Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

oud GVOmedewerkster
Gast

#76

2013-06-04 21:32

Deze actie moet doorgaan en  de regering bereiken cq Jet Bussemaker.
Er is nog zoveel onwetendheid over religie,datgene wat de mens het diepste raakt. Maak kinderen daarmee bekend, om andere kinderen  beter te leren kennen en begrijpen.

Arendine

#77 Godsdienstonderwijs op openbare scholen

2013-06-04 21:39

Het gaat om de toekomst van het Godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen.
Het gaat om duizenden kinderen die op deze manier in aanraking komen met de Bijbel en het christelijk geloof, wat van zoveel waarde is voor dit leven en het leven hierna.

Gast

#78

2013-06-04 21:52

Geen luxe, maar noodzaak!!!!!

Gast

#79

2013-06-04 21:54

Ik steun van harte de petitie voor het in stand houden van de GVO en HVO lessen. Juist nu de staatssecretaris wil aansturen op het vormen van samenwerkingsscholen om zo tot scholen met een groter leerlingaantal te komen is het geven van GVO en HVO lessen geen overbodige luxe maar juist nodig.

Gast

#80

2013-06-04 21:57

De jeugd heeft de toekomst: zorg dat die toekomst voldoende manieren heeft gehad om zich te ontwikkelen!

Gast

#81

2013-06-04 22:00

Leren doe je met HOOFD, HART en HANDEN!!! Vier jaar geleden drong eindelijk het belang van HART en HANDEN door, als je deze er nu weer afhaalt ontstaat er een verdere verharding van de maatschappij; iets waar deze overheid zich toch ook hard voor wil maken?!! Uiteindelijk kent deze maatregel alleen maar verliezers. (Om over het weggegooide geld van de investering in de uitvoering en van de mensen én het geld wat deze maatregel gaat kosten maar niet te spreken). Mevrouw Bussenmaker, u moet zich schamen.

Gast

#82

2013-06-04 22:10

Leerkrachten hebben geen tijd voor deze vakken, vaak ontbreekt ook de godsd. kennis om deze over te dragen. De leerlingen zullen dan helemaal opgroeien zonder weet van de bijbelse verhalen,het is toch ook een stuk algemene ontwikkeling. Jammer, ook uit oogpunt van kunst en cultuur.

Gast

#83

2013-06-04 22:12

Dringend verzoek af te zien van de bezuiniging: gvo is basis van onze taal, normen, cultuur, inzichten, verrijkend. Met het afnemende kerkbezoek de belangrijkste manier om jonge mensen iets mee te geven!

Gast

#84

2013-06-04 22:26

Godsdienstig vormingsonderwijs is noodzakelijk in een steeds harder en zakelijker wordende maatschappij!!

Gast

#85

2013-06-04 22:30

Belangrijk, dat leerlingen weet krijgen van de verschillende godsdienstige stromingen in ons land.
Juffrouw Jansen

#86 Respect

2013-06-04 22:31

Normen en waarden, respect, dát leer je bij HVO en daar gaat het om. Je hoort niet anders in het nieuws. Daarom is het erg belangrijk voor de jeugd.

Gast

#87

2013-06-04 22:44

Heel erg dat zo'n petitie in dit land nodig is.

Gast

#88

2013-06-05 00:54

Ieder kind heeft recht op toevoeging van dit onderwijs.
Juf Sibylle

#89 Humanististisch Vormingsonderwijs moet blijven

2013-06-05 01:00

Laat kinderen leren wat humaan betekent, wat verbondenheid betekent, wat vrijheid betekent, wat vertrouwen is !
Kaas
Gast

#90

2013-06-05 02:04

HVO is belangrijk. Het is niet zo vanzelfsprekend dat dit binnen elke familie door de ouders aan het kind kan worden meegegeven!

Gast

#91

2013-06-05 05:46

Van onbewust naar bewust .............geldt ook voor Merouw Bussemaker........Ga eens kijken aan de basis, in het werkveld en heroverweeg dan..........

Gast

#92

2013-06-05 06:05

Een hele goede zaak! Heb zelf 18 jaar dit onderwijs gegeven en o, wat is het hard nodig!

Gast

#93

2013-06-05 07:26

Godsdienstonderwijs is opvoeding. We geven kinderen te veel les en voeden ze te weinig op. We moeten niet alleen werken aan kennis maar ook aan wijsheid. Dat is het toepassen van kennis in de menselijke sfeer. Doen we dat niet dan ontspoort de maatschappij zoals we nu reeds zien gebeuren.

Gast

#94

2013-06-05 07:31

Regering wil goed opgeleide docenten. Regering wil vorming van leerlingen. Dan kun je dit toch niet doen? #Zwabberbeleid

Gast

#95

2013-06-05 07:36

Onderwijs gaat niet alleen over geld, maar vooral ook over vorming en voorbereiding op burgerschap. Het ministerie lijkt dat even te vergeten in een pragmatische bezuinigingsronde. Op het ministerie moet men zich misschien herorienteren op het doel en nut van het openbaar onderwijs.

Gast

#96

2013-06-05 07:39

dit kabinet blijft alles wat maar een beetje christelijk ruikt uitbannen, eerst tot achter de voordeur en als we daar zijn moet dan het huis in de fik?

Gast

#97

2013-06-05 07:39

Godsdienstonderwijs geeft meer waarde aan het onderwijs. Heel veel historische gebeurtenissen zijn gebeurt naar aanleiding van geloofs overtuigingen. Meer uitleg geeft inzicht in het hoe en waarom. Ook het behandelen van alle geloofsovertuigingen geeft hopelijk meer begrip en tolerantie naar elkaar.Arina de Burger- Langhout.

Gast

#98

2013-06-05 08:07

Hier moet ruimte voor zijn binnen het onderwijs


Gast

#99

2013-06-05 08:11

Een belangrijke zaak die ik graag ondersteun. Hannie

Gast

#100

2013-06-05 08:15

HVO moet blijven