Financiering en Ondersteuning Cliëntenraden vastleggen in de WMCZ 2.0


Gast

#26 Re: Rob Wijling

2015-10-13 15:40

#20: -  

 Clirntenraden verdienen boven het niveau van een OR te liggen


Gast

#27

2015-10-13 17:48

omdat het belangrijk is!!!!

Gast

#28

2015-10-13 21:05

heel belangrijk dat de medezeggenschap blijft.

Gast

#29

2015-10-13 22:05

roerend mee eens

Gast

#30 Re:

2015-10-14 05:51

#25: -  

 een ondersteuner is inderdaad van groot belang voor continuiteit en professionele ondersteuning, dat is van groot belang voor een clientenraad van een instelling waar de bewoners een 'vlottende' bevolking zijn.


Gast

#31

2015-10-14 07:39

Cliëntenraden moeten om hun functie zo optimaal mogelijk te kunnen vervullen, professioneel ondersteund worden.
Dat is belangrijk voor de continuïteit en facilitering ondersteuning van de Cliëntenraden moet goed en structureel geregeld worden.

Gast

#32

2015-10-14 10:43

Medezeggenschap en professionele onafhankelijke ondersteuning bij alle zorginstellingen van Nederland. Ook ondersteuning medezeggenschap voor Zorgverzekeraars en Cliëntenraden Nederland.

Gast

#33

2015-10-14 11:15

Opkomen voor de ouderen

Gast

#34

2015-10-14 20:31

Het is belangrijk dat de stem van de clienten gehoord wordt en de clienten raden hebben een wettelijk kader nodig vooral in deze tijd
De geestelijke gezondheidszorg waar zorg vaak een sluit post wordt

Gast

#35

2015-10-14 22:43

Het is zeer belangrijk dat de ondersteuning voor cliëntenraden blijft bestaan en als zodanig wordt vastgelegd in de WMCZ 2.0.

Gast

#36

2015-10-15 09:23

De inhoud van deze petitie vind ik bijzonder zinvol.

Gast

#37

2015-10-15 10:13

Onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden is essentieel, al lang aan de orde, maar nog steeds niet gerealiseerd. Ikzelf heb veel ervaring als ondersteuner van cliëntenraden en als zodanig ook te maken gehad met 'gehoorzaamheidsmanipulatie' van cliëntenraden door directies.

Gast

#38

2015-10-15 14:46

eens met der stelling

Gast

#39

2015-10-15 17:30

Omdat je dan ook informatie van boven af krijgt.

Gast

#40

2015-10-15 19:32

Ik vind het van groot belang dat er duidelijkheid is over de spelregels die de cliëntenraad betreffen.

Gast

#41

2015-10-16 14:30

Meer aandacht voor medezeggenschap is noodzakelijk en vergeet vooral de ambulante ggz clienten niet, want daar is zeker ook medezeggenschap voor nodig!

Gast

#42

2015-10-16 23:21

Omdat ondersteuners van wezenlijk belang zijn voor cliëntenraden

Gast

#43

2015-10-17 09:45

omdat ik als penningmeester graag een budget zou hebben om in gevallen waarin de kennis van de cliëntenraadsleden te kort schiet, professioneel advies in te winnen.

Gast

#44

2015-10-17 22:28

Ik Ben van mening dat een wettelijk goed gefundeerde en verankerde medezeggenschap van clientenraden essentieel is om de ontwikkelingen in de Zorg toekomstbestendig en herstelondersteunend te maken en houden

Gast

#45

2015-10-18 03:02

Deze petitie, deze site mist elke rechtsgeldigheid !
Zie b.v. bij GeenPeil, hoe het wel moet.

Gast

#46

2015-10-18 22:54

Omdat ik vind dat het belangrijk is dat inzichten en gedachten van cliënten altijd serieus moeten worden genomen, en zwaar moeten meetellen in de processen van besluitvorming als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Met andere woorden: Betere zorg bestaat altijd. Het is aan de patiënten hoe goed die moet zijn en niet aan verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuisdirecties.

Gast

#47

2015-10-19 00:18

Omdat ik het van groot belang vind dat Cliëntenraden hun stem kunnen laten horen en inbreng hebben bij het reilen en zeilen in zorginstellingen. Vooral in deze zorgelijke tijden van steeds meer bezuinigingen op ervaren en deskundig personeel.

Gast

#48

2015-10-19 08:01

cliëntenraden moeten van invloed blijven op de keuze van zorgbedrijven.

Gast

#49

2015-10-19 13:58

Deskundige ondersteuning onmisbaar.

Gast

#50

2015-10-19 14:39

Vanwege het onmisbaar belang van deskundige ondersteuning.q