Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

/ #59

2015-10-28 16:26

Omdat we als cliènt/klant/patiènt/consument/huurder/werknemer/bezoeker/ bewoner/gedetineerde/burger
helemaal nergens meer zijn wanneer er over onze hoofden heen beleidswijzigingen worden doorgevoerd die een negatieve invloed (gaan) hebben op ons welbevinden en/of zodanig op de begroting drukken dat andere (zorg)taken daardooronuitvoerbaar zijn