Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!

Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!! / Aankondigingen / crowdfunding (inzamelingsactie) Sam en zijn schapen / Opmerkingen


Gast

#1

2017-02-09 21:48

Ga uiteraard een bijdrage storten!

Gast

#2

2017-02-09 23:07

Als de gemeente haar huiswerk moet overdoen, betekent dit dan niet dat ook de einddatum van het contract met Sam dient te worden opgeschort?
Peter

#3

2017-02-09 23:35

Natuurlijk wil ik mijn vroegere buurjongen en zijn kudde de winter door helpen. Maar daarna?

De gemeente herformuleert een en ander en de zaak is alsnog verloren. Kunnen we niet Sam en kudde een nieuwe plek ergens in FRL geven (zal wel niet Heerenveen worden)?


Gast

#4

2017-02-10 09:58

Dus kort geding heeft Sam van de gemeente gewonnen, gemeente moet het 'huiswerk' over doen en terwijl gemeente dat 'huiswerk' doet, betaald de gemeente Sam niet voor het werk waarvoor hij is ingehuurd.Ongelooflijk, te bizar voor woorden en staaltje meten met twee maten: bestuurders en mensen in (vaste) dienst van de gemeente krijgen in zo'n situatie m.i. gewoon doorbetaald. Wel een manier voor de gemeente om alsnog te winnen......


Gast

#5

2017-02-10 10:23

Met z'n allen de schouders eronder. Tuurlijk gaan we doneren. Heb het bericht inmiddels op mijn eigen FB pagina gezet! Succes verder!

Gast

#6

2017-02-11 10:45

Wat fijn dat er nu ook in de Telegraaf aandacht aan wordt besteed..Nu nog in de wereld draait door met nog meer schaapherders, welke hetzelfde lot boven het hoofd hangt..

Gast

#7

2017-02-11 12:26

Waarom zamelen jullie niet in via een crowdfunding website? Dat doneert makkelijker (en kan dit mogelijk mensen overhalen om te doneren die het nu wat omslachtig vinden en het daardoor misschien nu de stap niet nemen).
jaap

#8

2017-02-11 16:22

Zet de  partij van de arbeid onder druk  zij zijn de grootste partij in Leeuwarden en de verkiezingen komen er aan.

Voor Sam, zal zeker  in het voordeel van de partij van de arbeid zijn.


Gast

#9

2017-02-13 10:13

Super dat Sam het kort geding heeft gewonnen!
Is het voor de crowdfundingsactie niet beter om een actie te starten waarbij iedereen de teller kan zien?
Bijvoorbeeld via dream or donate.
Ik kan me voorstellen dat meer mensen dan meedoen. Nu blijft het erg onzichtbaar wat er wordt gestort.
Rens

#10 Re:

2017-02-13 12:30

#9: -  

 Is een uitstekend idee, maar daar zal de nodige kennis en hulp voor nodig zijn..


Gast

#11

2017-02-15 15:15

LC 15-2-2017: Schapenbeheerder Wylde Weide uit Tjalleberd heeft opnieuw de beweiding in Leeuwarden toegewezen gekregen ten koste van de bestaande kudde. En nu? bezwaar?beroep? kort geding? bodemprocedure?Ongelooflijk, maar B&W willen dus wel plekje voor de schapen zoeken....nou daar hebben we en Sam cs in het bijzonder wat aan....Heeft de gemeente wel eens gehoord van MVO, duurzaamheid, maatschappelijke en integrale belangen- & kostenafweging, Etc? .....


Gast

#12

2017-02-15 15:21

Ik dacht dat gemeente Leeuwarden ook of met name een college van rentmeesterschap (CDA), arbeid (PVDA), duurzaamheid (GROEN) en oog voor de zwakkeren (LINKS) is.

Gast

#13 lc 16/2 soap wordt groter

2017-02-16 07:35

De schaapsherder aan wie de gemeente Leeuwarden de voorkeur geeft boven de bestaande kost dik 4000 euro meer, maar is beter thuis in ecologie en op Facebook.

Dat blijkt uit de beoordeling van de inschrijvingen, die de gemeente op last van de rechter na een kort geding openbaar moest maken. Dat kort geding was aangespannen door Sam Westra, de huidige stadsherder, nadat de gemeente de begrazing aan een herder Diederik Sleurink uit Tjalleberd had gegund.

Ecologie belangrijk

Uit de cijfers komt naar voren dat Groene Oase (het bedrijf van Westra) de gemeente 41.035,04 euro kost. De Wylde Weide (het bedrijf van Sleurink) werkt voor 45.796 euro. De prijs weegt het zwaarst bij de beoordeling, maar er zijn meer factoren.

Zoals ‘ecologie’. Daarin scoort Wylde Weide dubbel zo goed als Groene Oase, in de ogen van de gemeente. Westra is meer praktisch dan theoretisch, is het oordeel, maakt zijn beeld van ecologie niet duidelijk en laat niet zien hoe hij de flora- en faunawet naleeft. Sleurink doet dat wel. Ook al komt hij met voorbeelden van zijn aanpak die voor het graasgebied bij de Groene Ster minder van toepassing zijn.

Planning en communicatie

Het minst zwaar wegen de onderdelen ‘planning’ en ‘communicatie’. Bij de planning vindt de gemeente het een voordeel dat Sleurink de kudde kan uitbreiden als dat nodig is, terwijl Westra dan de maaier erbij pakt. Bij communicatie geven de sociale media de doorslag. Westra praat wel met omwonenden en passanten, maar gebruikt geen Facebook en dergelijke. Dat doet Sleurink wel. Alles bij elkaar opgeteld scoort Sleurink meer punten dan Westra.

Het actiecomité Pro-Sam wil dat het punt op de raadsagenda van 27 februari komt en hoopt dat de raad dan anders beschikt. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Westra en de gemeente over een oplossing voor zijn kudde.


Gast

#14 Re: Re:

2017-02-20 13:09

#10: Rens - Re:  

 Dat valt volgens mij wel mee Rens. Heb even snel gekeken bij Dream or donate. Je kunt je gratis registreren en een actie opzetten. De fee bedraagt 5% van de stortingen. Je kunt dan via social media gemakkelijk bekendheid aan de actie geven.

Rens

#15 Re: lc 16/2 soap wordt groter

2017-02-20 15:13

#13: - lc 16/2 soap wordt groter 

 Dat is toch geen echte oplossing...daar heeft hij zijn werk niet mee terug.

Hoe durven ze de burgers € 5000 .- te onthouden..de meer kosten van die andere.De nieuwe communiseert ook niet, want die plaats wat hekken waar de dieren achter moeten blijven.De schapen doen allemaal hetzelfde...gras eten.. Daar heb je geen facebook voor nodig.Het is toch een prachtig gezicht dat een schaapsherder een kudde hoedt.Zoiets moet je toch trots op zijn.Ze helpen de kleine man om zeep.. Waar is de Partij v.d.Arbeid met zijn praatjes er te zijn voor de zwakkeren...Meestal krijgt de laagste bieder het, maar nu even niet..Vreemde argumentatie.Dit is weer echt een geval waardoor men een hekel krijgt aan de overheid..

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie tonen aan 3000 mensen die andere petities op onze website bekijken, maar deze petitie nog niet hebben bekeken.