Geen vluchten na elven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Geen vluchten na elven.


Gast

#501

2014-02-28 21:03

Na 11.00 uur? Dat kun je niet maken!

Gast

#502

2014-03-01 13:04

Goede ACTIE ! We worden al teveel overspoeld door geluiden en indrukken en mogen wat meer terug naar de stilte en de broodnodige RUST !!! ZEKER 's-NACHTS

Gast

#503

2014-03-01 16:06

Het is een prima idee om via deze petitie aandacht te vragen voor zaken die zonder onze toestemming en zonder overleg doorgevoerd worden. Ons allen blijft slechts de petitie, op de startbaan gaan liggen is ook geen oplossing...

Gast

#504 Re:

2014-03-01 16:51

#502: -

Op de heide gaan wonen is zeker een oplossing


Gast

#505

2014-03-03 10:09

Hoe groter de boosdoener, hoe urgenter actie!
De oplossing voor het klimaatprobleem is eigenlijk eenvoudig: energiegebruik zoveel mogelijk verminderen, zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen, en waar beide niet mogelijk zijn, CO2-uitstoot te compenseren door elders te investeren in verminderde broeikasgasuitstoot.
Maar in de praktijk wordt deze oplossing bemoeilijkt door legio economische en politieke belangen.
Neem het vliegverkeer, wiens uitstoot van broeikasgassen tot 6 maal schadelijker is dan uitstoot van bussen en treinen. Toen dat in de eerste helft van de 20e eeuw opkwam besloot de politiek het zwaar te subsidiëren en het zo “een eerlijke kans” te geven ten opzichte van de trein en boot, die veel goedkoper waren. Die subsidies duurden voort tot op de dag van vandaag: vliegmaatschappijen betalen geen belasting op de kerosine (terwijl de belasting op benzine in de EU gemiddeld 0,65 €/l is), noch BTW. Vliegtuigproducenten als Boeing en Airbus worden zwaar gesubsidieerd, evenals de (uit)bouw van vliegvelden en bovendien is vliegen niet eens opgenomen in het Kyoto-protocol.En dat terwijl terwijl één vliegretourtje Brussel – New York per persoon ongeveer dezelfde CO2-uitstoot veroorzaakt als het huishouden van diezelfde persoon of van alle andere transport over land van die persoon over een heel jaar.
Als vliegen één van de grootste klimaatboosdoeners is, is actie – uiteraard internationaal - hier dus urgent. Dat de goede ideeën – vliegen opnemen in internationale klimaatverdragen, belasting op tickets en kerosine, bijv. – moeilijk in praktijk te brengen zijn, zal niemand verbazen. Maar met voldoende politieke wil moet toch bereikt kunnen worden dat een vliegticket alle gemaakte kosten bevat, waardoor velen de trein en bus zullen prefereren en de wereldwijde CO2-uitstoot gevoelig zal verminderen.
natuurmanjak

#506 Geen vluchten na elven!

2014-03-03 10:36

Niet te geloven,dat terwijl één vliegretourtje Brussel – New York per persoon ongeveer dezelfde CO2-uitstoot veroorzaakt als het huishouden van diezelfde persoon of van alle andere transport over land van die persoon over een heel jaar.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-03-03 14:53Gast

#508 Re:

2014-03-03 14:55

#505: -

Heb je al eens geprobeerd met de trein met vakantie te gaan naar het Griekse Lesbos  b.v. En naar zovele andere bestemmingen... Dan mag je wel  het dubbele aantal dagen nemen...Dus trein als alternatief... Ja naar Brussel...Keulen..Parijs..Londen.

Maar niet veel verder


Gast

#509

2014-03-07 12:30

Economie is belangrijk alsmede de ontwikkeling van de regio. Daarom is de uitbreiding van Eindhoven Airport super, maar dit hoeft niet ten koste te gaan van de leefbaarheid.

Gast

#510

2014-03-07 18:11

Een goede nachtrust voor alle mensen wonende in de Achtse Barrier.

Gast

#511

2014-03-07 22:14
Gast

#512 Re: Re:

2014-03-08 16:41

#504: - Re:

de 24 uurs economie zeker ook ?


Gast

#513

2014-03-11 18:19

Ik vrees dat deze petitie niet echt zal helpen. Deze zaken worden immers geregeld door mensen die niet genegen zijn zich iets aan te trekken van de wensen van de gewone mensen/omwonenden. Daar gaan ze hooghartig aan voorbij, meestal. Alleen als ze er zelf gewin bij kunnen hebben, willen ze wel eens wat toegeven, dat komt dan "goed" over. Zelf hebben ze nl. geen last van het vliegverkeer, daar zorgen ze wel voor, door ver uit de buurt te ( gaan ) wonen. Hoe kan het volgens deze lieden dan toch zijn, dat omwonenden er wèl last van hebben ?

Gast

#514 Re:

2014-03-11 18:45

#513: -

Het heeft helemaal niks met gewin te maken, en er zijn ook duizenden "gewone" mensen in de regio die helemaal geen hinder ondervinden van EA. En ook "gewone" mensen die hinder ondervinden maar dat helemaal niet erg vinden Ook voor die mensen regelen ze zaken..


Gast

#515

2014-03-21 12:49

De reguliere lijnvluchten zijn voor mij niet zo'n probleem (in Acht). Het lijkt wel of de lijndiensten zowaar rekening houden met de buurt en 'slim' aanvliegen om dit zo stil mogenlijk te kunnen doen. Militaire vliegtuigen daarentegen komen laag over het dorp over, maken doorstarten (awacs?) en zijn op de een of andere manier veel luider dan commerciele vluchten.

Gast

#516

2014-03-26 08:36

Wat een gemanipuleer door eindoven AirPort en rest. Langzaam proberen ze steeds meer

Gast

#517

2014-03-26 08:41

Wat een manipulatie telkens weer door ehv AirPort en aandeelhouders

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-03-26 08:52Gast

#519

2014-03-26 09:23

De ondertekenenden gemeenten hebben 152.000 inwoners , maar vertegenwoordigen geen 152.000 inwoners in dit protest!!! Niet mij, mijn familie , vrienden en kennissen waaronder niet een tegenstander/ondertekenaar is van Uw protest. En die groep is al 250 mensen groot, Dat is hetzelfde waarvan U de voorstanders van de verruimde openingstijden van beschuldigd. De waarheid met een grote korrel zout presenteren

Gast

#520

2014-03-26 10:22

De volksgezondheid is gediend bij acht uur ongestoorde nachtrust. Het OL biedt omwonenden slechts zeven uur. De nulmeting van het in opdracht van de Alderstafel in 2012 uitgevoerde GGD- rapport vermeldt 18.000 ernstig gehinderden en 5.000 slaapgestoorden. Bij de nog komende verdubbeling van de vluchten gaat het om meer dan 30.000 mensen die overlast hebben en om de nachtrustverstoring van 10.000 mensen.

Dus als ik geen last heb van 4 vliegtuigen tussen 23.00 uur en 224.00 uur heb ik wel last van 8 vliegtuigen op datzelfde tijdstip??? Wel een hele rare bewering!!

Gast

#521

2014-03-26 12:01

Het toerisme in zuid oost Brabant gaat kapot aan de expansie van Eindhoven airport, in al die bossen staan kleine vakantieparken, goed voor een mooie omzet. Ik sta achter deze petitie.

Gast

#522

2014-03-26 13:47

Ik heb niet zoveel hinder, want de toestellen zitten meestal al of nog vrij hoog als ze boven Dommelen zijn, maar ik ben het volledig met jullie eens. Daarom wil ik steunen.

Anonymous

#523

2014-03-26 17:45

niet alleen na elven maar ook ervoor beperken

Gast

#524 Re:

2014-03-26 18:48

#523: -

Get alife


Gast

#525 Re:

2014-03-27 11:23

#521: -

Ik heb last van al die " in de weg fietsende toeristen" die overal hun rotzooi laten slingeren.. Kunnen we niet een petitie openen om toeristen te verbieden??? Zijn we ook van die vakantieparken af, waarvoor 100-en bomen gekapt moesten worden