Geen Engels, maar Nederlands bij Geesteswetenschappen


Gast

#101

2014-12-04 22:22

Omdat in een vak als filosofie het al niet eenvoudig is om het in het Nederlands onder woorden te brengen, lijkt mij het Engels een stap te ver.

Gast

#102

2014-12-04 23:07

Wie het Nederlands niet eert, is het Engels niet weerd.


Gast

#103

2014-12-05 16:05

Vandaag gezien op de website van Hogeschool Rotterdam: Steakholder. (Biefstukhouder) Dit bewijst dus echt het failliet van dat achterlijke Engelse gebrabbel!

Gast

#104 Re:

2014-12-06 10:33

#103: -  

 Voor de vegetariërs: stakeholder = (meestal) belanghebbende, betrokkene.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-12-06 15:09Gast

#106

2014-12-06 15:15

ain´t talkin about you ,

you simple empty headed crack head


Gast

#107

2014-12-08 01:11

Bij deze zou ik willen oproepen tot een onderzoek wat hier nu exact de gevolgen van zullen zijn. Bij het niet tot in detail beheersen van de Engelse taal is dit, mijn inziens, een bron van misverstanden die je niet wenst. In geen enkel onderzoek, lijkt me.

Gast

#108

2014-12-09 10:08

Ondanks het feit dat ik docent Engels ben, kan ik geen enkel begrip opbrengen voor de veronachtzaming van onze Nederlandse taal. Als er een goed Nederlands woord bestaat waarom dan Engels gebruiken. Alleen omdat het gewichtiger klinkt??
Nederlands is inmiddels de derde vreemde taal geworden maar zonder beheersing van onze moedertaal is het moeilijk vaardigheden in een vreemde taal te verwerven.
E

#109

2014-12-09 16:25

Engels is een simpele taal om te leren, hele volkstammen uit

de jaren zeventig zijn er mee opgegroeid.


Gast

#110

2014-12-09 17:04

De meeste mensen denken dat Engels iets heel speciaals is

zo speciaal dat als je bij een uitzendbureau solliciteert daar

als eerst naar vragen terwijl ik een kei ben in engels opgeroeid 

mee in de seventies etc aaaarrgh.

 


Gast

#111

2014-12-09 22:02

Nederlandse burgers betalen Nederlands belastinggeld voor Nederlandse opleidingen. Die opleidingen moeten dus als het enigszins kan in onze moedertaal, het Nederlands, worden gegeven. De eventuele aanwezigheid van buitenlandse studenten is geen argument. Ze zijn hier vrijwillig gekomen en hebben het te doen met wat er wordt aangeboden. Worden de colleges in Cambridge in het Nederlands gegeven wanneer er 10 Nederlanders in de zaal zitten? Die Engelsen zijn niet gek. Overigens is die hele z.g. internationalisering alleen maar een prestigeobject van politici en bestuurders. Goed initiatief dus, deze petitie.

Gast

#112

2014-12-15 23:31

Ik vind dit een eerder slap standpunt. (Zelf zou ik eisen: Engels pas vanaf het moment dat men aan onderzoek doet, en gedeeltelijk in de fase die hierop voorbereidt.) Het geeft aan hoever de geesten al gevorderd zijn. Maar beter iets dan niets. Dus gefeliciteerd met uw petitie.


Gast

#113

2014-12-20 21:36

De verengelsing is een bedreiging voor de culturele diversiteit in de wereld. Vooral Nederlanders nemen op grond van ondoordachte argumenten en misverstanden een houding aan die schadelijk is voor onze taal en cultuur.

Gast

#114

2014-12-30 15:20

Uitstekend betoog. Wat mij betreft gaan de conclusies en aanbevelingen zelfs nog niet ver genoeg.

Gast

#115

2014-12-31 21:07

Waarom alleen de geesteswetenschappen?

Gast

#116

2015-01-01 11:31

Iedereen drukt zich het beste uit in zijn eigen taal. Dialectsprekers zeggen zelfs vaak dat zij hun diepste gevoelens beter in dialect kunnen uitdrukken dan in algemeen Nederlands, dat toch veel verwanter aan het dialect is dan een vreemde taal. Hou daarom alsjeblieft de moedertaal in ere bij zoiets taalgevoeligs als geesteswetenschappen. Er wordt al genoeg onnodig Engels gekwaakt, de reclame voorop. Hoewel: een schoolbestuur waarbij personeelszaken ineens HRM moet heten, kan er ook wat van. Bedenk eens hoe belachelijk je klinkt als je dat Engels zou vervangen door Frans (tenslotte eeuwenlang dé westerse cultuurtaal) of Duits.

Gast

#117

2015-01-02 15:07

Ik vind ook dat alle universitaire en Hogeschool-opleidingen in het Nederlands gegeven moeten worden. 95% van de afgestudeerden werken in het Nederlandse taalgebied. Ook de technische opleidingen. Vertel een voorman in een bedrijf in 't Engels hoe hij een bepaalde constructie moet maken, terwijl de man geen Engels spreekt. Dit nog los van het feit dat de hoogleraren het engels al krakkemikkig overbrengen.

Gast

#118

2015-01-03 10:11

Ik ben het helemaal eens met dit manifest. De meeste Nederlanders beheersen de engelse taal net genoeg voor gebruik in eenvoudige zaken als films, boeken en vakantie. Een diepgaande conversatie/ discussie in een vreemde taal verloopt problematisch. Als academicus dient men zich goed te kunnen duiden en dit lukt alleen in de moedertaal. Zelfs tweetalig opgevoedden hebben een voorkeurstaal.


Gast

#119

2015-01-03 13:17

Sorry, maar dit gaat toch echt een brug te ver! Gewoon in het Nederlands houden. Doen de Fransen en Engelsen ook. Die gaan ook geen les geven in het Nederlands of in het Duits. Een Fransman zal nooit en te nimmer Engels spreken, waarom zouden wij dat dan wel gaan doen?


Gast

#120

2015-01-03 13:37

Gelukkig dat er wordt gestreden tegen de ondergang van het Nederlands. En dat speciaal voor universiteiten en hogescholen, die hier op een reusachtige manier aan meewerken.

Gast

#121

2015-01-04 09:54

Het is verschrikkelijk duur, er zijn blijkbaar duizenden agenten nodig om het evenement in goede banen te leiden en de vogels, huisdieren, paarden,....zijn panisch. Gewoon om af en toe ooooh en haaaaaa te kunnen zeggen? Terug majoretten en fanfares!

Gast

#122

2015-01-04 20:48

Ik herinner mij uit de jaren zestig (ik studeerde Franse taal- & Letterkunde) dat de buitenlandse studenten die aan onze universiteit(VU) kwamen studeren, eerst naar de letterenfaculteit werden gestuurd voor een cursus Nederlands. Binnen een half jaar hadden ze de taal behoorlijk onder de knie. Dat kan nu toch ook ? Daar waren toen nog al wat medische studenten bij. Met andere woorden: ook bij andere disciplines kan het Nederlands gehandhaafd blijven en het levert tenslotte nog banen op, nietwaar ?

Gast

#123

2015-01-05 15:28

Mijn bezwaar tegen onderwijs in het Engels is dat Nederlanders de nuances en finesses van het Engels bij geen benadering kennen. Je moet er niet aan denken wat voor baarlijke nonsens daar het gevolg van kan zijn. Juist bij de geesteswetenschappen komt het erop aan dat mensen genuanceerd kunnen denken én zich uitdrukken.

Gast

#124

2015-01-06 12:02

BIJZONDER PASSENDE EN HARD NODIGE PETITIE

Gast

#125

2015-01-06 13:29

Helemaal mee eens. Zie bijvoorbeeld ook het eerste hoofdstuk in mijn kort geleden verschenen boek 'Het Nederlands in gevaar?' (Prisma). Veel succes.
Cor van Bree, em. hoogleraar historische taalkunde / taalvariatie Nederlands in Leiden.