Steun Theater aan de Stroom (TAS)

TAS

 

 

 


Geachte Minister Schauvliege,

Geachte parlementsleden van de Vlaamse Gemeenschap,
Geachte burgemeester en schepenen van de Stad Antwerpen,


volgens het onlangs uitgebrachte pre-advies van de Beoordelingscommissie Theater staat TAS voor een “dramaturgie en een speelstijl uit het verleden”. Hoewel daar “op zich niets mis mee is” adviseert men de minister desalniettemin TAS niet langer te subsidiëren, wat dus het verdwijnen van dit theater tot gevolg zou hebben.

Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat de commissie uitgaat van een zeer specifieke smaak en een  eenzijdige visie die “vernieuwing”
als hoogste norm hanteert. Kwaliteitsvol, publieksvriendelijk theater, tot grote tevredenheid van een talrijk publiek, dreigt zodoende uit de boot te vallen.

Daarom willen wij u met aandrang  verzoeken geen overhaaste beslissing te nemen en in het licht van de democratie en de diversiteit,
Theater aan de Stroom, dat theater iets ruimer ziet dan alleen maar als vertier van een zelfverklaarde elite, te blijven subsidiëren.


Hoogachtend,

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Theater aan de Stroom toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...