Weg met 2 maten en 2 gewichten in stad Brugge

In onze stad Brugge staan wij open voor mooie, vernieuwende architecturale projecten.

Er kan worden vastgesteld dat er bouwvergunningen worden verleend aan projecten met dak doorbrekingen met afmetingen ruimschoots buiten de wettelijke bepalingen.  Hierdoor komt de privacy van aanpalende eigendommen in het gedrang en dit louter onder het mom van materiële architecturale schoonheid.  Wij verzoeken dat de geldende bouwkundige voorschriften ook bij deze vernieuwende projecten worden nageleefd, net zoals die voor de gewone burger dienen nageleefd te worden.  Weg met 2 maten en 2 gewichten in stad Brugge.