Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.


Gast

#176

2013-06-05 18:24

Wij willen graag dat ook onze kleinkinderen godsdienstig onderwijs krijgen

Gast

#177

2013-06-05 18:26

Juist in deze tijd zijn de Lessen GVO/HVO zo belangrijk, gaat niet alleen over godsdienst maar ook over normen en waarden.

Gast

#178

2013-06-05 18:34

Kinderen moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met de grondbeginselen van onze cultuur, geent op het Jodendom en het Christendom

Gast

#179

2013-06-05 18:38

Ik ben zeer tevreden over het HVO onderwijs dat op de school waar ik werkzaam ben wordt gegeven.
Kinderen leren praten over gevoelens en oefenen sociale vaardigheden. En dit vaak op speelse wijze.
Erg goed!!
Denk aan het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen!!

Gast

#180

2013-06-05 18:54

het is hét principe van juist de openbare school dat er godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs wordt aangeboden.

Gast

#181

2013-06-05 19:02

Ik bid dat alles goed zal komen

Gast

#182

2013-06-05 19:42

Juist in onze multiculturele samenleving is begrip van andersmans en reflectie op je eigen cultuur/geloof noodzakelijk.

Gast

#183

2013-06-05 19:52

Het is van eeuwig belang kinderen over Jesus te vertellen, Jesus zelf heeft gezegd LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN !!! dus niet verhinderen.
Jan Schippers, Rotterdam
Gast

#184

2013-06-05 20:08

Goede actie. Het vormende aspect van het onderwijs staat al veel te veel onder druk, o.a. door het zgn. 'opbrengst gericht werken'. Scholen moeten geen leerfabrieken worden. Het godsdienstig vormingsonderwijs draagt bij aan noodzakelijke vorming van leerlingen.


Gast

#185

2013-06-05 20:21

Laatst is ons nog medegedeeld dat er burgerschapsvorming gegeven moet worden op school!! En nu schrappen van HVO? Zeer onlogisch!

Gast

#186

2013-06-05 20:26

De VVD-staats secretaris is eerstverantwoordelijk voor het primair onderwijs
Onbehoorlijk bestuur dat kennelijk door de minister wordt gedekt

Gast

#187

2013-06-05 20:27

ik vind christelijk onderwijs belangrijk

Gast

#188

2013-06-05 20:54

Dlt onderwijs is onmisbaar!!

Gast

#189

2013-06-05 21:00

De minister vindt zingeving toch zo belangrijk waar grondt zij die zingeving dan op?

Gast

#190

2013-06-05 21:18

Jammer dat tijdens het tekenen van de petitie advertenties van dames die zich aanbieden zichtbaar zijn!

Gast

#191

2013-06-05 21:18

Ik hoop toch wel, dat de organisatoren van deze petitie in overleg gaan met de regering om als alternatief een geleidelijke overgang naar de oude situatie ( dat de geestelijke organen - kerken, moskeeën, enz. - weer zelf de kosten dragen van het uitdragen van hun geestelijke waarden )mogelijk te maken

Gast

#192

2013-06-05 21:28

Godsdienstles is belangrijk, elk mens heeft recht op het evangelie van de Heere. Wie durft het op zijn geweten te hebben dat een ziel verloren gaat, doordat hij beslist heeft om de Godsdienstlessen niet meer te subsidiëren.
Het gaat nog zover komen dat er zendelingen naar Nederland gezonden worden om ons over de bijbel en het evangelie te vertellen.

Gast

#193

2013-06-05 21:34

H.V.O. is voor kinderen van onschatbare waarde in het Openbaar Onderwijs.
Kinderen leren keuzes te maken, respect te hebben voor andere meningen, naar elkaar te luisteren.
H.V.O. is voor veel kinderen "een warm bad".

Gast

#194

2013-06-05 22:03

Het pleidooi om GVO en HVO bekostigd te krijgen, begon ooit in 2004 met een amendement op de Wet BIO. Kwaliteit van leraren, dat betrof nu ook deze docenten. Die geen goede positie hadden, geen CAO, geen bindende opleidingseisen. 12, later 20 maatschappelijke organisaties hebben zich ingezet (door mij destijds bijeengebracht) om dat geregeld te krijgen. Fantastisch dat dit in 2009 lukte! En dat het moge blijven; anders worden de wetsartikelen 50 en 51 leeg. Elza Kuyk

Gast

#195

2013-06-05 22:09

belachelijke iets om het nu weer te laten verdwijnen.

Gast

#196

2013-06-05 22:22

De culturele ontwikkeling van jonge mensen dreigt weer verder ten onder te gaan. De kortzichtigheid van het primaat van economische motieven zal verder leiden tot geestelijke verarming in de maatschappij. We zien de gevolgen hiervan overal optreden. Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs staat aan de basis van de nederlandse cultuur en het nederlands recht. Investeren in geestelijke en morele voming is absoluut noodzakelijk!

 

docente GVO

#197

2013-06-05 22:26

GVO/HVO loopt als een trein op onze school en moeten er niet aan denken dat dit zomaar wegbezuinigd wordt!! Nu maar hopen dat ze met een gezond en intelligent verstand nog eens goed nadenken wat ze overhoop halen bij al deze openbare scholen.
Vakdocente HVO
Gast

#198 Wat voor een maatschappij willen wij?

2013-06-05 22:35

Het lijkt erop dat beleidsmakers denken dat de inhoud van ons onderwijs gereduceerd kan worden tot meetbare en toetsbare kenniseenheden. Hapklare brokken met standaard in- en gewenst éénvormige output; eenheidsworst. Geen ruimte meer voor individualiteit en persoonlijke ontwikkeling, het vragen, de verwondering, de ervaring, rust en ruimte voor ideeën, bezinning, creativiteit en vorming.
Ik maak me ernstig zorgen over de ruimte die de kenniseconomie binnen het onderwijs inneemt en vraag me af wat voor een mensen er straks uit dit onderwijssysteem tevoorschijn komen...
Zullen ze gelukkig zijn? Zelfredzaam? Kritisch? Creatief? Autonoom? Of enkel prestatiegericht en berekenend?
10 miljoen is een fractie van een begroting, HVO kan een essentiële schakel zijn in het ontwikkelingsproces van kinderen.

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2013-06-05 22:35Gast

#200

2013-06-06 05:45

Goede actie!