Populairste petities van 2013 - België

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Rioleringswerken: Stop te vermijden kosten voor de burger!

De Vlaamse Overheid bespaart maar verplicht de burger, die daar dubbel en dik voor betaalt, tot heraanleg van zijn riolering en dit in volle crisistijd. Voor wie is de oproep bedoeld? In het bijzonder voor de Vlamingen die eigenaar zijn van een open of half open bebouwing. Aan wie is de petitie gericht? Aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Probleemstelling In de meeste straten van Vlaanderen wordt of zal een dubbel rioleringsnet worden aangelegd: een afvoerbuis voor het

Gemaakt: 2013-02-25 Statistieken

Stop de discriminatie van Zonevreemde Woningen!

Onze doelstelling: De Zonevreemde Woningen in Vlaanderen  (circa 25%) moeten een gelijkwaardige rechtszekerheid krijgen als de woningen in woongebied. Voor wie is de oproep bedoeld? In het bijzonder voor alle Zonevreemde eigenaars in Vlaanderen. Aan wie is de petitie gericht? Aan de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening. Probleemstelling Elke gemeente, dorp of buurt heeft meestal veel zonevreemde woningen ongeacht of ze al dan niet sinds 1962 gebouwd zijn op bouwgrond

Gemaakt: 2013-02-25 Statistieken

Wij willen dat Juf Annelies bij De Schorre blijft werken!

Als ouder van een leerling van De Schorre of als sympathisant wil ik graag aan de directie van de scholengroep laten weten dat ik Juf Annelies, die in het eerste leerjaar van De Schorre les geeft, een hele sterke juf vind, die een grote meerwaarde voor de school betekent. Ik wil dan ook dat Juf Annelies bij De Schorre blijft werken, ongeacht of haar kinderen in De Schorre naar school gaan of niet. Ik ben immers van mening dat elke ouder het recht moet hebben om een school te kiezen voor de eigen

Gemaakt: 2013-06-30 Statistieken

Petitie voor één geïntegreerd openbaar spoorwegbedrijf

Mijnheer de Minister van Overheidsbedrijven, Ontwikkelingssamenwerking en Wetenschapsbeleid Als pendelaar, ben ik van oordeel dat de splitsing van de NMBS Groep in twee of drie entiteiten een negatieve weerslag zal hebben : op vlak van de veiligheid, omdat een gesplitst spoorwegbedrijf geen samenhangende visie en beleid op vlak van veiligheid zal kunnen ontwikkelen. Het ongeval in Godinne (botsing twee goederentreinen) toont helaas aan dat een verbrokkeling van de verantwoordelijkheden tussen NM

Gemaakt: 2012-10-29 Statistieken

Stop Katinka Simonse a.k.a.Tinkebell

Katinka Simonse, ook bekend met de naam TINKEBELL. Is een 31 jarige vrouw woonachtig in Amsterdam, die haar eigen dieren dood in de naam van "kunst ? De Dierenbescherming heeft in het verleden geprobeerd met de kunstenares een gesprek aan te gaan om haar de mening van de Dierenbescherming en waarschijnlijk van vele Nederlanders te laten weten, maar dit heeft tot niets geleid. Deze mevrouw wil kennelijk veel aandacht en probeert dit te verkrijgen door schokkende dingen te doen en te zeggen. De Di

Gemaakt: 2011-06-30 Statistieken

Stop De Moord Op Het Limburgse Woord

Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad, die samen de vijfde krant van het land vormen, worden in hun voortbestaan bedreigd. Niet omdat de kranten niet gezond zouden zijn, maar omdat de eigenaar, het Britse Mecom, de voorgenomen verkoop van de Limburgse kranten aan het Belgische Concentra op het allerlaatste moment heeft geblokkeerd. Daarmee is een belofte aan de Limburgse kranten op schandalige wijze gebroken. Het is nu overduidelijk dat de ‘aandeelhouders’ (in dit geval roofridders) zich als

Gemaakt: 2013-12-20 Statistieken

Vrijstelling hondenbelasting voor onze stichting dieren !

Strijd met ons mee !!! Wij zijn stichting zorgeloos dierenleven in Biervliet Zeeuws Vlaanderen Op 28-6-2013 om 10.30 uur is de politie en een persoon van de gemeente Terneuzen bij de stichting geweest en wat is de conclusie ? De stichting moet voor alle honden belasting gaan betalen, een stichting die géén subsidie krijgt van de gemeente, geen enkele steun.... en wij moeten nu hondenbelasting gaan betalen om de kas te spekken !!! In plaats van dat de gemeente Terneuzen particuliere initiatieven

Gemaakt: 2013-06-28 Statistieken

Geen instapstages aan de VUB!

De Instapstage Wat is het? De instapstage is een federale maatregel die is ingegaan vanaf 1 Januari 2013, met de intentie om laaggeschoolde jongeren meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.Concreet komt het erop neer dat een jongere zonder diploma hoger onderwijs een betaalde stage kan doorlopen in een bedrijf voor maximaal 6 maanden. Voor een fulltime stage betaalt de werkgever €200 per maand. De rest past de overheid bij tot de stagiair uitkomt op een (schamel) nettoloon van €760. Na de stage

Gemaakt: 2013-05-06 Statistieken

Méér trein op zondagavond

Op zondagavond verplaatsen massaal veel kotstudenten zich op de lijn Ronse-Gent. Door de weekendregeling en het beperkte aantal wagons is het elke keer weer proppen. Maar ook op andere lijnen in het hele land is dit het geval.  Jongsocialisten Oudenaarde pleit voor méér wagons en méér treinen op zondagavond, zodat reizen met de trein efficiënt en comfortabel is.Wij zijn géén sardientjes!

Gemaakt: 2013-12-02 Statistieken

Tegen de blokkage van ok,ge kunt lekker zijn

Onze pagina met 72.000 likes is geblokkeerd en daarvoor willen wij jullie handtekening vragen om deze pagina terug te krijgen !  https://www.facebook.com/OkGeKuntLekkerZijnMaGeMoetNiOverdrijve

Gemaakt: 2013-10-18 Statistieken