Zorg over de (jeugd-ggz) Zorg

PERS: 06-20708160 Menno Oosterhoff

De jeugd-ggz staat aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over haar toekomst. De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd-ggz bij de gemeente. De jeugd-ggz wordt niet meer betaald uit de zorgverzekeringswet en de AWBZ en maakt in die zin dus geen onderdeel meer uit van de gezondheidszorg. Het zou ondenkbaar zijn hetzelfde te doen met de kindergeneeskunde.

Tegen dit voornemen is op vele manieren en op vele plaatsen geprotesteerd, er is geschreven, vergaderd en uitgebreid gedebatteerd, maar naar het zich laat aanzien gaat het toch door.

Natuurlijk zullen we ook binnen een ander stelsel ons inzetten voor goede zorg voor jeugdigen. We willen echter wel onze ernstige zorg uitspreken. Wij denken dat de voorgenomen maatregelen op korte en zeker op lange termijn heel nadelig zullen zijn voor de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling van kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening en ook voor de kosten van de zorg.

Dat gaat ons aan het hart, daar maken wij ons zorgen om en dat willen we laten weten, ook al kunnen we er misschien weinig meer aan veranderen. Kijk voor meer informatie op: www.petitiejeugdggz.nl/

Verspreid deze petitie via e-mail, LinkedIn,Facebook en Twitter.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief via: http://www.petitiejeugdggz.nl/contact/
Noot:
17 oktober heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen, maar de petitie gaat door! Want de mogelijkheid is zeker aanwezig dat de Eerste Kamer de wet afwijst.

Menno Oosterhoff, Peter Dijkshoorn, Inge van Balkom, Robert Vermeiren, Arga Paternotte, Egbert Reijn    Neem contact op met de schrijver van de petitie