Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

#51

2015-10-19 19:54

In het belang van de Cliënten in de zorgcentra's

Gast

#52

2015-10-20 15:11

Om de onafhankelijkheid te waarborgen en de Raad niet van de instelling afhankelijk te laten zijn.

Gast

#53

2015-10-20 16:36

Een doelmatiger inzet/inspraak van de cliëntenraden
in de participatiemaatschappij wordt steeds belangrijker.
Het luisteren naar de informatie en in gesprek gaan/of
blijven met hen zou weleens meer antwoorden op vragen
waarmee de overige partners zich geconfronteerd weten.

Gast

#54

2015-10-21 15:55

Deze petitIe geeft aan dat de CR autonoom zijn adviezen kan uitbrengen en de zorg instanties kan dwingen om transparant te handelen.

Gast

#55

2015-10-21 16:21

Omdat ik van mening ben dat cliëntenraden belangrijk zijn voor zorginstellingen en daarbij goede ondersteuning nodig hebben. Hoe beter zij functioneren hoe beter het voor de cliënten is.


Gast

#56

2015-10-23 17:45

I.v.m. het belang van de medezeggenschap van cliënten van en in de zorg

Gast

#57

2015-10-26 10:25

Het is heel belangrijk dat de medezeggenschapsrechten in een hernieuwde WMCZ wettelijk goed verankerd worden. Cliëntengeld is maatschappelijk geld en over hoe en waarvoor dit geld besteed wordt moet (mede)zeggenschap uitgeoefend kunnen worden. Hier hoort een zodanige faciltering bij dat medezeggenschap er echt toe kan doen tegenover een professionele organisatie Hiervoor is ook de nodige facilitering en scholing noodzakelijk.

Gast

#58

2015-10-27 00:43

omdat onze CR uit ervaring weet, hoe moeilijk management soms reageert op vraag naar m.n. secretariele ondersteuning.
Bij ambtelijke ondersteuning is er soms sprake van een licht
lidmaatschap van de club HMV ( his masters voice).
daarom ondersteun ik van harte deze petitie.
Succes!!! T.v.R.

Gast

#59

2015-10-28 17:26

Omdat we als cliènt/klant/patiènt/consument/huurder/werknemer/bezoeker/ bewoner/gedetineerde/burger
helemaal nergens meer zijn wanneer er over onze hoofden heen beleidswijzigingen worden doorgevoerd die een negatieve invloed (gaan) hebben op ons welbevinden en/of zodanig op de begroting drukken dat andere (zorg)taken daardooronuitvoerbaar zijn

Gast

#60

2015-10-29 08:27

Inspraak werkt alleen als beide partijen er achter staan. Dit doe je door de cliënt zelf mede te laten besluiten hoe zij hier bij ondersteund wil worden.
Hazile

#61 Samen doen = Samen doen

2015-10-29 08:29

Inspraak regel je het beste in gezamelijkheid en versterkt door het vertrouwen en te luisteren naar wat de cliënt verlangt. In dit geval de keuze voor eigen onafhankelijke ondersteuning van de cliëntenraden.


Gast

#62

2015-10-31 01:03

En vergeet ook de jongerenmedezeggenschap niet... Zie de notitie van Jeugdwelzijnsberaad, LOC, Defence for children, LPGGZ en IederIn over aparte jongerenmedezeggenschap met aanbevelingen van jongeren zelf..


Gast

#63

2015-11-01 13:55

Het lijkt mij in deze tijd dat een directie zelf blij moet zijn met een sparringpartner die op schappelijke wijze een oogje in het zeil houd en samen met de directie zoekt naar een oplossing waar allen partijen zich in kunnen vinden. Samen ondernemen en begrijpen zal de oplossing dienen te zijn.

Gast

#64

2015-11-02 20:06

Procedures en formele uitvoering zorgen niet meer voor de inspraak en bescherming van cliënten maar voor verwijdering en onbegrip tussen participanten en management.

Cliënten voelen zich niet alleen niet gehoord maar ook bekocht.

Ze voelen zich niet serieus genomen maar wel serieus ge....

Vul maar in. Dat wat ervaren wordt word toch al ingevuld Voor cliënten.
Als het financiële plaatje maar klopt .

Geen kind aan huis zonder inloop, wel kind van de rekening zonder geld.

Mvg,

Z Klinkenbijl

Gast

#65

2015-11-05 12:35

Een goede zaak !!

Gast

#66

2015-11-09 20:43

Cliëntenraden hebben Financiering en Ondersteuning hard nodig!

Gast

#67

2015-11-11 09:49

Clientenraadsleden weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Maar zij weten niet altijd de mogelijkheden of de wettelijke kaders. Ook zijn zij niet altijd in staat om goed en duidelijk te communiceren. Dan komt de ondersteuner in beeld. Die kan de kaders aangeven maar helpt ook als het binnen een raad of commissie mis dreigt te gaan door miscommunicatie. Zonder die ondersteuners zou de clientmedezeggenschap een farce zijn. De ondersteuner houdt een raad of commissie bij de les

Gast

#68

2015-11-11 16:37

Aangezien het steeds complexer wordt en juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de cliënt is goede en professionele ondersteuning van groot belang

Gast

#69

2015-11-12 13:02

Het is heel belangrijk, dat cliëntenraden kunnen en worden ondersteund door een onafhankelijke ambtelijk secretaris. De secretaris neemt heel veel heel belangrijke taken op zich, die het werk van de cliëntenraad kunnen helpen.

Gast

#70

2015-11-30 11:45

Ik vind het belangrijk dat cliëntenraden goed ondersteund worden en dat daar voldoende geld voor beschikbaar is.
MellowFelloe

#71 Re:

2015-12-08 14:35

#58: -  

Mooi verwoord en zeer herkenbaar. Ondersteuners in loondienst van de zorginstelling kunnen moeilijk echt onafhankelijk ondersteunen en coachen. Nog moeilijker als ze ook nog andere taken voor de directie verrichtten. Een dienstverband bij een grote externe patientenkoepel zoals het loc lijkt mij veel wenselijker. Ook rechtstreekse financiering door de zorgverzekeraars (eventueel via koepels als loc) zou een effectieve clientenraad ten goede komen.


Gast

#72

2015-12-14 21:02

M.i.moet de medezeggenschap voor cliënten een goede wettelijke borging krijgen. Daarmee wordt ook ruimte gecreëerd voor medezeggenschap op gelijkwaardige voet. Wel moet in de wet ook worden opgenomen dat partijen de redelijkheid en billijkheid in acht nemen voor de manier waarop het overleg wordt gevoerd.

Gast

#73

2015-12-14 21:06

M.i. moet de medezeggenschap een goede wettelijke borging hebben. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor medezeggenschap op gelijkwaardige voet. Ook moet wettelijk worden vastgelegd dat partijen de redelijkheid en billijkheid in acht nemen voor de manier waarop het overleg wordt gevoerd.