Neen tegen kappen Kennedybos!

Natuur.koepel zegt resoluut neen tegen de plannen van Leiedal en de stad Kortrijk om een stuk van het Kennedybos in Kortrijk te kappen voor de aanleg van een parkeerterrein en roept iedereen op ons hierin te steunen!

Het Kennedybos werd aangeplant in 1971 en was de eerste massale actie van de groene beweging in Zuid-West-Vlaanderen. De kalkrijke ondergrond vormde de basis voor een zeldzame en schitterende vegetatie en vandaag de dag is het Kennedybos een onmisbare schakel in het versnipperde Groen Lint Zuid.

In juli 2012 lanceerde Leiedal, in opdracht van de stad Kortrijk, haar voorstel omtrent de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk. In dit plan oppert Leiedal de idee om Hoog Kortrijk en station Kortrijk met een snelle tram te verbinden en in het Kennedybos een parkeerterrein aan te leggen voor ondermeer AZ Groeninge. Dit voorstel, dat door de beleidsmakers van deze stad positief onthaald wordt, vormt een sterke bedreiging voor de realisatie van de regionale groenstructuur.

Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel hebben hun standpunt bepaald ten aanzien van dit voorstel. De geargumenteerde visietekst kan je via onderstaande link vinden.

Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel vragen vooreerst en met aandrang de realisatie van de Zuidelijke groene gordel. De natuursector, als belangrijke actor op Hoog-Kortrijk, wenst betrokken te worden bij elk proces waarbij de geplande Zuidelijke groene gordel in de ruimtelijke ontwikkelingen een rol speelt.

Steun onze actie en teken deze petitie! Alvast bedankt!

Meer info en de visietekst vind je op: http://www.natuurkoepel.be/beleidhoogkortrijk.html