Geluwe Windmolenvrij

Beste Geluwnaren, sympathisanten, ...

Naar aanleiding van de bouwaanvraag voor 4 windturbines in ons landelijk en stille Geluwe starten we deze petitie.
De windturbines worden ingeplant op  minder dan 250 meter van heel wat  woningen en op nog  geen 1000 meter van onze dorpskern.

We zijn allemaal voor groene energie. Doch als het over windmolens gaat moet men weten dat ze liefst op grote afstand staan van een woonhuis, laat staan van een woongebied.
Alternatieve energie is absoluut nodig, maar windmolens binnen een straal van 1500 m van woningen zijn onaanvaardbaar.
Deze 150 meter hoge industriële machines vormen een reëel gevaar voor omwonenden, kinderen en dieren.. zie http://www.wind-watch.org/documents/repercussions-of-wind-turbine-operations-on-human-health en ook vele andere wetenschappelijke studies van onze buurlanden. Buurlanden die allemaal een grotere afstand tot woningen respecteren.

Voor een illustratie van de nadelige gevolgen voor omwonenden, ga naar www.actiegroepbeterebuurtpuurs.be . 
Jammer genoeg kwamen de mensen van Puurs te laat met hun protestactie met alle gevolgen van dien.
Laten wij dus het uiterste doen om zoveel onheil te voorkomen, m.a.w.  zoveel mogelijk bezwaarschriften en petities laten ondertekenen en indienen. Gelieve ook familie, vrienden en buren aan te spreken zodat iedereen weet wat hem te doen staat.

Als we massaal reageren kan onze protestactie niet ontkend worden.

Ook niet-Geluwnaren mogen tekenen en hun persoonlijke grieven opschrijven zoals “Windmolens in de nabijheid van woonkernen zijn onaanvaardbaar”. Op een welbepaalde dag immers kunnen zij zich in dezelfde situatie bevinden.

Het is een signaal om de huidige windmolen-politiek een halt toe te roepen en wildgroei van windturbines te voorkomen!