VerkeerJozefVerboven&ArthurMatthys

Beste buren,

Zoals u kon lezen in de infobrief van het district Deurne van oktober 2012 met kenmerk DE/DR/EE/dc/12-183 heeft men besloten om van de Jozef Verbovenlei en Arthur Matthyslaan voorrangswegen te maken. Men motiveert dit als volgt, ik citeer: "Omdat het bestuur van uw district een aangename woon- en leefomgeving wil maken, werken Deurne en Borgerhout voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid in de straten."

We zijn het helemaal niet eens met deze motivatie. Met de nieuwe regeling zullen automobilisten net geneigd zijn om (nog) sneller te gaan rijden, wat meer risico inhoudt voor de voetgangers en fietsers op de talrijke oversteekplaatsen o.a. aan de vele scholen. Onze buurt is in de eerste plaats een woonwijk, waar je normaal gezien het verkeer en de snelheid ervan gaat beperken. Een voorrangsweg doet net het tegenovergestelde.

Wij doen dus een oproep aan alle mensen in de buurt om deze petitie te ondertekenen, TEGEN de nieuwe voorrangsregeling.

De infobrief kan je bekijken via volgende link:

https://docs.google.com/folder/d/0B_dS3q3_AvTPZnpNLU8xMS1zems/edit

Update van12/11/2012

Uit kontakten met andere mensen die onze bezorgdheid delen en de mails die men ons doorstuurde blijkt dat het de bedoeling is om van wijkverzamelwegen voorrangswegen te maken.  Ik citeer even uit een mail van Districtsschepen sport en mobiliteit:  "Er wordt gestreefd om deze omschakeling zoveel mogelijk aan infrastructurele ingrepen te koppelen zodat naast de doorstroming ook de leesbaarheid van de straat duidelijk is en eventuele snelheidsremmende maatregelen genomen kunnen worden." Met deze omschakeling wordt dus bedoeld de voorrangsregeling invoeren.

Maar wat is er ondertussen gebeurd: De voorrangsregeling is ingevoerd zoals jullie waarschijnlijk al hebben vastgesteld, de infrastructurele ingrepen om snelheidsremmend maatregelen te nemen niet. Verder zijn er slechts twee kruispunten waar de fietser duidelijk voorrang heeft op verkeer van rechts, dat is o.a. het kruispunt van de Jozef Verbovenlei met de Knyffstraat, waar er een drempel gemaakt is voor verkeer van rechts en er een fietspad op het kruispunt is aangebracht. Conclusie: auto's op de Jozef Verbovenlei en Arthur matthys hebben nu én voorrang én geen snelheidsremmende structurele ingrepen. Dit kan enkel tot gevolg hebben dat auto's sneller rijden en dit brengt meer risico's met zich mee voor zwakke weggebruikers.

Wij zijn tegen de voorrangsregeling en tegen het ontbreken van structurele maatregelen om de snelheid te beperken.