Iedere gemeente een bibliotheek!

Iedere gemeente heeft recht op een bibliotheek. Bibliotheken zijn onmisbaar voor kennis en informatie, digitale vaardigheden en educatie, lezen en literatuur, ontmoeting en debat, kunst en cultuur. De bibliotheek is een toegankelijke plek waar mensen zonder verplichting naar toe kunnen gaan om zich te ontwikkelen, samen of individueel.  Dit mogen gemeenten hun inwoners niet ontnemen.

Jaarlijks bezoeken 70 miljoen kinderen en volwassenen hun openbare bibliotheek, het aantal jeugdleden is het afgelopen jaar gestegen en 66% van alle jongeren tot 18 jaar is lid van de openbare bibliotheek.

Steeds meer kinderen maken in de bibliotheek kennis met boeken, leren dat lezen leuk is en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.  En de bibliotheek is zoveel meer. Het is ook de plek waar volwassenen zonder verplichting naar toe kunnen gaan om zich te ontwikkelen, samen of individueel, om kennis te maken met cultuur of om bijeenkomsten en debatten bij te wonen.

De digitalisering van boeken zorgt dat de dienstverlening van de bibliotheek nog beter wordt. En dat is nodig, want om te kunnen meedoen in onze digitale samenleving is lezen essentieel. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het stimuleren van lezen.

De bibliotheken staan echter onder druk: de laatste jaren zijn ongeveer 200 bibliotheken verdwenen door bezuinigingen bij de gemeenten. Dit betekent dat volwassenen bijvoorbeeld niet meer kunnen deelnemen aan alfabetiseringsprojecten en kinderen niet langer spelenderwijs kunnen ontdekken welke boeken hen aanspreken.

Wij, de ondertekenaars van dit manifest, doen een beroep op de overheid en de politiek om de verschraling van het bibliotheekaanbod tegen te gaan. Iedere gemeente heeft recht op een bibliotheek. In de wet ‘Stelsel openbare bibliotheek voorziening’ moet daarom opgenomen worden dat iedere gemeente de verantwoordelijkheid heeft om een volwaardige bibliotheekvoorziening aan haar inwoners te bieden.

Klik hier voor de grote tekst van het manifest.