ZWARE STRAF GEËIST VOOR DADERS ONTHOOFDE ZWAAN ARNHEM.

WIJ ZIJN ER KLAAR MEE!!

 

Er gaat bijna geen dag voorbij, of er worden in ons zogenaamd beschaafde land dieren met opzet zéér ernstig mishandeld, vaak tot de dood erop volgt.

Wederom staat Nederland op z’n kop, na het schokkende bericht dat een broedende zwaan in Arnhem mishandeld en onthoofd werd.

Zaterdagavond 19 april 2014 is in de Arnhemse Transvaalbuurt nabij het centrum een broedende moederzwaan zéér ernstig mishandeld en vervolgens onthoofd (twee mannen van 23 en 24 jaar zijn inmiddels aangehouden als verdachten in deze zaak). De mannen werden diezelfde avond/nacht nog gespot op De Korenmarkt met een zwanenkop in hun bezit…

De maatschappelijke onrust en woede neemt toe. Veel mensen begrijpen niet, dat daders van dierenmishandeling keer op keer zó makkelijk hun straf kunnen ontlopen. De roep om hogere straffen voor een dergelijk vergrijp wordt alsmaar luider en dat onderschrijf ik van harte!

Uit de vele reacties die ik ontvang, blijkt dat zéér veel mensen – net als ik – zó ontdaan zijn, dat ze in huilen zijn uitgebarsten na het vernemen van dit verschrikkelijke nieuws. Helaas was dit niet de enige mishandeling in Nederland; het lijkt wel alsof het steeds vaker gebeurt. Kort ervoor werd in Waddinxveen een zwaan onthoofd (copycat-gedrag?) en eind april gebeurde het in Flevoland (zie link onderaan)!!
Ook in Assen werden onlangs dieren van een kinderboerderij op walgelijke wijze afgeslacht (dat is door de jaren heen ook al veelvuldig gebeurd). Twaalf dode puppies die langs de weg aan bomen worden opgehangen...  Het gaat maar door.

HET WORDT DUS HOOG TIJD DAT ER EEN SIGNAAL WORDT AFGEGEVEN AAN ONZE MAATSCHAPPIJ, DAT MISHANDELING EN/OF DOODSLAG VAN ONSCHULDIG DIEREN EEN ZWARE CELSTRAF TOT GEVOLG HEEFT!!

OOK IN HET HUIDIGE REGEERAKKOORD IS EEN PASSAGE OPGENOMEN DIE STELT DAT DIERENBEULEN STRENGER DIENEN TE WORDEN GESTRAFT.

Opnieuw is een onschuldig dier op vréselijke wijze om het leven gebracht!! Álle dieren kennen emoties zoals pijn, angst, stress, blijdschap, etc. Daarin verschillen ze nauwelijks van onze diersoort, de mens. De doodsangst, stress en pijn die dit arme dier heeft moeten doorstaan in de laatste minuten van haar leven, kunnen wij ons maar al te goed voorstellen.

Zij is helaas niet het enige slachtoffer van dit geweldsmisdrijf. Haar 6 eieren konden niet meer worden uitgebroed, omdat ze te lang koud zijn geweest. Haar levenslang trouwe partner treurt zeker wekenlang om de dood van zijn vrouwtje. Het is nog maar de vraag of hij het overleven zal. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een zwaan sterft van verdriet om zijn verloren partner. Dit zijn bij elkaar al acht slachtoffers…

En dan is er nog een zéér grote groep Nederlanders, die dagen- zo niet wekenlang van streek zijn door deze vréselijk lafhartige daad.

Het maatschappelijk klimaat in Nederland is op dit moment zo, dat men méér dan genoeg heeft van al deze gruwelijke verhalen én de zachte aanpak binnen ons rechtssysteem.

Het wordt dus hóóg tijd dat de rechter binnenkort een passende (lees: zwaarst mogelijke) straf zal opleggen aan de dader(s).

De daders kunnen maximaal 3 jaar krijgen plus € 19.000,-- boete; dat is nog maar een peuleschil vergeleken bij het leed dat ze veroorzaakt hebben.

 

Doe a.u.b. mee, onderteken deze petitie en verspreid deze zoveel als maar kan!!

Laat het OM én de rechter weten dat de burger het méér dan zat is!!

P.S.
Eind april blijkt óók in Flevoland een zwaan zéér ernstig mishandeld te zijn, zie link:
http://www.flevopost.nl/nieuws/regio/319369/zwaan-op-gruwelijke-wijze-vermoord.html
Ik hoop dat ook deze dader(s) gevonden wordt/worden en zeer zwaar gestraft!
En onlangs (juni 2014) is een moederzwaan OPZETTELIJK doodgereden in Apeldoorn, onder de ogen van haar gezin (vader en kinderen)!!!
Er moet een duidelijk signaal worden gege
ven naar de maatschappij, dat dit níet langer te tolereren is!!!