Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

/ #72

2015-12-14 20:02

M.i.moet de medezeggenschap voor cliënten een goede wettelijke borging krijgen. Daarmee wordt ook ruimte gecreëerd voor medezeggenschap op gelijkwaardige voet. Wel moet in de wet ook worden opgenomen dat partijen de redelijkheid en billijkheid in acht nemen voor de manier waarop het overleg wordt gevoerd.