Geen Engels, maar Nederlands bij Geesteswetenschappen

Uitsluitend in het Engels college geven devalueert Geesteswetenschappen: teken voor het behoud van de Nederlandse taal.

Engels is niet meer weg te denken uit het academische onderzoek. Internationalisering is prima, maar moeten onze colleges van begin tot eind Engelstalig zijn? En moet dat bij iedere opleiding?

 

Wij vinden van niet: 

 

Zoals een student geneeskunde het beste mensen leert opereren met een scherp mes, zo leert een student in de Geesteswetenschappen het beste analyseren, argumenteren en schrijven in zijn eigen moedertaal. Bovendien leiden wij de meesten van onze studenten op voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het Nederlands van academici moet dus gewoon heel goed zijn: dat geldt voor de leraar, de journalist, de advocaat, de communicatiedeskundige, enzovoorts.

 

De taak van de universiteiten is zorg te dragen voor onderwijs van kwaliteit. Toch willen steeds meer Colleges van Bestuur van Nederlandse universiteiten Engels overal als voertaal opleggen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van veel opleidingen.

 

Daarom stellen wij: 
 
Colleges binnen de Geesteswetenschappen moeten Nederlandstalig zijn, tenzij opleidingen zelf anders beslissen.

Beperk het Engels tot Mastervakken die opleiden voor academisch onderzoek.


Lucinda Dirven, Piet Gerbrandy, Mieke Koenen, Emilie van Opstall    Neem contact op met de schrijver van de petitie