Steun Theater aan de Stroom (TAS)

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Steun Theater aan de Stroom (TAS).


Gast

#26

2012-02-27 18:01

Ik stoor mij al langer aan het feit de "vernieuwing" de belangrijkste norm blijkt te zijn bij het toekennen van subsidies in de theaterwereld bij ons. Daardoor verdwijnen bepaalde theaterdisiplines die ook recht hebben tot bestaan. Daardoor is ook de operette bijna volledig verdwenen uit het culturele landschap bij ons. Door de subsidie te schrappen aan theatergezelschappen die klassieke stukken brengen komt een groot stuk van de bevolking niet meer aan hun trekken. De minder mondige, minder kapitaalkrachtige bevolking dient zich dan bijgevolg te laten bedienen door de louter commerciële gezelschappen, met als gevolg een theaterticket die 2 tot 3 maal duurder is. Schande! Ik meen toch dat éénieder die bijdraagt tot het betalen van belastingen recht heeft op zijn stukje theatercultuur. Ik ben voor het subsidiëren van gezelschappen die klassiekers, traditioneel, blijspelen, volkstoneel, operette's ea brengen.
Geef beter wat subsidie aan gezelschappen die spelen voor goed gevulde zalen, ook al is het populair wat men brengt, ipv aan gezelschappen die toneel brengen voor mensen die denken dat cultuur enkel met een grote "C" dient geschreven te worden.
Marc Decoster, Loppem

Gast

#27

2012-02-27 18:07

Voor mij is het ondenkbaar dat Theater aan de Stroom zou verdwijnen. Bij ELKE OPVOERING kijken wij ernaar uit om vanuit het Brusselse naar Antwerpen te rijden, en genieten met volle teugen van het zeer gevarieerde aanbod.
Als ik lees dat TAS niet met zijn tijd mee is, dan vraag ik mij af waar die zelfverklaarde cultuurpausen mee bezig zijn. Het afschaffen van subsidies zou een werkelijke schande zijn. Als men ziet met welk enthousiasme en werkkracht deze mensen op korte tijd dit project tot stand hebben gebracht, dan kan en mag men spreken over een SUCCES.

Annie en Jan Wets

 


Gast

#28

2012-02-27 18:07

Theater moet toegankelijk blijven voor het "gewone" volk en het is ook het deze groep dit er in grote mate voor zorgt dat er geld is om subsidies te kunnen betalen en wij betalen niet voor "nuffig" theater dat alleen toegankelijk is voor het selecte groep mensen.

Gast

#29

2012-02-27 18:09

Gedeeld en al mijn vrienden aangespoord om hetzelfde te doen. En overweeg: "Als de politieke wereld geen signalen kan geven, dan zal de kunstwereld het wel doen !!!"

Anonymous

#30 Re:

2012-02-27 18:09

#24: -

Je kan bij ons in het theater komen tekenen. Er zijn papieren voorzien.

mvg

TAS-team


Gast

#31

2012-02-27 18:11

Er zijn nog nooit teveel theaters geweest. Dan moeten we er nu toch niet mee beginnen, hé?

Gast

#32

2012-02-27 18:14

handen af van het volkse theater!

Gast

#33

2012-02-27 18:21

Echt theater komt van binnenuit, de 'buik' weet je wel. Het grootse (protserige) dat tegenwoordig van buitenuit opgelegd - en gesubsidiëerd - wordt is dus geen theater en zou enkel zichzelf dienen te bedruipen.Zodoende acht ik het mijn plicht deze petetie te ondertekenen.

Gast

#34

2012-02-27 18:28

Juist door de fijne ligging van dit theater ben ik nu een regelmatige klant. Het repertoire vond ik al langer uitstekend. Telkens neem ik andere vrienden mee om hun te introduceren in het echte live theater. Toch veel leuker dan iets op TV.

Gast

#35 Re:

2012-02-27 18:40

Ook mensen zonder PC kunnen absoluut deelnemen. Lijsten kunnen worden opgehaald in Theater aan de stroom of worden opgestuurd na aanvraag op ons kantoor. info@theateraandestroom.be of 032906063

 


Gast

#36

2012-02-27 18:42

Is er nog eens een theater in Antwerpen dat toneel wil brengen voor iedereen willen de heren die het allemaal zoveel beter weten dan het plebs, de subsidiekraan toedraaien. Zgn. elitaire productiehuizen die quasi constant over de hoofden van de mensen de grootste nonsens uitkramen, mogen blijven voortbestaan op de kap van de modale belastingbetaler.
Bertje had al niet veel van cultuur en cultuurbeleving begrepen, maar nu is het niet veel beter.

Gast

#37

2012-02-27 18:44

Heeft de Bourla subsidies te kort of te veel volk ?

Gast

#38

2012-02-27 18:47

dit mag niet verloren gaan he..

Gast

#39

2012-02-27 18:50

Zeer aangenaam theater met mooi stukken.

Gast

#40

2012-02-27 18:50

Een beoordeling doorgaans door mensen die zelden naar een Cultureel evenement gaan ! Modern theater is om van te kotsen en dat wordt dan goedgekeurd door een bende Nullen ! Als men de mensen uit hun huis kan halen om hen een aangename EN ontspannende namiddag te bezorgen DAT vind ik al een enorme prestatie en daar zorgt het TAS voor ! Proficiat en doe zo voort !
Luister niet naar die politieke barbaren ! DE afrekening volgt wel in OKTOBER !!!

Gast

#41

2012-02-27 18:55

Samen met Marc Andries beleefde ik de periode dat ook het EWT-heater geen subsisies meer kreeg ; ook bij de acteurs van TAS zijn er die deze periode meemaakten - ik wens dit echt niemand meer toe !
Maar ja, over een "culturele" minister gesproken ....

Gast

#42

2012-02-27 18:55

Goed bezig. Liever C (met grote K)ultuur theater, zodat de mensen tijdens de pauze naar huis kunnen.

Gast

#43

2012-02-27 19:02

Met veel plezier en alle steun!

Gast

#44

2012-02-27 19:05

Theater blijft het belangrijkste medium om de mens te verheffen en om de geesten te openen, een pedagogisch doelwit op zich, en Theater aan de Stroom doet dit met magie en bij uitstek !

Gast

#45

2012-02-27 19:13

Cultuurafbraak = beschavingsteloorgang !

Gast

#46

2012-02-27 19:16

Het argument 'iets uit het verleden' snijdt geen hout:
- ten eerste omdat in het TAS ook echt 'hedendaagse' producties te zien zijn (wat dit dan verder ook mag betekenen)
- ten tweede omdat er niets mis is met 'producties' uit het verleden: het verleden voedt immers de wortels van het heden (wie zijn verleden verliest heeft geen toekomst)
- ten derde omdat theater ook moet gaan over ontroeren, raken en bezielen en dat kan net zo goed in een trendy jasje als in een klassiek-ouderwetse 'pitteleer'

En tot slot: behalve in het (betere) amateur theater vind je in Antwerpen niet zo veel
zgn. 'klassiek' tjeater: TAS vult een leegte in die door velen wordt gesmaakt!

Gast

#47

2012-02-27 19:17

Arm Vlaanderen, weeral een bewijs dat cultuur als bijzaak word beschouwd; ook als dichter is het niet eenvoudig te overleven; maar ik stuur deze petitie naar heel mijn netwerk! TAS MOET blijven!
succes gewenst! Ludo den aantrekker.

Gast

#48

2012-02-27 19:28

Repertoiretheater mag niet verdwijnen !
Wat ook de zogenaamde vernieuwers er van mogen denken.

Gast

#49

2012-02-27 19:38

theater voor iedereen TAS moet blijven

Gast

#50

2012-02-27 19:45

Men wil zogezegd vernieuwing in het theater.


Vernieuwing in het theater? Onzin. Op deze manier maakt men het theater elitair en dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn. Theater moet toegankelijk zijn voor iedereen zoals dit bij TAS nu het geval is. Dus, subsidie voor TAS want TAS moet blijven.