Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Goed nieuws!!

2017-03-31 06:27:11

 

Sam2.jpg

Lieve mensen,

Hieronder een heugelijk bericht van Ben van Remmerden! Voor diegenen die graag bij de genoemde persconferentie aanwezig willen zijn: voor zover mij nu bekend zal deze plaatsvinden in het groengebied tegen Camminghaburen aan.

Misschien tot vanmiddag!

Hartelijke groet,

Aukje Hiemstra


Stadsschaapsherder Sam Westra en zijn schaapskudde blijven behouden voor de Groene Ster

Stadsschaapsherder Sam Westra uit Leeuwarden kan gelukkig toch met zijn schaapskudde behouden blijven in de Groene Ster en Camminghaburen. Met behoud van zijn traditionele bedrijfscultuur wordt hij onderaannemer van de andere schaapsherder Dhr. D. Sleurink van de Wylde Weide.
Het actiecomité Pro-Sam en zijn kudde is behoorlijk tevreden met dit resultaat, dat de afgelopen paar maanden echt bevochten moest worden. Het moest van ver weg komen! Door de vele steun vanuit de gemeenschap, de positieve aandacht van de plaatselijke en landelijke pers, een dappere Sam, een strijdbaar actiecomité én grote steun vanuit de gemeenteraad hebben we dit resultaat weten te bewerkstelligen. Heel veel dank hiervoor.
Vrijdagmiddag 31 maart is er om 15.00 uur een persconferentie bij de kudde in de Groene Ster, waarbij ook wethouder
F. Douwstra en de heer D. Sleurink aanwezig zullen zijn.

Ben van Remmerden
Coördinator actiecomité ‘Pro-Sam en zijn kudde’


Aukje Hiemstra

Stand van zaken

2017-03-19 09:19:57

Lieve mensen,

In tegenstelling tot de vorige aankondiging zal het onderwerp 'Sam en zijn schaapskudde' niet op de agenda staan van de raadsvergadering van a.s. maandag. Dit is in die zin goed nieuws omdat dit alles te maken heeft met de lopende gesprekken onder begeleiding van een professionele procesbegeleider. Hierbij lijkt het erop dat de partijen tot een oplossing komen. Er is nu vertrouwen dat ze tot een goede samenwerking kunnen komen. Maar e.e.a. is nog niet afgerond. Bespreking in de raad heeft daarom nu geen zin.

Zodra er meer bekend is laten we het jullie weten.

Hartelijke groet,

ook namens Ben van Remmerden,

 

Aukje Hiemstra-Ferwerda

 

 


Aukje Hiemstra

Even de balans opmaken

2017-03-15 07:53:30

Lieve mensen,

Hieronder weer even een update van de coördinator van het actiecomité,  Ben van Remmerden.

Hartelijke groet,

Aukje Hiemstra

_________________________________________________________________

 

Even de balans op maken!


De stand van zaken rond het behoud van stadsschaapherder Sam Westra en zijn schaapskudde in de Groene Ster

We waren met velen tijdens de raadsvergadering van 6 maart jl. De eerste poging van D’66 en FNP in Leeuwarden om Sam Westra als stadsherder te behouden strandde echter tijdens deze vergadering. We gaan nu voor een tweede poging in de gemeenteraad. Onder begeleiding van een professionele bemiddelaar proberen Sam Westra van de Groene Oase en Diederik Sleurink van de Wylde Weide Landschapsbeheer deze week tot een vergelijk te komen. Mocht er een (principe)akkoord komen dan wordt dit maandag 20 maart a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wil het liefst deze avond tot besluitvorming komen rond het eventuele behoud van Sam en zijn kudde in de Groene Ster. Wij hebben er nog steeds veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. We hopen deze avond weer op een grote opkomst van onze sympathisanten. We verzamelen ons rond 19.00 uur in de Oranjezaal, waar jullie dan eerst over de laatste ontwikkelingen worden bijgepraat en we op tijd zijn voor een plaats op de tribune. Mocht het toch een andere datum worden dan laten wij het jullie tijdig weten.

Tussenstand Crowdfundingactie.

Sam heeft tot 10 maart jl. van 148 sympathisanten een totaalbedrag van € 4.836,98 mogen ontvangen. Hij bedankt iedereen voor de enorme steun die hij in woord, geschrift, met raad en daad en in klinkende munt heeft mogen ontvangen. Zonder jullie hadden we (dames, schapen, honden en Sam) hier waarschijnlijk niet meer gestaan.
Maar elke (kleine) bijdrage is nog steeds welkom omdat we voor de belangrijke juridische ondersteuning extra kosten hebben moeten maken.

Met vriendelijke groet,

Ben van Remmerden
Coördinator Actiecomité ‘Pro-Sam en zijn kudde'

 

 


Aukje Hiemstra

Update - reminder raadsvergadering 6 maart a.s.

2017-03-03 08:37:38

Sam.jpg

Lieve mensen,

Via deze weg wil ik jullie nog even herinneren aan de raadsvergadering van 6 maart a.s. waarin beslist zal worden over het lot van Sam en zijn schaapskudde. Veel mensen die ik tegen kom denken dat de race al gelopen is, maar dit is zeker nog niet het geval. De gemeenteraad heeft hierin het laatste woord en er is nog goede hoop dat zij het tij nog keren.

Het zou fantastisch zijn als we de gemeenteraad kunnen laten zien hoe betrokken wij zijn bij Sam en zijn schaapskudde, dus kom allen!!

Wat betreft de crowdfundingsactie: Er is inmiddels al 5000 euro opgehaald. Geweldig!  Maar aangezien Sam nu helemaal geen inkomsten heeft en de kosten aan de schapen wel gewoon doorlopen zijn donaties nog meer dan welkom!
Dus als je wel had willens storten, maar dit nog niet hebt gedaan: Geef!Elke euro is welkom.
Je kunt daarvoor je bijdrage nog storten op bankrekeningnummer: NL77 INGB 0002 6646 79 t.n.v. DE GROENE OASE, Dhr. S.M. Westra te Leeuwarden, o.v.v. ‘donatie Sam/kudde’ .

En tenslotte treffen jullie nog het laatste persbericht aan.

Ik hoop jullie allemaal a.s. maandag te mogen verwelkomen bij de raadsvergadering.

Met hartelijke groet,

 

Aukje Hiemstra-Ferwerda

_______________________________________________________________________________________________

PERSBERICHT 1 MAART 2017

 

Aan:
Alle belangstellenden rond het behoud in het stadspark ‘De Groene Ster’ van de stadsschaapherder Sam Westra en zijn schaapskudde.

Van:
Ben van Remmerden, coördinator Actiecomité ‘Pro-Sam en zijn kudde’ Betreft: PERSBERICHT:  “De gemeenteraad van Leeuwarden is op 6 maart a.s. nu echt aan zet!”                                                                                                                                             

 

Beste mensen.

Voor het college van B&W van de gemeente Leeuwarden leek het dé oplossing van het conflict rond het behoud van stadsschaapsherder Sam Westra en zijn schaapskudde in de Groene Ster. Daarvoor zou Sam in dienst moeten treden of als onderaannemer moeten optreden van het bedrijf ‘De  Wylde Weide’ van Dhr. Diederik Sleurink.

Vorige week dinsdag 21 februari vond het gesprek hierover tussen beide heren plaats. Sam Westra had van te voren al de nodige bedenkingen rond deze oplossing en die werden tijdens het gesprek alleen maar bevestigd. Dhr. Sleurink staat voor een commerciële bedrijfscultuur rond het beheer van schaapskuddes, iets waar Sam Westra geen enkele verwantschap mee heeft.

In een commercieel bedrijf wordt een schaap onderdeel van het productieproces. Om dit zo rendabel mogelijk te maken hebben de dieren een minder lang leven en wordt er systematisch met de dieren gefokt voor de productie van vlees. Net als in de intensieve veehouderij maakt ook schaalvergroting onderdeel uit van deze bedrijfsvoering. Hiernaast zijn de commerciële bedrijven gespecialiseerd in verwerven van subsidies.

Dit alles staat haaks op de kleinschaligheid van de traditionele schaapherder waar juist de verbondenheid van de herder met zijn schapen voorop staat. Deze verbondenheid geldt ook voor het landschap waar de herder en zijn dieren onlosmakelijk deel van uitmaken. Het is juist hierom dat de traditionele herder en zijn kudde onderdeel zijn van ons nationaal immaterieel cultureel erfgoed

Het aanbesteden van begrazingsopdrachten geeft de commerciële bedrijven de kans om kleine zelfstandige herders zoals Sam Westra uit de markt te drukken. Door zich, op wat voor manier dan ook, te verbinden met de ‘Wylde Weide’ zou betekenen dat Sam Westra zich neerlegt bij deze gang van zaken. Het is dan ook voornamelijk hierom dat Sam Westra afziet van een verbintenis met ‘Wylde Weide’.

Lutz Jacobi vroeg vorige week donderdag 23 februari tijdens de laatste vergaderdag van de huidige Tweede Kamer nog expliciet via een motie aandacht voor de zeer kwetsbare positie van de kleine zelfstandige herder. “Alleen een noodfonds zou schaapkuddes nog kunnen redden”. ( zie bijlage 2017Z03285 )

Volgens ons zou de gemeente Leeuwarden door ons op 15 februari jl.  aan hen gedane voorstel met een belangrijke aanvulling onder punt 2 in grote lijnen over te nemen al op heel korte termijn een overgangssituatie kunnen creëren waar alle partijen voldoende recht wordt gedaan. Ons voorstel behelst het volgende:  

 1. Continuering van de begrazing in de Groene Ster, Nylân en Westeinde door stadschaaps-herder Dhr. Sam Westra, waarbij de  kudde op de huidige locatie gestationeerd blijft. Dhr. Westra komt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in loondienst bij de gemeente Leeuwarden.  Dhr. Westra blijft wel eigenaar van de schaapskudde. Hiermee kies je dan voor een structurele oplossing voor de langere termijn, waarbij een duidelijke positionering en de mogelijkheid tot opvolging, gezien de leeftijd van Dhr. Westra, wordt meegenomen.
 2. Mocht een loondienstconstructie te grote problemen opleveren denken we aan een door de gemeente Leeuwarden gesubsidieerde stichting, waar Dhr. Sam Westra met zijn schaapskudde ondergebracht kan worden.
 3. Het aanbieden van een begrazingscontract op andere locatie(s) in de gemeente Leeuwarden aan De Wylde Weide uit Tjalleberd met een maximale duur van 4 jaar gezien de richtlijnen rond de huidige aanbestedingsprocedure van de gemeente Leeuwarden.

Bij dit voorstel zouden de gezamenlijke kosten voor het inzetten van beide kuddes op jaarbasis rond de €100.000 uitkomen.

De gemeenteraad van Leeuwarden is nu echt aan zet en kan volgens ons deze kwestie  op de raadsvergadering van 6 maart a.s. op de agenda zetten. We hebben er nog steeds veel vertrouwen in dat zij dit voorgenomen besluit van het College van B&W zullen verwerpen. Wij gaan er vanuit,  dat zij wel veel waarde hechten aan een standvastige overheid, een overheid, die ergens voor staat en moed, lef en compassie durft te tonen als het ergens om gaat, als het er toe doet. En dat is iets wat we de afgelopen weken enorm gemist hebben bij dit huidige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. We waanden ons regelmatig als een soort Kafka in de polder, waarbij we alsmaar tegen de overheidsmuren van de gemeente Leeuwarden aanliepen. Op de raadsvergadering van 13  februari jl. vroeg tijdens de rondvraag raadslid Klaas Zwart van de P.v.d.A namens meerdere fracties om een gepaste inzet en de nodige creativiteit bij het college om tot een goede oplossing voor Dhr. Sam Westra en zijn schaapskudde te komen. Daar hebben we de afgelopen twee weken weinig van kunnen merken.

Wij zullen er bij zijn op  maandagavond 6 maart a.s. met mogelijk vele sympathisanten die ùs Sam en zijn kudde een warm hart toedragen. Zet die datum dus goed in je agenda, mensen.

We verzamelen ons rond 19.00 uur bij het Raadhuisplein, waar jullie dan eerst over de laatste ontwikkelingen worden bijgepraat en we op tijd zijn voor een plaats op de tribune.  Tot dan.  

Het actiecomité “Pro-Sam en zijn kudde” ,
Ben van Remmerden, actie-coördinator

_______________________________________________________________________________________________

Bijlage:

 

Vergaderjaar 2016–2017 - Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z03285

Vragen van de leden Jacobi en Leenders (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden» (ingezonden 24 februari 2017).

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden»? (1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze herders steun verdienen, omdat traditionele schaapskuddes op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed staan en de schaapskuddes bovendien van groot belang zijn voor het landschapsbeheer?

Vraag 3
Deze traditionele schaapsherders kampen al jaren met problemen, wat heeft u tot nu toe gedaan om hen te ondersteunen en wat bent u van plan nog meer te doen nu het Gilde van Traditionele Schaapsherders de noodklok luidt? Bent u bereid tot het instellen van een noodfonds, zoals het Gilde voorstelt?

Vraag 4
De provincies Limburg en Drenthe hebben middels het Subsidiestelsel Natuur en Landschap wel extra geld beschikbaar gesteld aan deze schaapsherders, waarom volgen andere provincies hun voorbeeld niet als hiervoor blijkbaar wel mogelijkheden zijn?

Vraag 5
Wat is de stand van zaken rondom het overleg met de provincie, het Gilde en de terreinbeherende organisaties over passende maatregelen voor deze problematiek? Hoe kijkt u aan tegen het stoppen met openbare aanbestedingen en het ontwikkelen van betere natuurbeheervergoedingen?

(1) «Alleen noodfonds kan schaapskuddes nog redden», De Gelderlander (21 februari 2017) http:// www.gelderlander.nl/wageningen/alleen-noodfonds-kan-schaapskuddes-nog-redden~acf567c0/.


Aukje Hiemstra

Update / uitnodiging Raadsvergadering 6 maart a.s.

2017-02-20 10:38:38

Beste mensen,

Vrijdagmiddag, 17 februari, om 14.00 uur hebben wij in het Raadhuis van Leeuwarden het gesprek gehad met twee ambtenaren van de gemeente Leeuwarden rond het toekomstperspectief van onze stadsschaapherder Sam Westra en zijn schaapskudde. Dit gesprek heeft niets nieuws opgeleverd. Daarvoor liggen de door beide partijen ingenomen standpunten te ver uit elkaar. De gemeenteraad van Leeuwarden is nu aan zet en zal gezien de lopende procedures genoodzaakt zijn om deze kwestie bij de eerstvolgende reguliere raadsvergadering van 6 maart a.s. op de agenda  te zetten. We hebben er veel vertrouwen in dat zij dit voorgenomen besluit van het College van B&W zullen verwerpen. Wij gaan er vanuit,  dat zij wel veel waarde hechten aan een standvastige overheid, een overheid, die ergens voor staat en moed, lef en compassie durft te tonen als het ergens om gaat, als het er toe doet. En dat is iets wat we de afgelopen weken - en vandaag ook weer -  enorm gemist hebben bij dit huidige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. De komende twee weken zitten we in een beslissende fase. Wij zullen er dan bij zijn op  maandagavond 6 maart a.s. met de vele  sympathisanten die ùs Sam en zijn kudde een warm hart toedragen.
Zet die datum dus goed  in je agenda, mensen! We verzamelen ons dan rond  19.00 uur bij het Raadhuisplein, waar u dan eerst over  de laatste ontwikkelingen wordt bijgepraat. Tot dan.  

Het actiecomité “Pro-Sam en zijn kudde”

Ben van Remmerden, actie-coördinator


Aukje Hiemstra

crowdfunding (inzamelingsactie) Sam en zijn schapen

2017-02-09 20:27:33

Beste mensen,

Veel dank voor uw  grote steun en betrokkenheid tijdens de afgelopen weken rond de actie voor het behoud van onze stadschaapsherder Sam en zijn schaapskudde. De handtekeningenactie werd een groot succes en vorige week won Sam het kort geding dat door hem tegen de gemeente Leeuwarden aangespannen was. Op 8 februari jl. kwam de onderbouwing van het vonnis. Volgens ons biedt dit vonnis B&W en de gemeenteraad van Leeuwarden voldoende mogelijkheden voor een breed gedragen wens om Sam en zijn kudde voor Leeuwarden te behouden en hen een goed toekomstperspectief in ùs iepen mienskip Leeuwarden te bieden. Maar we hebben nog geen enkele zekerheid. We wachten het overleg tussen B&W en de gemeenteraad dus met spanning af. Ondertussen zit Sam sinds 1 februari jl. zonder inkomen en draait hij zelf op voor de kosten van de kudde. De schapen moeten deze wintermaanden volledig bijgevoerd worden. We kunnen op uitstekende juridische bijstand terugzien, maar dat bracht wel de nodige extra kosten met zich mee, die lang niet door het winnen van het kort geding gedekt worden.

Vanaf heden starten we daarom met een crowdfundingsactie om Sam en zijn kudde de winter door te helpen. Voor de maanden februari en maart gaan we dan uit van een bedrag van rond de € 10.000. U kunt daarvoor uw bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL77 INGB 0002 6646 79 t.n.v. DE GROENE OASE, Dhr. S.M. Westra te Leeuwarden, o.v.v. ‘donatie Sam/kudde’ . Elke Euro is welkom.  We houden u van de voortgang van deze crowdfundingsactie op de hoogte.

Namens het actiecomité “Pro-Sam en zijn schaapskudde"

Aukje Hiemstra-Ferwerda

Ben van Remmerden                                                                                                              


Aukje Hiemstra

Feest...

2017-02-02 12:56:48

Yeaahhhhh!

We hebben gewonnen. De kantonrechter heeft besloten dat de gemeente haar werk moet overdoen. Verdere uitleg/ onderbouwing van de uitspraak wordt door de kantonrechter pas over één / twee weken gegeven.

Zie voor verdere informatie de komende kranten van vandaag en morgen.

Uiteraard is er voor Sam nu werk aan de winkel, maar hij krijgt een tweede kans van de rechter!

Helemaal blij!

Feestelijke groet,


Aukje Hiemstra-Ferwerda


Aukje Hiemstra

Uitspraak Kort geding

2017-02-01 16:11:39

Beste mensen,

Er blijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de vorm van de uitspraak morgen. Deze zal niet, zoals door sommigen gedacht, live in de rechtbank plaatsvinden, maar per fax aan de advocaten worden meegedeeld. En zij zullen dat dan aan hun cliënten laten weten.

Het zou vervelend zijn als er morgen mensen voor niets bij de rechtbank zouden staan.

Met hartelijke groet,

Aukje Hiemstra-Ferwerda


Aukje Hiemstra

gedicht 'Us skieppehoeder fan de Griene Stjer

2017-02-01 13:38:40

Namens Froukje Geertsma en Willem Abma:

De Friese dichter Willem Abma heeft een paar weken geleden het gedicht 'Us skieppehoeder fan de Griene Stjer' gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, bedoeld om Sam een hart onder de riem te steken. Zoals zoveel inwoners van Camminghaburen, ziet en spreekt hij Sam, Antine en Sonja geregeld tijdens dagelijkse wandelingen door de Groene Ster.
Karel Gildemacher, ook een kennis van Sam, heeft van dit gedicht een bibliofiele uitgave gemaakt op zijn drukpers van “Utjouwerij de Hynsteblom” in Joure, 99 exemplaren. Dit boekje, handgedrukt en op geschept papier, is voor € 5 te koop voor belangstellenden. Het is tegen contante betaling te verkrijgen bij Aukje Hiemstra, Taniaburg 102, 8926 LZ Leeuwarden.

Het boekje kan ook via de link

http://drukwerkindemarge.org/uitgave/een-herdersvers/

bij Gildemacher besteld worden. Dan komen er uiteraard verzendkosten bij, à €2,50 per exemplaar.


Aukje Hiemstra

kort geding

2017-02-01 12:27:31

Beste mensen,

Vanochtend diende het kort geding van Sam Westra. Een kleine twee uren hebben we geluisterd naar de argumenten van beide partijen, Sam Westra en de gemeente. Het was illustratief voor deze hele zaak. Aan de ene kant het warme, emotionele betoog van de advocate van Sam. Aan de andere kant, het koele, op het arrogante af, zakelijke, betoog van de advocate van de gemeente. Ratio versus emotie. Regeltjes en verwijzingen naar jurispredentie versus gezond verstand. Het kwam erop neer dat Sam zijn bezwaren/vragen maar eerder naar voren had moeten brengen. Hij had gewoon zijn bieding SMART moeten formuleren, had wat creatiever moeten omgaan met het gevraagde en het feit dat hij mede was afgegaan op informatie die een gemeenteambtenaar hem had verteld, werd eigenlijk als niet zo slim bestempeld. M.a.w. de informatie die een gemeenteambtenaar verstrekt is niet betrouwbaar.

De verontwaardiging, verbolgenheid en verbazing spatte regelmatig van het publiek af.....  Excelsheets, SMART-formuleren,  etc. etc. ....

Wat wil de gemeente nu eigenlijk: een schaapherder of een schaapsmanager!

Wat ik al zei: symptomatisch voor hoe de politiek tegenwoordig tegenover de burger staat.

Morgenmiddag om 13:00 uur doet de rechter een (verkorte) uitspraak.  

Afwachten dus maar weer.

Met hartelijke groet,

 

Aukje Hiemstra


Aukje HiemstraDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.