Geen vluchten na elven


Gast

/ #505

2014-03-03 09:09

Hoe groter de boosdoener, hoe urgenter actie!
De oplossing voor het klimaatprobleem is eigenlijk eenvoudig: energiegebruik zoveel mogelijk verminderen, zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen, en waar beide niet mogelijk zijn, CO2-uitstoot te compenseren door elders te investeren in verminderde broeikasgasuitstoot.
Maar in de praktijk wordt deze oplossing bemoeilijkt door legio economische en politieke belangen.
Neem het vliegverkeer, wiens uitstoot van broeikasgassen tot 6 maal schadelijker is dan uitstoot van bussen en treinen. Toen dat in de eerste helft van de 20e eeuw opkwam besloot de politiek het zwaar te subsidiëren en het zo “een eerlijke kans” te geven ten opzichte van de trein en boot, die veel goedkoper waren. Die subsidies duurden voort tot op de dag van vandaag: vliegmaatschappijen betalen geen belasting op de kerosine (terwijl de belasting op benzine in de EU gemiddeld 0,65 €/l is), noch BTW. Vliegtuigproducenten als Boeing en Airbus worden zwaar gesubsidieerd, evenals de (uit)bouw van vliegvelden en bovendien is vliegen niet eens opgenomen in het Kyoto-protocol.En dat terwijl terwijl één vliegretourtje Brussel – New York per persoon ongeveer dezelfde CO2-uitstoot veroorzaakt als het huishouden van diezelfde persoon of van alle andere transport over land van die persoon over een heel jaar.
Als vliegen één van de grootste klimaatboosdoeners is, is actie – uiteraard internationaal - hier dus urgent. Dat de goede ideeën – vliegen opnemen in internationale klimaatverdragen, belasting op tickets en kerosine, bijv. – moeilijk in praktijk te brengen zijn, zal niemand verbazen. Maar met voldoende politieke wil moet toch bereikt kunnen worden dat een vliegticket alle gemaakte kosten bevat, waardoor velen de trein en bus zullen prefereren en de wereldwijde CO2-uitstoot gevoelig zal verminderen.