. Over de brutale manier waarop niet: WRAAKROEPEND.
Kinderen en hun lopend leerproces dienen altijd centraal te staan, zelfs voor een vlaams minister van onderwijs. Kinderen die in een bepaald onderwijsproject zijn gestapt, moeten dit hoedanook volledig kunnen rondmaken.
Deze bruuske stopzetting is een vorm van contractbreuk tov de ouders. Ik schaam me om in Brussel vlaming te zijn: wat een arrogantie, wat een misprijzen voor anderstalige stadsgenoten! Salonsocialisme ten top.

Gast

#29

2011-05-16 17:42

Le llengües han d'obrir les portes del futur: Janua linguarum resserata.

Gast

#30

2011-05-16 18:15

omdat ze nodig zijn.

Gast

#31

2011-05-16 18:41

Ik werk al enkele jaren samen met ditt project en ik deed zelf onderzoek naar de ontwikkelingskansen en leerproblemen van allochtone kinderen. De methode die Foyer gebruikt, is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op onderwijs aan anderstalige kinderen en is gedragen en ingebed in een zeer brede gemeenschap. Een volslagen onbegrijpelijke beslissing. Het is te hopen dat P. Smet tijdig bij zinnen komt. Laat het geen teken aan de wand zijn van verschuivende prioriteiten in een steeds nationalistischer Vlaanderen, waartegenover SP.A. blijkbaar helemaal de pedalen verliest.

Gast

#32

2011-05-16 18:52

Meertaligheid is niet alleen efficiënt, het is op sociaal, maatschappelijk en zelfs economisch vlak een groot voordeel.

Gast

#33

2011-05-16 19:09

Een reactie van de kinderen zelf (uit het derde leerjaar): "Gaan wij dan nooit meer les krijgen in het Spaans? Waarom?"
Tja, wat zeg je daarop als leerkracht....


Gast

#34

2011-05-16 19:09

wij zien effectief de vruchten van dit project, de evolutie die de leerlingen doormaken. Terug naar af?

Gast

#35

2011-05-16 19:18

Ik ben letterlijk uit dit OETC project ontstaan, nu geef ik er les! Laat volgende generaties nog genieten van dit initiatief! Meertaligheid is de toekomst!
Andy

#36 26

2011-05-16 19:45

Het is een schande dat dit project wordt afgeschaft en dat we het werk aan zeer goede leraars afschaffen!!!

Gast

#37

2011-05-16 19:57

het is spijtig dat we zo een projekt stoppen !!!!

Gast

#38

2011-05-16 20:02

Aandacht voor diversiteit vooronderstelt aandacht voor taaldiversiteit en een beleid dat daar rekening mee houdt.

Ludo Beheydt
Karen

#39 Meertalig onderwijs in Vlaanderen

2011-05-16 20:21

Pascal Smet bewijst wel vaker dat hij weinig over onderwijs weet en al zeker geen geschikt antwoord heeft op de uitdagingen waar we voor staan. In de discussie over de concentratiescholen las ik in een interview dat lage resultaten bij allochtonen volgens hem meer met culturele achtergrond dan met socio-economische achtergrond te maken hebben. Misschien wil hij met deze beslissing de culturele achtergrond van de leerlingen bestrijden?! Goed bezig Pascal!

Gast

#40

2011-05-16 20:34

Juist, PASCAL je bent niet goed bezig en verkeerd hierin, meertaligheid is een aanwinst en een extra meerwaarde voor later , om werk te vinden, om elkander te leren kennen en samen te leven, voor duizenden redenen is meertalig onderwijs NOODZAKELIJK!

Gast

#41

2011-05-16 20:45

Niet laten doen !
guest

#42

2011-05-16 20:56

Jammer, weer een SMET op het blazoen van een partij die beweert voor de doorsnee gewone mens op te komen. Wellicht zijn ook provincialistische flaminganten ziek in dit bedje en leven zij in de wolken of hopen zij op een andere wijze Vlaamse mirakelen te verrichten in BXL, terwijl zij echt het kind met het badwater weggooien. Doodjammer....wat je in de hand hebt met behoorlijk resultaat - niet ineens, ja...- gooi je niet weg. Aan de frontlinie doe je geen stommiteiten, Smet.

Gast

#43 de essentie van het onderwijs (of wat die zou moeten zijn)

2011-05-16 21:57

Om Jim Cummins (onderwijs- en taaldeskundige) - die toch een fundamentele en wetenschappelijke basis legt voor het meertalig/multicultureel onderwijs - even te quoten:
"Any credible educator will agree that schools should build on the experience and knowledge that children bring to the classroom, and instruction should also promote children’s abilities and talents. Whether we do it intentionally or inadvertently, when we destroy children’s language and rupture their relationship with parents and grandparents, we are contradicting the very essence of education."

Gast

#44

2011-05-16 22:08

Personnellement, je pense qu'une personne doit d'abord bien apprendre sa langue maternelle pour pouvoir bien apprendre et parler une deuxième langue.
Dans une école francophonne nous ne puvons malheureusement pas voir une action comme dans celle des 6 écoles nérlandophone.
J'espère que nous serons nombreux à signer cette pétitions et nous les auront du moins aidé indirectement.
Hülya

Gast

#45

2011-05-16 22:52

Als Belg en nederlandstalige zal ik, waar ik ook woon, steeds nederlands tegen mijn kinderen praten. Mijn man, Tunesier zal zijn taal spreken. En onze kinderen zullen de taal van het land waarin wij wonen leren. (Momenteel Spanje) Kinderen kunnen meer talen aan dan men denkt. En met elke taal die men leert, gaat er een nieuwe wereld open. Bezin vooraleer zulke beslissing te nemen!

Gast

#46

2011-05-16 22:52

Dat ik een 'vadertaal' en een 'moedertaal' had en dus tweetalig opgevoed ben, is een rijkdom die ik aan alle kinderen toewens. Je wordt immers zoveel maal mens als je talen kent. Elke taal heeft immers haar cultureel patrimonium.
Dat meertalig onderwijs mag niet afgeschaft worden, het moet in tegendeel uitgebreid worden voor ALLE kinderen!

Gast

#47

2011-05-16 23:11

Mijn 2 zonen Umi & Kaito Defoort genoten en genieten nog steeds van het uitstekende onderwijsbeleid in de basisschool van het St-Jan Berchmanscollege.Zelf zijn ze half japans en profiteren ze ten volle als nederlandstaligen van het multiculturele veld binnenin deze school.Wat een verrijking geconfronteerd te worden met spanjaarden, marrokanen, nederlandstaligen, franstaligen, engelstaligen etc....Op een natuurlijke manier wordt hun leefwereld gevoed door allerlei culturen en groeien ze op als een fiere vlaamse polyglot die ze voor de rest van hun leven zullen meedragen.Laat dit niet verloren gaan a.u.b. Sincerely, Kris Defoort

Gast

#48

2011-05-16 23:32

It's Brussels, so I would also include it in Dutch: dank je wel.

Gast

#49

2011-05-16 23:44

Hoe is het mogelijk om zo een prachtig werk stop te zetten!!!
Tijdens de 18 jaar dat ik les mocht geven aan Spaans sprekende kinderen, heb ik wonderen zien gebeuren! Ik heb onzekere kinderen zien openbloeien, taalvaardig zien worden en vooral véél zelfvertrouwen zien krijgen!Het werden kinderen die graag naar school kwamen.
Hoe is het mogelijk om dan te klagen over " hangjongeren"! Dit project houdt de jongeren van de straat omdat ze echt meetellen op school en daadwerkelijk ook meekunnen!

Gast

#50 Re:

2011-05-17 00:36

#31: -

Ter info: deze commentaar nr 31 is van Patrick Meurs, Prof. dr. aan KUL en HUB, auteur van cultuursensitief opvoedingsondersteuningsproject Eerste Stappen