Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0

Hoe kunnen we de financiering voor Cliëntenraden, inclusief professionele ondersteuning, verduidelijken en deze beter en explicieter vastleggen in de WMCZ?”  

Dit vroeg Minister Schippers  tijdens het Algemeen Overleg  in juni met de vaste commissie in de Tweede Kamer.  
De Minister, de Kamer, en de raden zijn het met elkaar eens dat de financieringsbepalingen beter en explicieter in het nieuwe wetsvoorstel dienen te worden geregeld. Ook de ondersteuning van de cliëntenraden – die op dit moment bij een aantal raden problematisch verloopt vanwege de bezuinigingen – is van groot belang voor de cliëntenraden.

Om dit kracht bij te zetten hebben LSR, NCZ en LOC een memo opgesteld voor de cliëntenraden.  

Een korte samenvatting van deze memo:
(voor de gehele memo kunt u kijken op de websites van de verschillende organisaties: www.loc.nl;www.hetlsr.nl;www.ncz.nl )    

1.    Neem duidelijk in de wet op dát raden gebruik kunnen maken van ondersteuning. Hierbij dient zo min mogelijk ruimte te zijn voor interpretatie. Kijk hoe dit in andere wetgeving (Wet op de Ondernemingsraden, Wet Medezeggenschap Scholen) is geregeld.

2.    Maak naast het kader dat de wet geeft voor de ondersteuning voor de verdere invulling van de ondersteuning gebruik van de richtlijnen zoals die zijn aangegeven door de LCvV en de “best practices” uit de praktijk. Er zijn voorbeelden hoe de facilitering van de cliëntenraad en de ondersteuning in de samenwerkingsovereenkomst concreet vormgegeven kunnen worden. Het LOC, LSR en NCZ kunnen hierbij gezamenlijk een rol spelen om materialen, scholing en te faciliteren en cliëntenraden te adviseren.

3.    Handhaaf de eisen die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen nu stelt rondom het verzwaard adviesrecht betreffende het wijzigen van de samenwerkingsovereenkomst en de eisen die ten aanzien van de procedure van het adviesrecht gelden. Zo kan een zorgaanbieder niet “zomaar” een cliëntenraad voor het feit zetten dat de ondersteuner weg moet wegens bezuinigingen.

4.    Geef externe stakeholders (zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) ook een rol in het geheel: zij dienen met zorgaanbieders het gesprek aan te gaan om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om medezeggenschap goed te regelen. Ook kunnen zij bij de cliëntenraden zelf dit navragen.  

Als u de inhoud van bovenstaande samenvatting en van de bijbehorende memo onderschrijft en als u wilt bijdragen aan het structureel en goed regelen van financiering en ondersteuning voor cliëntenraden in de WMCZ 2.0. tekent u dan deze petitie.  

LOC, LSR en NCZ nemen de memo, de handtekeningen en uw reacties mee naar de Minister tijdens het volgende overleg over de aanscherping van de WMCZ 2.0.