Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!

Statistieken

CityHandtekeningen
Leeuwarden (Nederland) 2060
Drachten (Nederland) 62
Amsterdam (Nederland) 58
Stiens (Nederland) 53
Groningen (Nederland) 47
hurdegaryp (Nederland) 37
Franeker (Nederland) 33
Harlingen (Nederland) 32
Heerenveen (Nederland) 32
Dokkum (Nederland) 31
Goutum (Nederland) 29
Grou (Nederland) 28
Sneek (Nederland) 28
tytsjerk (Nederland) 27
Den haag (Nederland) 24
Burgum (Nederland) 21
utrecht (Nederland) 18
Rotterdam (Nederland) 16
Bolsward (Nederland) 16
GYTSJERK (Nederland) 13
Joure (Nederland) 13
Ljouwert (Nederland) 12
Hardegarijp (Nederland) 11
Mantgum (Nederland) 11
Zwolle (Nederland) 11
Alkmaar (Nederland) 11
wolvega (Nederland) 11
Wergea (Nederland) 10
Arnhem (Nederland) 10
leiden (Nederland) 10
dronrijp (Nederland) 10
Oentsjerk (Nederland) 10
deinum (Nederland) 10
Enschede (Nederland) 9
Assen (Nederland) 9
Noardburgum (Nederland) 9
Breda (Nederland) 9
lemmer (Nederland) 9
Gorredijk (Nederland) 9
De Westereen (Nederland) 9
Dronryp (Nederland) 9
buitenpost (Nederland) 9
Surhuisterveen (Nederland) 8
akkrum (Nederland) 8
Britsum (Nederland) 8
Sint Annaparochie (Nederland) 8
Vrouwenparochie (Nederland) 8
Wirdum (Nederland) 8
Veenwouden (Nederland) 8
Dordrecht (Nederland) 7
Haarlem (Nederland) 7
Menaam (Nederland) 7
Hallum (Nederland) 7
Antwerpen (België) 7
Almere (Nederland) 7
Bitgummole (Nederland) 7
Wijnjewoude (Nederland) 6
Feanwâlden (Nederland) 6
Lekkum (Nederland) 6
Kollum (Nederland) 6
Snakkerburen (Nederland) 6
Ede (Nederland) 6
Garyp (Nederland) 6
Apeldoorn (Nederland) 6
Amstelveen (Nederland) 6
Gouda (Nederland) 6
ZOETERMEER (Nederland) 6
Damwâld (Nederland) 6
Tilburg (Nederland) 6
Nij beets (Nederland) 5
Burgwerd (Nederland) 5
Balk (Nederland) 5
Leeuwardeb (Nederland) 5
Ryptsjerk (Nederland) 5
Hengelo (Nederland) 5
berltsum (Nederland) 5
Workum (Nederland) 5
Ferwert (Nederland) 5
ijlst (Nederland) 5
feanwalden (Nederland) 5
Berlikum (Nederland) 5
Twijzelerheide (Nederland) 5
Marsum (Nederland) 5
Eindhoven (Nederland) 5
Kimswerd (Nederland) 5
Oosterwolde (Nederland) 5
Nijmegen (Nederland) 5
Giekerk (Nederland) 5
Deventer (Nederland) 5
Appelscha (Nederland) 5
OudeBildtzijl (Nederland) 5
Andere locaties 1077
DatumHandtekeningen
2020-07-27 1
2019-06-24 1
2018-06-24 1
2018-02-03 1
2017-12-05 1
2017-07-23 1
2017-07-22 1
2017-06-11 1
2017-05-24 1
2017-05-12 1
2017-05-11 1
2017-04-02 1
2017-03-23 1
2017-03-18 1
2017-03-06 1
2017-03-04 1
2017-03-03 2
2017-03-02 1
2017-02-28 4
2017-02-27 1
2017-02-24 2
2017-02-21 2
2017-02-20 1
2017-02-19 23
2017-02-18 11
2017-02-17 4
2017-02-16 3
2017-02-15 3
2017-02-14 3
2017-02-13 6
2017-02-12 17
2017-02-11 42
2017-02-10 3
2017-02-05 1
2017-02-04 2
2017-02-03 8
2017-02-02 16
2017-02-01 13
2017-01-31 12
2017-01-30 4
2017-01-29 7
2017-01-28 28
2017-01-27 1
2017-01-26 3
2017-01-25 4
2017-01-24 4
2017-01-23 18
2017-01-22 9
2017-01-21 13
2017-01-20 35
2017-01-19 135
2017-01-18 279
2017-01-17 699
2017-01-16 635
2017-01-15 610
2017-01-14 475
2017-01-13 523
2017-01-12 576
2017-01-11 2