Nee tegen de plannen voor de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort


Gast

#1

2015-12-19 18:08

omdat er een onherstelbare en niet te onderschatten schade aan de natuur zal worden toegebracht [à raison van 67,1 mln.; als het daar bij blijft!] voor slechts enkele minuten tijdswinst die echter weer te niet zal worden gedaan door de T-splitsing A'damseweg/Birkstraat en onvoldoende doorstroming op Stichtse rotonde.

Gast

#2

2015-12-19 19:51

Ik vind het erg veel geld voor een relatief klein probleem. Alleen in de ochtend en de avond moet je soms een paar minuten wachten maar het kan nooit zijn dat er zo veel geld uitgegeven gaat worden hiervoor.

Gast

#3

2015-12-20 09:54

Omdat de Westelijke-ontsluiting De verwoesting zou worden van de eeuw en natuurlijk vernietiging van ecologie en kapitaal.

Gast

#4

2015-12-20 10:56

De plannen voor de Westelijke Ontsluiting zijn geldverslindend en bieden geen oplossing. Bovendien gaan de plannen ten koste van woon- en leefklimaat in het Bergkwartier en bosgebied Birkhoven - Bokkeduinen. Er zijn betere alternatieven!

Gast

#5

2015-12-20 11:11

Besluitvorming is niet democratisch tot stand gekomen, slecht doordacht plan waarvan de kosten en effecten onbeheersbaar zijn!
De manier waarop bezuinigd wordt, waarbij de West-Tangent buiten schot werd gehouden a-moreel! Gebrek aan visie, met het oog op de toekomst;die gericht zal moeten zijn op krimp, duurzaamheid en milieu!

Gast

#6

2015-12-20 11:17

De VVD-college coalitie en de wethouder zijn de weg kwijt. Ze zijn drukker met hun eigen politieke prestige, dan met de leefkwaliteit van de stad en zijn bewoners. Weer een pijnlijk voorbeeld van gemeenschapsgeldverspilling op grote schaal zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, Eerst hoogdravende afspraken over de CO2 neutrale stad en dan maken ze onherstelbaar veel kapot, meer verkeer, meer lawaai, meer fijnstof, meer CO2 in een beschermd stadsgezicht, terwijl de snelwegen speciaal zijn verbreed en verbeterd om het verkeer in de stad te minimaliseren.

Gast

#7

2015-12-20 12:34

Tegen beter weten in zoveel gemeenschapsgeld over de balk gooien...... Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
Een principe als "nee-tenzij" bij aantasting van EHS en een zorgvuldige afweging van "nut-en-noodzaak" wordt opzij gezet nadat zeer ondemocratisch de gelden al op de plank zijn gelegd.

Gast

#8

2015-12-20 20:15

Om precies die redenen die genoemd worden!

Gast

#9

2015-12-20 21:12

dit is onzinnig plan, geen nut en / of noodzaak aangetoond, en meer dan 3000 bomen worden gepapd

Gast

#10

2015-12-20 21:22

Groen en bomen zijn de longen van onze stad! Nog meer wegen met alles wat daar bij komt: dat mogen we onze kinderen van de toekomst niet aan doen

Gast

#11

2015-12-21 06:46

Het mooie Amersfoort wordt zo om zeep geholpen en het lelijke wormvormigaanhangsel van Utrecht op deze manier, ik vond het moeilijk om te verhuizen een paar jaar geleden, maar durf dadelijk niet Amersfoort meer aan te raden als mooie stad !!!
sterkte in deze strijd tegen het ONnodig ontbossen ronom de binnenstad. mvg, Draak den Hertog

Gast

#12

2015-12-21 10:13

onnodige verspilling en ovelast ,nog maar te zwijgen van de natuurvernietiging.

Gast

#13

2016-01-07 09:40

Aantrekken van verkeer , vernietiging van bomen en groen , creëren van verkeer gevaarlijke situaties

Gast

#14

2016-01-07 14:16

Ik ben heel erg tegen de Westelijke Ontsluiting.

Gast

#15

2016-01-08 16:32

Het probleem ligt NIET aan de spoorwegovergang, zoals beweerd door de gemeente, waardoor dit een compleet onzinnig plan is.
Zeker gezien de kosten die er mee gemoeid zijn en de grote hoeveelheden groen die daarvoor moeten wijken.

Gewoon nokken met dit plan, dan kan de OZB ten minste ook omlaag!!!

Gast

#16

2016-01-08 16:55

Vanwege de opoffering van groen voor asfalt en de daarmee gepaard gaande toename van geluid en stank.

Gast

#17

2016-01-08 17:42

noodzaak niet aangetoond

Gast

#18

2016-01-08 22:18

Omdat er te veel volwassen bomen en natuurgebied opgeofferd worden.

Gast

#19

2016-01-09 13:02

Minder autoverkeer, ga fietsen, electrisch scooteren of openbaar vervoer!
Amersfoort staat al financieel ondercuratele, komend jaar zeker weer 10% stijging ozb?

Gast

#20

2016-01-09 22:12

Omdat de weg overbodig is en te veel geld kost dat beter voor goede fietsvoorzieningen kan worden uitgegeven. Veel te jammer van de bomen bovendien. Het plan gaat dwars in tegen de klimaatakkoorden van Parijs.

Gast

#21 Ik ben voor.

2016-01-10 19:09

Onze stad is geliefd en in trek bij woningkopers. Amersfoort zal blijven groeien en daar hoort een passende infrastructuur bij. Het is de investering meer dan waard. Kosten gaan voor de baten. 


Gast

#22

2016-01-10 20:11

Totaal zinloos, een speeltje van bestuurders.
adriaanhein

#23 Van A naar Beter

2016-01-10 20:31

van A naar Beter is een gedachte van de Rijksoverheid om op een slimme en snelle manier van huis naar je bestemming te gaan. Zij die van de A1 naar Amersfoort zuid of zuidelijker moeten rijden, vinden hun weg nu al. En andersom dito. De interne infrastructuur van Amersfoort is prima en kent beperkte problemen. Het realiseren van een rondweg met een krimpende bevolking en uiterst slimme automotive oplossingen is een korte termijnvisie van de politiek, die helaas niet verder kijkt dan hun 4 cm lange (jaren)neus. 

Kortom: DOE HET NIET OMDAT JE DENKT DAT JE ER BETER VAN WORDT. 


Gast

#24 Re: Ik ben voor.

2016-01-10 22:50

#21: - Ik ben voor.  

 Maar een nieuwe rondweg structuur aan de westkant gaat die aantrekkelijkheid niet helpen. Integendeel: eerst een bouwput, daarna veel extra verkeer, oa uit Soest. De nu nog best goede bereikbaarheid aan de westkant zal dan waarschijnlijk slechter worden. En dat ten koste van zoveel groen. En juist dat is één vd hoofdredenen waarom deze stad het zo goed doet. De VVD coalitie snapt niet dat ze de kip met de gouden eieren aan het slachten zijn. 


Gast

#25

2016-01-11 08:53

Amersfoort staat bekend als de groenste stad. Dit wordt door alle kap snel teniet gedaan. En het is nergens voor nodig!