Zeg nee tegen de kap van de populieren aan de Industrieweg!

De gemeente Nijmegen gaat in februari de Italiaanse populieren aan de Industrieweg kappen. Het gaat om de boomwal tussen de Karwei en de Rivierstraat, die de achterliggende wijk Hees nu zo lekker beschut houdt van fijnstof en weggeluiden.

De vergunning voor de kap is inmiddels afgegeven. Maar het is nog niet te laat. Er is inmiddels bezwaar tegen de kap gemaakt en een spoedprocedure bij de rechtbank in gang gezet. 

Teken deze petitie om aan de rechter te laten weten dat je niet wilt dat er nog meer bomen aan de Industrieweg gekapt worden!

populieren.jpg

Waarom wil de gemeente de bomen kappen?

Het fietspad aan de westkant van de Industrieweg is erg slecht geworden. De gemeente wil het fietspad opknappen. De bomen zorgen voor overlast (in de vorm van vallende takken en wortelopdruk) en staan dicht bij de weg. Door de bomen te kappen ontstaat er ruimte. Verder zegt de gemeente dat de bomen (die pas 22 jaar oud zijn) niet in een goede conditie verkeren.

Waarom is kappen zo erg?

De populieren zijn inmiddels 22 jaar oud en vormen een volwassen houtwal. Of ze mooi zijn of niet is een kwestie van smaak, maar feit is wel dat ze de drukke Industrieweg mooi afschermen van de achterliggende wijk. Ze filteren het fijnstof en helpen de geluidsoverlast van het verkeer te verminderen. 

Aan de oostkant van de Industrieweg (bij de sportvelden) zijn de bomen al gekapt. Er zijn nieuwe boompjes teruggeplant (zoals de gemeente ook aan de westkant wil doen), maar die zijn nog zo klein en iel dat ze geen bescherming bieden.

Is er een alternatief?

Jazeker! Als het fietspad wordt verplaatst naar het naastgekegen veldje, dan kunnen de bomen gewoon blijven staan. Er is dan meer dan voldoende ruimte voor een snelfietspad en een voetpad. Bijkomend voordeel zou zijn dat het veldje dan eindelijk eens wat vorm krijgt en er misschien wel een echt parkje van gemaakt zou kunnen worden.

Alternatief_tracé.jpg

Helpt tekenen van deze petitie?

Absoluut. Op 18 januari dient er bij de rechtbank een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening. Dat wil zeggen dat de rechter wordt gevraagd de kap van de bomen voorlopig tegen te houden. Hoe meer mensen deze petitie ondertekenen, hoe duidelijker het voor de rechter zal zijn dat het bezwaar breed gedragen wordt. Hij (of zij) zal dan makkelijker kunnen vaststellen dat een later beroepschrift succesvol kan zijn.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Michiel de Wit toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...