Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
953 1 702 Tegen uitbreiding beroepsvisserij Haringvliet
Ik wil een duurzaam beheer van de visstand en daar past grootschalige visserij met de zegen niet bij. Het IJsselmeer is al totaal leeggevist op deze manier en ik wil niet dat het Haringvliet het volgende slachtoffer wordt van slecht beheer. De unieke visstand van dit water verdient beter en ik roep daarom op tot het intrekken van de zegenvergunning. Ik verzoek daarom het volgende aan de betreffen...
2014-05-14
939 948 Dienstregeling Arriva Oosterhout
Geachte medereiziger, U heeft natuurlijk gemerkt dat de nieuwe dienstregeling van Arriva tussen Oosterhout en Breda voor veel commotie heeft gezorgd. Het reizen van A naar B duurt veel langer dan normaal. Tevens zijn de bussen veel te klein. Hierdoor zal er een groot tekort ontstaan voor de vervoerscapaciteit. De eerste dag om te bewijzen dat Arriva een goed alternatief is heeft niets opgeleverd...
2014-12-15
929 1 050 STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER
  Het kabinet heeft vrijdag 10 oktober op advies van Rijkswaterstaat besloten het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Een beslissing die in de toekomst fout zal blijken te zijn.   We moeten laten zien dat er voor verzilting geen draagvlak is onder de gebruikers en omwonenden van het Volkerak-Zoommeer. Sportvissers, recreanten, watersporters, recreatieondernemers, natuurliefhebbers, palingvissers en  ...
2014-10-14
919 920 Kandidatuur Chokri Ben Chikha voor minister van Cultuur.
Beste democratische partijvoorzitters, Beste burgers van Vlaanderen, Sta me toe dat ik met de deur in huis val: ik, Chokri Ben Chikha, ben kandidaat-minister van cultuur in de volgende Vlaamse regering. Ik weet natuurlijk wel dat nergens ter wereld een minister rechtstreeks wordt verkozen.  Welnu, mezelf voordragen als kandidaat-minister is meteen mijn eerste daad van verandering in de politieke...
2014-04-09
916 919 Dragracebaan Drachten
De gemeente Drachten wil graag een privatisering van het vliegveld. Dat zou dan misschien het einde betekenen van de Dragraces in Drachten! Om de gemeente Smallingerland  te laten weten dat er ruimte moet blijven behouden voor de Dragraces. Vragen wij u deze petitie te onder tekenen....
2014-08-30
909 909 oosterpoort in actie (Gesloten)
  Waarom actie:   De jeugdhulpverlening wordt vanaf 1 januari georganiseerd door de gemeente.   Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeente wordt veel goed geschoold personeel ontslagen.   Door de bezuinigingen van rijksoverheid en gemeente komen jongeren en gezinnen die nu hulp ontvangen op straat te staan.       Wat willen wij:   De zorg aan jongeren en gezinnen moet voor 2015 gegarandee...
2014-10-06
908 909 Steun Museum van Bommel van Dam
ADHESIE  KUNSTENAARS  2014  VÓÓR  MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM   Museum van Bommel van Dam is gebaseerd op de schenking in 1969 van de collectie van het echtpaar Van Bommel-van Dam aan de stad Venlo onder het genot en de plicht van goed rentmeesterschap. Ineens kreeg Venlo meer de uitstraling van een moderne stad. Naast de stedelijke ontwikkeling door o.a. Océ van der Grinten en de Food- en Logistic...
2014-10-15
907 914 Petitie voor kinderen met speciale noden en hun gezin.
Beste sympathisant, Wij als 'ouders van kinderen met speciale noden', hebben jullie hulp nodig.. Iedere aanvraag tot één of ander hulpmiddel heeft een ellende lange procedure. soms 6 maanden tot 1 jaar. Inderdaad, een jaar later krijg je dan het gewenste hulpmiddel en in tussentijd moeten wij onze 'plan trekken'. Ook andere hulp, zo zijn er wachtlijsten van jaren lang.. Vb. Pab (persoonlijk assist...
2014-05-23
902 902 Laten wij het FAVV het pupje van een 6-jarig jongetje vermoorden
Een jongentje van zes krijgt een pup cadeau (gewenst!) van een kennis uit Turkije. Weet het jongentje of zijn ouders veel dat het pupje eerst een vaccin moest gehad hebben en gechipt moest zijn voor het mee mocht komen naar ons land! Het jongentje laat op een onbewaakt moment het pupje ontsnappen en het komt in het asiel terecht… Zij volgen de wettelijke procedure bij vermoeden van mishandeling...
2014-09-27
901 915 Laat JOHN DE MOL (SR)per direct het pest gedrag stoppen in Utopia
Zijn jullie het ook meer dan zat dat JOHN DE MOL (SR) het pesten binnen de poorten van Utopia toe laat steun dan deze petitie. Laten we geen scheldwoorden gebruiken hier maar probeer netjes te verwoorden hoe je er over denkt....
2014-09-03