Steun beknopte parlementaire enquete gesloten jeugdzorg

Beste kamerleden,

 

Wij - jongeren, ouders, professionals, wetenschappers en andere betrokkenen die begaan zijn met het lot van jongeren uit de gesloten jeugdzorg - sturen u deze brief met het verzoek de motie aangaande het uitvoeren van een parlementaire enquête over de gesloten jeugdzorg te steunen. Deze zal op 9 april in stemming worden gebracht.

 

De enquête moet onderzoeken hoe het mogelijk is dat onze overheid de misstanden in de gesloten jeugdzorg heeft laten voortbestaan, terwijl deze allang bekend waren. De kamer vraagt zich af wat een enquête bijdraagt, omdat er al zoveel rapporten liggen. De vele rapporten geven juist aanleiding tot een enquête. Als het probleem duidelijk en oplosbaar was geweest, was het immers al opgelost.

 

Sharon Stellaard promoveerde op de repeterende patronen in de hervormingsgeschiedenis van de jeugdzorg. Haar proefschrift is een pleidooi voor een diepe reflectie op de (ver)wording van het jeugdzorgstelsel. Deze reflectie heeft de overheid nog onvoldoende laten zien. Ambtenaren en bewindspersonen zijn nooit op dergelijke wijze gehoord, terwijl er de afgelopen 25 jaar wel veel ingrijpende beslissingen zijn genomen.  

 

Als we negeren dat de overheid een belangrijke, leidende rol heeft gehad in het creëren en in stand houden van de misstanden in de jeugdzorg, zal de geschiedenis zich wederom herhalen. We verlangen daarom naar doordrongen reflectie, in de vorm van een beknopte parlementaire enquête over het (gebrek aan) handelen van de overheid op het gesloten jeugdzorgdossier.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jason Bhugwandass om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...