Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

vz St. IKOS-Leeuwarden

#151

2013-06-05 13:38

GVO en HVO zijn na jaren eindelijk officieel erkend en de docenten worden eindelijk na jaren als docent gehonoreerd, gewaardeerd en bijgeschoold. Dit allemaal door de genomen besluiten van de regering. Nu, amper 4 jaar later wordt dit weer teniet gedaan. Juist in het Openbaar Onderwijs is het van wezenlijk belang dat in alle vrijheid gekozen kan worden voor HVO en GVO. Hoe kunnen we dan nog verklaren dat GVO op grond van gekozen vrijheid een recht is in het Openbaar Onderwijs? Alle lof aan gemotiveerde docenten, en vrijwillige besturen in heel Nederland die GVO en HVO mogelijk maken. Den Haag let op uw zaak!

Gast

#152

2013-06-05 13:47

Het belang van humanistisch en godsdienstig onderwijs is zeer belangrijk in onze maatschappij, waarin vaak botsingen ontstaan tussen mensen met verschillende waarden en normen. Vaak is onwetendheid en onbegrip een belangrijke reden.
In het onderwijs wordt opbrengstgericht werken aan taal/ rekenen / leesonderwijs sterk aangemoedigd door het huidige Cito en inspectiebeleid. Vakken als godsdienst en hvo delven niet zelden het onderspit.

Gast

#153

2013-06-05 14:01

Het zou een schande zijn als het GVO en HVO zou verdwijnen in het onderwijs!! Bezuinig maar ergens anders op maar handen af van het onderwijs!!!!

Gast

#154

2013-06-05 14:12

Van harte steun ik deze petitie. Onbegrijpelijk dat zo'n kostbaar vak het gevaar loopt om wegbezuinigd te worden. We lijken steeds meer een no nonsens maatschappij te worden, waar geen ruimte meer is om over het leven na te denken!

Gast

#155

2013-06-05 14:14

Jaren lang heb ik godsdienstonderwijs gegeven en ik weet hoe belangrijk het is voor de kinderen, juist om kinderen iets te leren over goed en kwaad en over omgangsvormen en over verbondenheid met mensen en kinderen in alle landen.

Gast

#156

2013-06-05 14:20

gelijk kansen voor iedereen
gast

#157

2013-06-05 14:39

Nooit geweten wat HVO inhield, maar toen ik er eenmaal mee in aanraking kwam wilde ik dat mijn eigen kinderen dit vak ook hadden gekregen op de basisschool! Wat een geweldig vak en zo waardevol in deze prestatiegerichte, intolerante, zakelijke maatschappij!

Gast

#158

2013-06-05 14:45

Goede actie, onderschrijf van harte. Godsdienstig en humanistisch onderwijs, beiden even belangrijk als goed wordt gegeven. Hoe kan een mens rondlopen in onze nationale trots 'het Rijks', zonder godsdienstige kennis of humanistische ondergrond? Geen muziekonderwijs meer en nu ook geen cultuur meer? Onbeschaafd!

Gast

#159

2013-06-05 15:03

Een grote verarming godsdienst, is erg belangrijk als basis voor je leven helpt je normen en waarden te leren kennen.

Gast

#160 MOET!!!!11

2013-06-05 15:34

hvo moet blijven . uit :)::)::))))))))))))))))))))):)
hvo is super leuk!!!!:-)
DUzzzzzzzzzzzzzz dat kan nooit

Gast

#161

2013-06-05 16:02

Het afschaffen van GVO en HVO voor de basisscholen per 01-01-2014. Zo'n onzalig plan mag niet worden geëffectueerd. Net zoals het een gotspe zou zijn om alleen al maar te overwegen om vakleerkrachten voor Lichamelijke Opvoeding af te schaffen, zoals ook al door vele gemeenten kortzichtig wordt gedaan. Lichaam en geest horen bij elkaar. "Orandum est ut sit mens sana in corpore sano / Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam". Hiervoor hoef je helemaal niet streng gelovig te zijn. Het is een plicht van elke overheid hier niet aan te tornen.

Gast

#162

2013-06-05 16:15

arrogantie van de macht.

Gast

#163

2013-06-05 16:28

Goede actie, dit soort lessen zijn zo nodig in deze woeste tijden. Het geeft de kinderen een kompas om beter met zichzelf en de ander om te gaan.
Laten bestaan aub!

Gast

#164

2013-06-05 16:40

Meer dan ooit is in onze samenleving godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs van belang. Het praten over normen en waarden, het bewust maken van goed en kwaad, verdraagzaamheid bijbrengen, discussiëren en leren van elkaar.
Geen goed idee om met dit vormend onderwijs te stoppen.

Gast

#165

2013-06-05 16:41

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs mag als basisvorming voor elk kind in Nederland niet ontbreken! Kamerleden laat eens zien dat jullie nog iets van opvoeden en vorming begrijpen!

Gast

#166

2013-06-05 16:43

Ongelofelijk dat- zo kort nadat de wens van de overheid om gvo/hvo aan alle basisschool leerlingen
beschikbaar te maken realiteit is geworden - nu dezelfde overheid overweegt om de geldkraan dicht te draaien. Nu wordt afgebroken wat net gebouwd is.
Dit mag geen werkelijkheid worden.


Gast

#167

2013-06-05 17:15

deze bezuiniging levert op het geheel vrijwel niets op, maar wel iets goeds laat verdwijnen!

Gast

#168

2013-06-05 17:38

Alles wat met God en Zijn geboden te maken heeft moet verdwijnen uit Nederland.
Laten we daar tegen strijden.
Waakt!!!

Gast

#169

2013-06-05 17:46

Goede zaak om deze petitie aan te bieden aan de regering. De subsidie moet zeker blijven!

Gast

#170

2013-06-05 17:46

Deze verrijkening in het Nederlandse onderwijs dient behouden te worden!

Gast

#171

2013-06-05 17:47

Weet het kabinet wel wat ze doen eerst worden de kerken op een zijspoor gezet en nu wordt de subsidie gestopt. Een zwalkend beleid.
3x foei.

Gast

#172

2013-06-05 17:50

Das ons goed recht!!!
HVO-docente

#173

2013-06-05 17:50

Mevrouw Bussemaker heeft in een nota over emancipatie gezegd, dat teveel vrouwen op de zak van hun partner teren. Hoe valt dat te rijmen met het wegbezuinigen van HVO, waar voornamelijk vrouwen als docente werkzaam zijn? Ik werk zelf met hart en ziel èn veel plezier circa 80% van het maximum aantal uren dat per week gewerkt kan worden, heb daarnaast de zorg voor mijn chronisch zieke partner èn doe ook nog vrijwilligerswerk. Heeft mevrouw Bussemaker een nieuwe baan voor mij? Ik ben 55 jaar.

Gast

#174

2013-06-05 18:08

Wij willen schollen behouden, als zij recht hebben op subsidies wel toekennen
Er zijn ook normaal onderwijzen die subsidie krijgen voor school maar wordt niet gebruikt voor bestemd product en of material

Gast

#175

2013-06-05 18:11

Godsdienstonderwijs op openbare scholen is investeren in het kweken van begrip voor de mening van medemensen.