Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

/ #67

2015-11-11 08:49

Clientenraadsleden weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Maar zij weten niet altijd de mogelijkheden of de wettelijke kaders. Ook zijn zij niet altijd in staat om goed en duidelijk te communiceren. Dan komt de ondersteuner in beeld. Die kan de kaders aangeven maar helpt ook als het binnen een raad of commissie mis dreigt te gaan door miscommunicatie. Zonder die ondersteuners zou de clientmedezeggenschap een farce zijn. De ondersteuner houdt een raad of commissie bij de les