Ik doe aangifte tegen Geert Wilders

Wij zijn geen tweederangs burgers!

-De petitie is niet alleen bedoeld voor Nederlanders van Marokkaanse komaf. Een ieder wordt geroepen de petitie te ondertekenen!-

De afgelopen week was een historisch dieptepunt voor ons land. Als gehele bevolkingsgroep zijn directe bedreigingen naar ons, de Marokkaanse gemeenschap, geuit door uitspraken van een politicus met een grote aanhang; Geert Wilders. Wij zijn niet door een kleine splinterpartij bedreigd, maar door de partij die nota bene nog niet lang geleden ons land heeft meegeregeerd.

Dit kunnen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De uitspraken en oproepen die nu zijn gedaan, zijn van geheel andere aard dan voorheen: ze zijn extreem en er wordt direct, zonder enkele ruimte voor andere interpretatie, aangezet tot openlijke discriminatie, tot racisme, haatzaaierij en massale deportatie. De harten van vele, niet onwetende maar juist wétende, PVV-volgers zijn gevuld met haat, volledig gevoed door hun politieke leider die daarmee een vrijbrief heeft afgegeven tot actie. 

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar heeft ook duidelijke grenzen. Die zijn deze week meer dan ruimschoots overschreden nu wij , allen van Marokkaanse komaf, voor ons bestaan en veiligheid in dit land moeten vrezen. Er is geen twijfel over mogelijk dat de oproep tot 'minder Marokkanen' (welke massaal gehoor vond onder een niet te verwaarlozen groep medelanders) strafbaar moet zijn. Op grond van het Wetboek van Strafrecht, art. 137c Sr jo. 137d Sr, maakt Wilders zich schuldig aan het beledigen van een bevolkingsgroep en het aanzetten tot haat en discriminatie van mensen wegens hun ras en nationaliteit.

Wij betreuren het ten zeerste dat de Nederlandse politiek, het OM en de rechtstaat dit tolereren en niet direct lijken in te grijpen. Hierbij worden wij als groep duidelijk niet serieus genomen en als tweederangs burgers behandeld. Stil zwijgen is in dit geval zeker goedkeuren.

Wilders en zijn volgers zijn een regelrecht gevaar voor onze rechtsstaat, onze democratie en sinds deze week ook een gevaar voor de veiligheid van de Marokkaans- Nederlandse gemeenschap. De meesten van ons zijn in Nederland geboren en getogen, werken dag in dag uit keihard om een steentje bij te dragen aan een mooier Nederland: burgemeesters, profvoetballers, politici, cabaretiers, advocaten, ondernemers, artsen, economen, juristen, journalisten, met schoolgaande kinderen, met vaders die hun gezondheid, en ja, zelfs het leven hebben gegeven voor de opbouw van ons land. 

Deze groep wordt het land uit gewenst en openlijk gediscrimineerd. De grootste zorgen maken we ons niet om Wilders zelf, maar om zijn volgers die zijn woorden klakkeloos overnemen. Wanneer grijpen we in? Of wachten we totdat de eerste Marokkanen op de trein worden gezet?

Wij roepen iedereen op om direct aangifte te doen en deze petitie te ondertekenen! 

Want in dit geval geldt zeker: wie zwijgt stemt toe!