Zeg nee tegen de kap van de populieren aan de Industrieweg!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Gemeente in hoger beroep bij Raad van State

2018-09-27 09:09:16

Op 10 augustus werden we door de rechter in het gelijk gesteld. Helaas kregen we afgelopen week post van de Raad van State: de gemeente heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechter. Met andere woorden: de strijd duurt voort.

Het afwachten is nu op de stukken. Dat kon nog weleens een tijdje duren. Uiteindelijk zullen we dan naar Den Haag moeten in de hoop dat het hoogste rechtsorgaan het met ons eens is dat de gemeente naar ons moet luisteren.

schermafdruk-2015-09-17-10-07-341.png

Omdat dit wel echt een ingewikkelde zaak aan het worden is, hebben we de zaak nu ook voorgelegd bij DAS in de hoop dat we rechtsbijstand kunnen krijgen. Een zaak als deze kan namelijk makkelijk 5.000 tot 10.000 euro kosten en 1 à 2 jaar duren. Dat gaat onze pet wel te boven.

Een kwestie van een lange adem dus. Positief is dat de bomen in de tussentijd kunnen blijven staan. Met wat geluk hebben we dus nog zeker een zomer plezier van die Italiaanse Populieren!


Michiel de Wit

Rechter geeft ons gelijk!

2018-08-13 12:28:08

De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en ons in het gelijk gesteld. De gemeente Nijmegen heeft ten onrechte het bezwaarschrift onontvankelijk verklaard. Het vonnis vernietigt het eerdere besluit op bezwaar, waardoor B&W zich opnieuw over het bezwaarschrift zullen moeten buigen. Een eerste overwinning en een flinke steun in de rug!

171221klubbaistock-940x627.jpg


Michiel de Wit

Zitting rechtzaak positief verlopen

2018-08-07 10:10:39

Vanochtend diende het kort geding. En er gloort een sprankje hoop! De rechter gaf aan dat het om een tamelijk nieuwe manier van kijken gaat, waarbij wordt gekeken naar de functie van bomen en niet alleen naar hun uiterlijk.

Er is daardoor goede hoop dat mijn beroep tegen de niet-ontvankelijkheid van mijn bezwaarschrift gegrond wordt verklaard en de gemeente daardoor alsnog inhoudelijk naar mijn bezwaarschrift zal moeten kijken. En dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn.

Ergens wel een beetje jammer dat het nodig is naar de rechter te gaan om gehoord te worden, maar wat moet dat moet. De uitspraak volgt binnen 6 weken, hopelijk al wat eerder. De rechter gaf aan zorgvuldig te willen zijn, omdat deze zaak mogelijk een precedent schept.

sun-shining-through-leaves-sunshine-filtering-through-leaves_rvg9khba_thumbnail-full03.png


Michiel de Wit

Morgen zitting kort geding

2018-08-06 18:14:10

Morgen is de eerste rechtzaak. Helaas. De gemeente toont zich onwrikbaar. De nieuwe wethouder zei onlangs tegen mij: "maak je geen illusies, die bomen worden gewoon gekapt" (of iets van die strekking). Enfin, een enigszins hopeloos uitziende zaak. Mijn uitgebreide betoog waarom ik gehoord moest worden, werd helaas door de gemeente beantwoord met een kattebelletje van nog geen A4'tje, met als voetnoot: oja, we komen niet naar de rechtszitting. Best wel arrogant, als je het mij vraagt. Maar dat weerhoudt me niet morgen mijn stinkende best te doen in de rechtzaal...38614579_245951899368316_6895189021538910208_o.jpg


Michiel de Wit

Rechtzitting op 7 augustus

2018-07-17 11:44:11


Inmiddels is bekend wanneer de rechtzaak zal dienen waarin gevraagd wordt de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar tegen de kap van de bomen te vernietigen. De rechtzitting is op 7 augustus.


Michiel de Wit

Helaas toch (weer) naar de rechter

2018-04-02 20:58:10

Hier weer een korte update. Sinds het laatste bericht is er nog verder contact met de wethouder geweest. Helaas zonder resultaat. Zij blijft bij haar standpunt en ziet geen reden om van de kap af te zien. Ons rest nu dus niets anders dan (weer) naar de rechter te stappen. Het beroepschrift is inmiddels ingediend. Nadere berichten volgen!


Michiel de Wit

College van B&W zegt: bezwaar niet-ontvankelijk

2018-03-05 21:10:51

Op 1 februari was er een hoorzitting bij de gemeente. Daarbij werd ons bezwaar tegen de kap behandeld. Inmiddels is de beslissing van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) bekend. En die is uitermate onbevredigend. De juristen van de gemeente hebben op grond van een formaliteit de zaak niet-ontvankelijk verklaard en B&W kiest daarom niet inhoudelijk te reageren.

Sindsdien is er overleg geweest met de betrokken wethouder. Die laatste geeft aan op grond van de haar beschikbare informatie geen andere optie te zien dat te kappen. Belangrijkste meningsverschil blijft de conditie van de bomen. De wethouder beweert dat de bomen nog maar kort mee kunnen, terwijl wij op basis van beschikbare literatuur en de informatie van onze boomexpert menen dat de bomen nog makkelijk vele jaren mee kunnen.

De wethouder heeft toegezegd nog eenmaal kritisch navraag te doen bij haar ambtenaren over de verwachte levensduur. Zelf hebben wij contact gezocht met een jurist en wij zullen zeker beroep instellen tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de gemeente.

Helaas dus nog geen goed nieuws te melden. Maar we vechten dapper verder voor de goede zaak!

 

 


Michiel de Wit

Hoorzitting bij de gemeente

2018-02-01 15:46:06

Beste ondertekenaars,

Vanmiddag was de hoorzitting bij de gemeente over het bezwaarschrift tegen de kap. In de hoorzitting mochten wij ons standpunt toelichten en reageren op de standpunten van de gemeente.

Wij (Michiel de Wit en Thoman Rijniers) hebben nogmaals uiteengezet dat de bomen gezond zijn, beschutting bieden en beschermen tegen fijnstof. Ook hebben we aangegeven dat er best alternatieven zijn, al zijn die niet per se goedkoper.

De gemeente reageerde met een voorgelezen betoog en gaf aan nader onderzoek te hebben gedaan. De bomen zouden geen toekomst hebben en nieuwe bomen planten zou een toekomstbestendigere oplossing zijn. Verplaatsen van het fietspad zou het pad onveilig maken (omdat het slecht zichtbaar zou zijn vanaf de weg).

Ook kwam er naar voren dat direct aanwonenden over de plannen waren geïnformeerd. Het zou dan om de woningen op de hoek Oscar Carréstraat/Rivierstraat en de Industrieweg gaan. Wij zijn wel benieuwd naar die brief. Heeft iemand die nog bewaard?

Het is nu afwachten. De voorzitters van de hoorzitting zullen binnen een paar weken advies aan B&W uitbrengen die op hun beurt dan moeten besluiten of de vergunning al dan niet vernietigd moet worden.

Groet, Michiel de Wit


Michiel de Wit

250 handtekeningen en een stuk in de Gelderlander

2018-01-09 12:27:45

Goedemiddag!

Hier weer een korte update. Vandaag is de 250e handtekening ontvangen. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. We zijn pas een paar dagen bezig en kunnen nu al een stevige vuist maken!

Ook mooi is dat er vandaag een stuk in De Gelderlander stond: https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/buurt-in-opstand-tegen-kap-populieren-aan-industrieweg~adffa3c2/. Fijn dat het verhaal van deze mooie bomen zo breed verteld wordt!

Overigens: er is ook een Facebookpagina. Daarop staat het laatste nieuws: https://www.facebook.com/PopulierenIndustrieweg/

Groet,

Michiel de Wit


Michiel de Wit

100 handtekeningen!

2018-01-06 21:16:20

Beste buurtgenoot,

Inmiddels hebben er al 100 mensen een handtekening gezet tegen de kap van de populieren. Het is pas de tweede dag van deze petitie. Ik ben heel blij met alle steun! Hartelijk dank daarvoor!

Groet,

Michiel de Wit


Michiel de WitDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...