MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG HET ALTERNATIEF (Petitie Het Roer Moet OM)

MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG HET ALTERNATIEF (Petitie Het Roer Moet OM) / Mededelingen / Na de 'Puinhopen van Paars" nu de ruine - de gezondheidszorg van mevrouw Schippers / Opmerkingen

ruitjesspinsels
Gast

#2

2014-08-07 10:14

Deze petitie is hard nodig. Door het huidige beleid van minister Schippers waarbij zorgverzekeraars steeds meer macht krijgen, zie ik het ervan komen dat we de VS achterna gaan. Michael Moore kan over een paar jaar de documentaire 'Sicko' nog een keer gaan maken, maar dan in Nederland... Dan krijg je alleen goede zorg als je veel geld hebt. En dan doen verzekeraars er alles aan om maar niet te hoeven vergoeden. Dan zijn ze alleen bezig met winst maken, niet met het welzijn van de patiënt. Zorg is geen markt waar gesproken wordt over producten, winst maken en winstuitkering...

Dit jaar heb ik al drie keer te maken gehad met artsen die het hadden over budgetten waardoor bepaalde behandelingen niet zo maar gegeven kunnen worden. Verzekeraars willen dat je eerste allerlei andere dingen probeert voor je in aanmerking komt voor een bepaalde effectieve behandeling. Een traject waardoor je langer met een probleem blijft rondlopen en moet 'dokteren' terwijl die ene behandeling je echt zou kunnen helpen.

Ik proefde bij die artsen de frustratie over het beleid en de verzekeraars.

Het is triest dat artsen in de spreekkamer als het ware met een rekenmachine een gesprek moeten gaan voeren met een patiënt... Alsof een offerte gemaakt moet worden voor de behandeling en het zo goedkoop mogelijk moet ook al is die goedkope behandeling niet de beste.

Het erge van het beleid van Schippers is dat vooral chronisch zieken en gehandicapten de dupe zijn. Ze zijn altijd het eigen risico kwijt en nu is er ook geen goede compensatie meer. Je krijgt als chronisch zieke het gevoel dat je een last bent. Ik ben volledig arbeidsongeschikt geworden door multiple sclerose. Steeds vaker denk ik dat Schippers en de VVD mij liever kwijt zijn want ik ben geen productief lid meer van de samenleving. Ik kost alleen maar geld. En geld is het enige wat telt bij dit kabinet. Mensen zijn producten geworden. De menselijkheid verdwijnt uit de zorg.

En het erge is dat de PvdA hieraan meewerkt en ook D66, CU en SGP. De politici staan mijlenver van de dagelijkse realiteit voor heel veel mensen in dit land. Triest.


Gast

#3

2014-08-07 13:50

Goedemiddag,

Een kennis van mijn vriendin ( mevrouw van 96 jaar te Schiedam) is recent opgenomen in het ziekenhuis. Zij mist al jaren twee benen. Maar nu had zij uitvalverschijnselen van haar arm. Na onderzoek van twee dagen, werd zij huiswaarts gestuurd. Terwijl zij niet fysiek in staat was om voor zich zelf te zorgen. Via de huisarts is contact met ziekenhuis gelegd en mevrouw was teruggenomen door het ziekenhuis in afwachting op een zorgcentrum.
-------------
Een vader van een ex- vriendin had klachten aan beide ogen (staar). Hij was geopereerd. Afspraak was dat in eerste instantie zou worden begonnen met zijn slechtste oog. Hij werd helaas aan zijn beste oog als eerste geopereerd. Dit is fout gegaan. Hierna is maanden lang onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vertrouwen bij cliënt was teruggewonnen. Maar ook de tweede maal hebben zij hem verkeerd geopereerd. Uitkomst; voorgoed slecht zicht wat zal lijden tot blindheid.
--------------------------
Mijn vader was vorig jaar geopereerd aan een tumor. Dit is zou door een ervaren specialist worden gedaan. Maar door drukte/planning is gekozen voor een junior chirurg. Dit is fout gegaan. Hij moest met spoed worden geopereerd na 3 dagen, anders had hij de ochtend niet gehaald.
Oorzaak; medische fout. Zijn aders in zijn darmen waren afgesneden, waardoor 70 cm darm was afgestorven.
Vrienden van mij, die arts zijn geven aan zelf goed te weten bij welk ziekenhuis zij geopereerd willen worden en bij welke zij niet geholpen willen worden. Omdat er vanuit ervaring te veel zicht is op zaken die fout gaan. Ik krijg de indruk n.a.v. verhalen, dat jonge chirurgen op relatief eenvoudige, niet levensbedreigende operaties worden gezet om vlieguren te maken. Als het fout gaat, er alsnog door een ervaren chirurg wordt ingegrepen.

-------------------------
Patiënten die niet weerbaar zijn, wordt misbruik van gemaakt. En worden te snel naar huis gestuurd.
-----------------------------------------------
Fouten van chirurgen worden in de doofpot gestopt door het ziekenhuis. Procederen kost 10-tallen jaren, en is niet voor iedereen weggelegd.
-----------------------------------------------
Hulp instanties met wie ik zakelijk contact heb ( gemeenten, schuldhulpverlening, instanties die ondersteuning geven bij; praktische zaken als administratieve ondersteuning. Verwijzen mij graag door naar een andere organisatie. Het lijkt wel een spel. Aftroeven, zodat je niet geholpen hoeft te worden. Ofwel cliënt valt niet onder doelgroep, of men zou niet exact de dienstverlening bieden waar om wordt gevraagd ( zeg dat 10% van de hulpvraag niet overeen kwam met hun diensten.). Er is gebrek aan betrokkenheid, pro-activiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, menselijkheid. Men denkt enkel in procedures, zonder proactief probleemoplossend te werk te gaan.
Als je dan vanuit je professie cliënt ondersteuning bied, wordt er mij gevraagd door diverse instanties of ik voor een kerkelijke organisatie werkzaam ben, want betrokken mensen zonder een dergelijke achtergrond was voor hun niet bekend/ vreemd.
-----------------------------------------
Beleid t.o.v. sociale verzekeringswet kan ik u uitvoerig over informeren. Hier kan ik uren over schrijven waar ik in mijn werk tegenaan loop.


Bottom line; instanties doen niet waarvoor zij zijn opgericht. Zijn teveel bezig met procedures en met name taakstellingen om budgeten van het rijk te krijgen. Ook als dit ten koste gaat van hulp behoevende cliënten.

Hopende u van dienst te zijn geweest.

groet,
N.A. Bruins
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...