Red het speelbos

De Stad Gent wil een fietspad aanleggen door het smalle strookje speelbos (slechts 30m) ter hoogte van de Serafijnstraat in Sint Amandsberg. Dit fietspad zal letterlijk het speelbos in de groene banaan doorklieven, waardoor het wordt verdeeld in twee onbruikbare stukken.

Als scoutsgroep hebben wij reeds vanaf 1960 tot heden gebruiksrecht over dit stuk speelbos. In 2007 was er een overeenkomst waarin alle partijen, de stad, de scoutsgroep en de buurtbewoners zich konden vinden: Het fietspad op de bovenberm, en de opwaardering van het openbaar speelbos. Wij vinden het dus onaanvaardbaar dat de nieuwe plannen van de Stad het beloofde speelbos verwoesten.

Wij als scoutsgroep zijn voorstander van het fietspad, maar niet ten koste van het speelbos, wanneer waardevolle alternatieven mogelijk zijn.

Help ons met uw stem het speelbos redden!