Tunnel Elisabethlaan

Petitie voor de herziening van het tunnelproject op het kruispunt Torhoutsesteenweg-Elisabethlaan en voor het verder onderzoeken van alternatieven.

> Wij zijn voor het veiliger maken van het kruispunt.

> Wij zijn voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen op de Torhoutsesteenweg.

> Wij pleiten voor het aanpakken van de problematiek via eenvoudigere ingrepen in plaats van dit zeer dure project.

> Wij pleiten voor het verder onderzoeken van alternatieven.

> Wij pleiten voor meer inspraak.

> Als de ondertunneling er toch moet komen, dan pleiten wij voor het aanpassen van de plannen (de doorsteek over de Torhoutsesteenweg en voor de Sint-Janskerk).

 

Deze petitie gaat uit van het Comité Sint-Jan Mobiel

http://www.oostende.be/file_uploads/Cache/fit_148_148_44115.jpg