Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

#1

2015-10-09 14:40

De cliëntenraden worden steeds zwaarder belast, een goede ondersteuning is van groot belang.

Gast

#2

2015-10-09 17:10

Het is een prima aanvulling op de bestaande wetgeving. Met name dat zorgverzekeraars en gemeenten gaan checken in hoeverre instellingen zich hier aan houden is een verbetering. Benoemen van sancties zou nog een betere stok achter de deur zijn.

Deze petitie is een prima start voor onafhankelijk medezeggenschap orgaan. Op dit moment hebben instellingen nog steeds een te grote stem in het karpittel. Dit gaat ten koste van het innemen van een onafhankelijk standpunt.
Een voorzitter van een clientenraad in het zuiden des lands

#3

2015-10-09 18:55

Aanscherping van de WMCZ is inderdaad noodzakelijk. Regeling van de ondersteuning is al genoemd, maar ik wil ook de aandacht vestigen op versterking van de rol van clientenraden bij renovatie- en of nieuwbouwplannen. En zo zijn er ongetwijfeld nog meer items te noemen.

Maar aanscherping van de wet alleen is onvoldoende. Immers, It takes two to tango. Als de clientenraad de tango moet dansen (lees de medezeggenschap beoefenen) met een onwillige partner (lees de zorgaanbieder) dan leidt dat tot niets. In veel gevallen is de zorgaanbieder overtuigd van de toegevoegde waarde van de clientenraad. Echter, ook in veel gevallen ziet de zorgaanbieder de clientenraad als een last, een wettelijke verplichtin. Daarom dient er een (wettelijke) stok achter de deur te komen in de vorm van toezicht op het functioneren van de medezeggenschap door de zorgverzekeraar en de inspectie, met inderdaad een sanctie bij het in gebreke blijven zijdens de zorgaanbieder.


Gast

#4

2015-10-10 08:38

Het is belangrijk dat goed samengestelde cliëntenraden de kans hebben om een waardig "team-player" te zijn van de directie van zorginstellingen. Daartoe is financiering van o.a. ondersteuning, opleiding etc. van groot belang zodat de leden zich in kunnen zetten voor het inhoudelijke werk. Ook dienen zij ruimte en tijd te krijgen om met hun achterban te communiceren. Ook dat hoort bij de inhoud en is voorwaarde om het werk goed te kunnen doen.

Gast

#5

2015-10-10 09:49

Het is voor de mensen, welke gebruik moeten maken van de zorg, van groot belang dat er cliëntenraden zijn, die voor hun
rechten op kunnen komen.

Gast

#6

2015-10-10 14:56

Wat we hebben is al een smalle basis. De plicht en controle op het instellen ontbreekt b.v bij m.c. ( hoed) en dergelijken.

Gast

#7

2015-10-11 10:59

Het belang van onafhankelijke professionele ondersteuning voor goede medezeggenschap wordt ook de Inspectie erkend. Door de huidige krimp en bezuinigingen in de GGZ dreigt dit op veel plekken verloren te gaan. Een schrijnend recent voorbeeld daarvan is Rivierduinen.

Gast

#8

2015-10-11 13:01

Omdat het hard nodig is dat we als cliëntenraden weten waar we aan toe zijn en dan ook meer voor onze cliënten kunnen betekenen.

Gast

#9

2015-10-12 06:18

Beleid word en dient op draagvlak gemaakt worden, met name voor onze kwetsbare ouderen, waar cliëntenraden een belangrijke rol in kunnen spelen.

Gast

#10

2015-10-12 07:24

Zorginstellingen dienen zich voortdurend bewust te zijn van een actieve en betrokken Cliëntenraad. Dat vereist een financiële onderbouwing. Actieve en enthousiaste ondersteuning door een- onafhankelijk- ondersteuner is essentieel.(En dat kost geld!)

Gast

#11

2015-10-12 07:36

vind het heel belangrijk dat de financiering goed gergeld wordt en duidelijk is voor alle partijen
ook goede ondersteuning is belangrijk
zou fijn zijn als dit in de wet wordt opgenomen

Gast

#12

2015-10-12 07:56

Omdat het belangrijk is dat cliëntenraden hulp/begeleiding kunnen krijgen wanneer zij dat zelf nodig achten, buiten een directie om.

Gast

#13

2015-10-12 12:45

Uitkomen voor je mening.

Gast

#14

2015-10-12 13:33

Goede zaak !

Gast

#15

2015-10-12 15:22

Ben het mee eens

Gast

#16

2015-10-13 07:16

Omdat ik het belangrijk vind dat de cliëntenraden goed hun werk kunnen blijven doen.

Gast

#17

2015-10-13 07:23

Goed initiatief

Gast

#18

2015-10-13 07:46

Ik heb ondertekend omdat ik weet en daadwerkelijk ook merk hoe belangrijk een cliëntenraad is binnen een instelling .

Gast

#19

2015-10-13 07:51

om alle cliëntenraden facilitair te ondersteunen in hun taken waardoor zij zich volledig kunnen richten op de daadwerkelijke medezeggenschap voor cliënten.

Gast

#20

2015-10-13 08:14

Rechten Cliëntenraden dienen minimaal op het niveau van de rechten van Ondernemingsraden te liggen!

Gast

#21

2015-10-13 09:03

cliëntenraden moeten een constante factor blijven in zorginstellingen om voor het wel en wee van de cliënten te kunnen zorgdragen. zij moeten over alle middelen kunnen beschikken om de kennis en kunde in deze raden te waarborgen.

Gast

#22

2015-10-13 09:04

Zeggenschap is het grootste goed, het recht om zelf te beslissen over het dagelijks leven en/of hoe mensen met je omgaan.

Gast

#23

2015-10-13 10:33

Ondersteuning is een goede zaak voor clientenraden

Gast

#24

2015-10-13 13:56

Een goede Ondersteuner is goud waard. En zou waar dan ook geen discussie punt moeten worden.

Gast

#25

2015-10-13 14:33

omdat de ondersteuning onmisbaar is voor de cliëntenraad.
De samenstelling v/d raad wisselt heel sterk.
de "ondersteuner" is een vaste factor in deze en heeft ook een "helicoptervisie" over alles
wat de raad wil of doet