Nee tegen de plannen voor de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort

 

De Gemeente Amersfoort wil een nieuwe rondweg aanleggen door de groene woonomgeving en bossen aan de westkant van Amersfoort.

Wij,

Inwoners van Amersfoort, en omgeving

Wij constateren dat:

  • de Westelijke Ontsluiting een prestigeproject is dat teveel geld kost (tenminste € 67,1 miljoen) en waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond;
  • daarvoor 3000 bomen, 2ha beschermd natuurgebied en ander groen in de stad moeten wijken;
  • daarvoor in de plaats komen: kilometers asfalt, beton, geluidschermen, viaducten, een jarenlange bouwput, en twee grote bovengrondse parkeergarages in het bos voor circa 500 auto’s;
  • hierdoor het aantal verkeersbewegingen naar verwachting juist zal toenemen tot 28.000 voertuigen per dag (een toename van >50%);
  • de aanleg daardoor aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu (minder groen, meer geluid en meer luchtvervuiling);
  • de nieuwe weg te weinig effect zal hebben omdat zonder aanvullende maatregelen elders weer knelpunten zullen ontstaan (bv. Amsterdamseweg en Stichtse Rotonde) en er dus geen garanties zijn dat de bereikbaarheid verbetert; En mogelijk zal deze zelfs verslechteren.
  • Ten slotte constateren wij dat het anders, beter en/of goedkoper kan.  

En verzoeken:  

De gemeente om niet door te gaan met deze plannen voor de Westelijke Ontsluiting.

 

Zie ook deze link voor extra informatie: Facebook