Steun Theater aan de Stroom (TAS)

http://cms4.proximedia.com/site/41148/images/Theateradstroom.jpg

 

 

 


Geachte Minister Schauvliege,

Geachte parlementsleden van de Vlaamse Gemeenschap,
Geachte burgemeester en schepenen van de Stad Antwerpen,


volgens het onlangs uitgebrachte pre-advies van de Beoordelingscommissie Theater staat TAS voor een “dramaturgie en een speelstijl uit het verleden”. Hoewel daar “op zich niets mis mee is” adviseert men de minister desalniettemin TAS niet langer te subsidiëren, wat dus het verdwijnen van dit theater tot gevolg zou hebben.

Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat de commissie uitgaat van een zeer specifieke smaak en een  eenzijdige visie die “vernieuwing”
als hoogste norm hanteert. Kwaliteitsvol, publieksvriendelijk theater, tot grote tevredenheid van een talrijk publiek, dreigt zodoende uit de boot te vallen.

Daarom willen wij u met aandrang  verzoeken geen overhaaste beslissing te nemen en in het licht van de democratie en de diversiteit,
Theater aan de Stroom, dat theater iets ruimer ziet dan alleen maar als vertier van een zelfverklaarde elite, te blijven subsidiëren.


Hoogachtend,