Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs


Gast

#101

2013-06-05 08:37

Honderden miljoenen weggegooid geld voor de Fyra, maar geen 10 miljoen voor GVO/HVO???

Gast

#102

2013-06-05 08:42

Het christelijk geloof heeft de basis gelegd voor de Westerse verworvenheden. Het heeft een solide basis, het fundament neergezet. Dat geloofsfundament niet langer delen, betekent effectief dat het huis dat er op gebouwd wordt, niet langer dit succes-gegarandeerde fundament heeft. En dan stort het huis, onze samenleving in. Daarom: vertel de historie van het geloof in Jezus Christus Gods Zoon. Niet om te overtuigen, maar om te horen op Wie gebouwd kan worden. Wat hiermee gedaan wordt, is iets van God en de kinderen zelf.

Gast

#103

2013-06-05 08:47

Het belangrijkste in ons leven de kinderen ontnemen?
Dat is heel erg!
Ik hoop dat God de actie wil zegenen en harten wil neigen.
Laten we er vurig om bidden! God verhoort als we Hem oprecht bidden om dit niet door te laten gaan!

Gast

#104

2013-06-05 08:55

Prima idee!!

Gast

#105

2013-06-05 08:58

In een maatschappij die steeds minder aandacht heeft voor onderlinge samenhang en respect kan een vak als GVO niet gemist worden. Daarnaast getuigt het niet van politiek fatsoen noch inzicht om eerst een hele structuur van sponsoren en zendende instanties te vernietigen en vervolgens te stellen dat het 'vroeger toch ook goed ging'- ja wel met die vernietigde structuur, maar die is er dus niet meer.

Gast

#106

2013-06-05 09:03

Kinderen NIET laten nadenken over zingeving e.d. is inderdaad gratis. Maar de gevolgen niet...

Gast

#107

2013-06-05 09:04

een kind is meer dan een citoresultaat

Gast

#108

2013-06-05 09:05

Juist in deze tijd waarin voortdurend ernstige onwetendheid over de diverse godsdiensten leidt tot onaanvaardbare gebeurtenissen in het maatschappelijk verkeer is voorlichting dringend noodzakelijk te beginnen op basisscholen ongeacht de culturele afkomst van de kinderen.

Gast

#109

2013-06-05 09:11

Stel je voor dat HVO - dat gaat toch over 21st century skills - zich verder zou mogen ontwikkelen als een heuse, lerende, gehumaniseerd, 3.0 organisatie... Dat gaat niet vanzelf beste mensen!

Gast

#110

2013-06-05 09:23

Hvo en gvo zorgen voor respect voor andere maar vooral voor zichzelf. De leerlingen leren voor zichzelf opkomen, geen vooroordelen te hebben, rechten en plichten en geloof te hebben in zichzelf familie en vrienden en leren over andere geloven. Kinderen hebben het recht om dit te leren en kan niet daar een 'gewone' docent gegeven worden, tenzij ze een opleiding doen wat ook weer geld kost en heeft het bezuinigen op dit gebied geen nut. Alle reden om gvo en hvo te houden. Ik zeg schap de bezuinigingen in het hvo en gvo, dit is de toekomst voor de kinderen.

Gast

#111

2013-06-05 09:27

Deze vakken zijn JUIST belangrijk, daar waar het accent in het basisonderwijs zo ligt op KENNISOVERDRACHT . De manier van lesgeven doet een beroep op het 'ZELF DENKEN' van leerlingen. Door over vele onderwerpen een eigen mening te vormen en deze te onderbouwen met argumenten leidt het tot discussies en het vormen van respect voor andere meningen. Zo ontwikkelt een kind zijn /haar identiteit en levensbeschouwelijk kompas, waarvan bekend is dat dit ook weer bijdraagt tot het beter tot zich nemen van de kennisvakken door een kind!

Gast

#112

2013-06-05 09:28

Vormingsonderwijs biedt kinderen een anker bij de steeds sterkere opbrengstgerichte tendensen (die op zich begrijpelijk zijn), bij de identiteitsvorming waar steeds minder tijd voor lijkt te zijn en bij nieuwe ontwikkelingen zoals het Passend Onderwijs omdat dit emotioneel sterk zal gaan leunen op het incasseringsvermogen van alle leerlingen en leerkrachten. MA, Katwijk

Gast

#113

2013-06-05 09:33

Het zoveelste bewijs de we op dit moment een overheid hebben die zich niet bekommert om cultuur en levensbeschouwing. Er wordt rücksichtlos een streep gezet door vormende waarden die onmisbaar zijn voor de toekomst van volgende generaties.

Gast

#114

2013-06-05 09:43

Onbegrijpelijk dat een regering dit overweegt!

Gast

#115

2013-06-05 09:47

Ook Jet Bussemaker lijkt bezig de tijd terug te draaien en verworven vrijheden op te offeren aan de korte termijn-politiek van bezuinigen. Ze wil de tak doorzagen waar ze zelf op zit.

Albert Schaafsma

Gast

#116

2013-06-05 09:53

Lees de nieuwste blog op www.hvo30.org

Gast

#117

2013-06-05 09:59

De overheid heeft 4 jaar geleden het Levensbeschouwelijke Onderwijs naar zich toe getrokken omdat het een belangrijk onderdeel moest worden in het Openbaar Onderwijs.
Kinderen moesten meer leren, met en van elkaar, over de wereld dan alleen rekenen en taal. Echtscheiding, Dood en Rouw, Eerlijk zijn, Vriendschap, Waarden en normen, Pesten etc. zijn dus ook belangrijke thema's bij ons.
We zijn nu 4 jaar in onze stichting (hvoprimair.nl) bezig, met keihard werken vanuit onze passie!
We opereren vooruitstrevend binnen het onderwijs: professionaliseren van docenten; werken a.h.v. onderwijscompetenties, intervisie, nascholingen. Een Masteropleiding (reeds NVAO geaccrediteerd) en een Bacheloropleiding (NVAO accreditatie in voorbereiding).....en dan is het mei 2013 en stelt Jet Bussemaker voor om er de stekker uit te trekken niet uit bezuinigingsoverwegingen maar om het daarna te herinvesteren in het onderwijs (Wat?????????)

Hallo, wij zijn toegevoegde waarde binnen het onderwijs en er wordt dankbaar van onze diensten gebruik gemaakt door scholen aangezien zij zelf al omkomen in de verplichte vakken/ opbrengstgericht werken/CITO uitbreiding/ continue uitbreiding van kerndoelen etc.
Onbegrijpelijk!!!
Beste Minister schuif ons van tafel en ongeveer 800 vakdocenten komen in de WW terecht! Deze mensen zijn zo gespecialiseerd opgeleidt dat een overstap naar het gewone onderwijs met hun (5 jarige Bachelor) diploma niet mogelijk is.
Wat gaat dat de overheid kosten?
Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben!

Als dit door gaat verlaat ik het onderwijs (terwijl hier mijn passie en kracht ligt) en kom er nimmer meer in terug. Ik wordt namelijk graag afgerekend op mijn kwaliteit en niet door een ambtenaar die ondoordacht onze organisatie van tafel veegt!Gast

#118

2013-06-05 10:04

Het open GVO en HVO geven een waardevolle bijdragen aan kinderen om zichzelf en anderen levensbeschouwelijk te leren verstaan en te ontwikkelen. De afgelopen vier jaar kreeg dit werk breed gewaardeerde impulsen. Dat moet doorgaan!
Henk Kuindersma.

Gast

#119

2013-06-05 10:07

goed idee, om op deze manier vooroorlogse tijden proberen te voorkomen

Gast

#120

2013-06-05 10:20

Hvo is een geweldig vak. Ik als leerling van groep 7 vind HVO Een geweldig vak. Hierbij kan je je mening vertellen. Het geeft een gevoel van Vrjheid. Natuurlijk mag GVO ook niet worden opgegeven! Hvo is het beste vak! Jacky bedankt voor alle lessen! Ik hoop dat er nog velen volgen! Stem alsjeblieft nu op deze petitie! Hvo moet blijfen! Je leert er heel veel. Over normen en waarden! Rechten en plichten. Soms gebeurt er iets onverwachts. Bijvoorbeeld een Sprinkhaan eten =) Ook leer je allerlei trucjes. Om aan je familie vrienden en nog veel meer te vertellen. Ik kan nog wel tig zinnen schrijfen maar kortom: Hvo Mag niet weg!!!!!!!!!!! Onderteken deze petitie en vertel het aan iedereen!!

Mvg. Max

Gast

#121 Hvo moet blijven.

2013-06-05 10:20

Hvo en Gvo zijn de leukste schoolvakken hier op school, altijd leuk met onze juf ze is super gezellig kan haar alles zeggen en luisterd er ook naar. Het is ook heel leerzaam!Elke woensdag kom ik op school en denk ik jeej HVO. Het is ook superleuk om een penvriendin te hebben. Geef alstublieft een handtekenging en zorg dat wij hvo kunnen houden!

gr.Melinda

Gast

#122

2013-06-05 10:22

HVO MOET BLIJVEN

Gast

#123

2013-06-05 10:29

dit zal een verarming zijn in het onderwijs!!!

Gast

#124

2013-06-05 10:33

Dit zou een aantasting zijn van het profiel van de openbare school en de weg vrijmaken voor kwalitief en inhoudelijk oncontroleerbare lessen!

Gast

#125 Re: Hvo moet blijven.

2013-06-05 10:40