MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG HET ALTERNATIEF (Petitie Het Roer Moet OM)

 
LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | Het Alternatief en op de politieke agenda | Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno 2020. Juist nu in coronatijd blijkt dat dit Manifest actueler is dan ooit! De coronacrisis toont aan dat Leefstijl Gezondheidszorg geen luxe maar noodzaak is.
 
De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

VERVANG HUIDIG ZORGSTELSEL
Het huidige zorgstelsel vervangen door Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040 is de beste oplossing naar een gezondheidszorg die toegankelijker, duurzamer,  beter en betaalbaar wordt voor iedere Nederlander. Leefstijl Gezondheidszorg kan (deels) al worden toepast binnen het huidige zorgstelsel.
 
Ruim 50 beleidsbepalers, binnen en buiten de gezondheidszorg, onder wie Premier Rutte en de Minister de Jonge, hebben het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' van stichting IGZ Plus ontvangen op 20.02.2020. Het rapport werd (door de coronacrisis) niet gelezen.
 
Medio juni 2020 is daarom, als toevoeging, een addendum gepubliceerd. Door de corona crisis werd iedereen op de feiten gedrukt dat controle over het leven niet vanzelfsprekend is. Het rapport is actueler dan ooit en corona-proof. U kunt het rapport en addendum downloaden in pdf via www.leefstijlgezondheidszorg.nl

Basis_site_CJV_en_IGZ+_pexels-photo-1557853_knikker_hand_tekst.jpg
 
ONS DOEL: Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda. Daarom is dit manifest toegevoegd aan de Petitie Het Roer Moet OM.
 
MANIFEST | LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | 11 STELLINGEN
 

1. Vervang reguliere gezondheidszorg (Gezondheidswet) door Leefstijl Gezondheidszorg De kosten van de gezondheidszorg nemen toe en de kwaliteit van zorg en verzorging, neemt af.

2.     Hef scheiding tussen mentale en fysieke gezondheidszorg op  

3.     Ontmantel huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)  

4.     Neem complementaire hulp- en dienstverlening op in Gezondheidswet  

5.     Behandel/begeleid oorzaakgericht in plaats van gevolg gericht  

6.     Gebruik een universeel intake-instrument  

7.     Besteed meer tijd en geld aan preventie, voorlichting en nazorg  

8.     Houd rekening met de vergrijzing  

9.     Maak de gezondheidszorg weer menselijk  

10.   Pak stigma en discriminatie goed aan  

11.   Pas het huidige zorgstelsel aan Leefstijl Gezondheidszorg is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Voor invoering van Leefstijl Gezondheidszorg moet het huidige zorgstelsel (ingevoerd in 2006) worden aangepast aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en (zorg-)behoeften.

Het manifest wordt toegelicht op www.manifestleeftijlgezondheidszorg.nl en www.igzplus.nl

Teken deze petitie inclusief Manifest wanneer ook u recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: ruim 40.000 handtekeningen! Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga, mede initiatiefnemer van de petitie.

STICHTING IGZ PLUS (Orange Monday)

Martin Jan Melinga
(voorzitter)

M: 06 - 42 93 13 46  
E:  martinjan.melinga@igzplus.nl 
W: www.igzplus.nl en www.hetroermoetomin.nl 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Martin Jan Melinga alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...