Behoud De Trekvogel, het eerste en oudste gebouw van Almere

Opmerkingen

#2

Het eerste en oudste gebouw van Almere slopen? Wat een slecht idee! Restaureren en behouden voor toekomstige generaties.

Michiel Hegener (Wassenaar, 2022-06-18)

#3

Dit cultureel erfgoed is dat behouden moet blijven en waarover niet enkelen zouden mogen beslissen

Josine de Groot (Oegstgeest , 2022-06-18)

#4

Oer Nederlands erfgoed!

Jaap Lampe (Haarlem, 2022-06-21)

#5

Het wordt tijd dat Almere gaat zorgen voor de al reeds bestaande historische waarden.

Frans Luke (Almere, 2022-06-21)

#9

Ik onderteken omdat ik het een schande vind dat dit cultureel erfgoed ter ziele gaat

Ineke Hegener (Haarlem, 2022-06-28)

#12

Ik teken omdat we onze geschiedenis moeten bewaren.

Paul Offerman (Almere, 2022-06-29)

#13

Ik teken deze petitie vanwege de historische waarde van het pand, dat een mooi onderkomen kan worden voor de Cornelis Lely collectie

ed voigt (Lelystad, 2022-07-04)

#15

Stel je voor dat in een willekeurige stad het allereerste gebouw staat van die stad. Een sloop is nooit meer terug te draaien. Met behoudt, verplaatsing en andere functie kan je over 50 jaar nog eens over de historische waarde nadenken. Te vroeg om nu te slopen.

Anna Wignand (Almere , 2022-08-12)

#18

het gebouw moet blijven!

Ineke Takken (Almere, 2022-08-12)

#19

Er meer respect moet zijn voor onze oude gebouwen zodat ook over vele jaren iets van de historie van onze stad terug te vinden is.

Joke Uijt de Boogaardt (Almere , 2022-08-12)

#20

Het oudste pand van de jongste polder van Nederland slopen kun je maar één keer doen. Daar kun je spijt van krijgen. Van NIET slopen heeft nooit iemand spijt gehad. Erfgoedbeleid of toekomstspijt?

Diana Van Diepen (Almere, 2022-08-13)

#28

Het niet verkeerd is om het oude te behouden.
De Trekvogel, gerestaureerd en mogelijk aangepast prima de functie van ontmoetingscentrum kan vervullen. Restaureren kost geld, Nieuwbouw zeker net zoveel Een combinatie van renovatie en aanpassing ( mogelijk iets nieuws erbij ) kan waarschijnlijk goedkoper uitkomen

G. Vlaanderen (Ede, 2022-08-20)

#29

Omdat het gebouw bij Almere-Haven hoort

J Kaag (Almere, 2022-08-23)

#33

21 jaar in Almere heb gewoond en diverse keren de Trekvogel heb bezocht. Dit gebouw moet blijven

Eduard de Vries (Alphen aan den Rijn, 2022-08-23)

#36

Ik de historie van Almere wil behouden.

Fenny Aerts (Almere, 2022-08-23)

#37

Ik vind dat dit historische gebouw behouden moet blijven.

Lian Kater (Lelystad , 2022-08-23)

#38

Ik onderteken omdat ik als inwoner van Almere het dood- en doodzonde zou vinden als het eerste gebouw van onze stad zou verdwijnen. Dit is historische grond en een iconisch gebouw. Als Almere ballen heeft laten ze hier zien dat daadkracht en historisch besef wel degelijk samen kunnen gaan

Geert Santhuizen (Almere, 2022-08-23)

#42

Ik vind dat het gebouw een cultuurhistorische waarde heeft voor Zuidelijk Flevoland.

Mari Smits (Lelystad, 2022-08-23)

#43

Ik vind dat de Trekvogel een cultuurhistorische waarde heeft en dat het pand behouden en gerestaureerd moet worden.

Mariska Korver (Almere, 2022-08-23)

#46

Er is al zo weinig historisch erfgoed in Almere.
De trekvogel kan nog uitstekend functioneren.

Leo van Nassou (Almere, 2022-08-23)

#50

Ik ondereken omdat ik vind dat de trekvogel behouden moet blijven.

Richard Kommers (Almere, 2022-08-23)

#56

Ik onderteken omdat ik vind dat niet alles moet worden gesloopt en vervangen moet worden door moderne gebouwen. Waarom niet het oude gebouw renoveren en updaten? De sfeer die nu in het gebouw hangt, krijg je echt niet terug in nieuwbouw. Laten we creatief zijn en voor dit prachtige gebouw een passende oplossing vinden.

Linda Kamer (Almere, 2022-08-24)

#58

Een stuk historie gooi je niet zomaar weg, het gebouw kan op een goede en mooie manier behouden blijven wanneer er energie in gestoken wordt om het gebouw op een juiste manier te restaureren en uiteindelijk een mooi stuk historie blijft bestaan.

Ellen de Vries (Almere, 2022-08-24)

#60

Ik onderteken omdat ik vind dat dit soort gebouwen behouden dient te worden vanwege het historische karakter.

Peter Schnitker (Almere , 2022-08-24)

#61

Almere heeft toch al geen historie omdat het een hele nieuwe stad is.
Dat stukje historie en nostalgie moeten we willen behouden.

Dick Osinga (Almere, 2022-08-24)

#64

Erfgoed bewaard moet blijven, toekomst bouwt op verleden.

Camilla Zeguers (Almere, 2022-08-24)

#65

Omdat Almere een eigen gebouwde historie moet opbouwen. Er is al zoveel gesloopt

Maria Zaal (Almere, 2022-08-24)

#66

Vrijwel alle door mijn goede vriend Michiel Hegener gestarte acties ondersteun ik automatisch - en zeker deze petitie, die zich terecht keert tegen de voortgaande afbraak van het Nederland waarvan wij houden....

Marc Bentinck (Rhenen, 2022-08-24)

#68

Ik hecht aan materieel,en anders, erfgoed in Flevoland.

Jan Heinhuis (Amsterdam, 2022-08-24)

#70

Ik onderteken omdat als er één gebouw in Almere bewaard moet blijven, dan is het toch wel De Trekvogel. Het Flevolandschap moer het gebouw - dat nog in de oorspronkelijke staat verkeert - onmiddellijk teruggeven aan de stad Almere want het wordt slecht onderhouden. Dan moet er een plan opgesteld worden om dit gebouw te reden van de ondergang.

Marie-Josée Röselaers (Almere, 2022-08-24)

#73

Mooie historie, moet behouden blijven, zonder verleden geen toekomst!

Marc Beek (Almere, 2022-08-24)

#74

Ik het eens ben met de mening dat de Trekvogel het eerste en oudste gebouw van Almere is.

Maria Monsma-Hazelager (Almere, 2022-08-24)

#76

het allereerste gebouw van Almere

Martin Monsma (Almere, 2022-08-24)

#79

Ik onderteken omdat je een 'geboortekaartje' niet weggooit, het heeft historische en emotionele waarde.

Gérard Pillen (Almere , 2022-08-24)

#82

Dit gebouw mag niet verdwijnen ! Het zou het eerste echte monument zijn.

ben hendriks (almere, 2022-08-24)

#90

Het is noodzakelijk dit pand te blijven herdenken en gebruiken als eerst gebouwd pand van Flevoland

Hein Boele (Almere Poort, 2022-08-24)

#91

Omdat de pioniers in de polders te weinig zichtbaar zijn.
Deze arbeiders hebben het mogelijk gemaakt dat Flevoland nu een habitat is voor mens en dier.

Siegfried Sumter (Almere , 2022-08-24)

#92

Ik onderteken omdat de Trekvogel voor Almere een ‘historisch’ monument is en behouden moet blijven.
Ik ben het helemaal eens met het voorstel.

Elly Swennen (Almere, 2022-08-24)

#94

Het behoud van kenmerkende gebouwen, locaties enz die beeldbepalend zijn voor de ontstaansgeschiedenis van provincies, dorpen , streken, steden enz is van groot belang . Het verleden heeft zoveel moois in zich!

DirkJan van Orden (Amsterdam , 2022-08-25)

#95

Het behouden van onze Flevolandse historie is van groot belang. Ik ben er ook trots op.

Pierre Custers (Almere, 2022-08-25)

#98

De Trekvogel Nederlands erfgoed is en behouden dient te worden

Wouter Van Hekken (Almere , 2022-08-25)

#101

Er al genoeg verdwenen is door de gemeente.

P. Keune-Visser (Almere-haven, 2022-08-25)

#102

Er al genoeg erfgoed is afgebroken in Almere.

P.H.J.M Keune (Almere-haven, 2022-08-25)

#103

Ik onderteken omdat we vest wat trotser en omzichtiger met de historie van Almere en Flevoland mogen omgaan. Nieuw land naar wel vol historie!

Johannes Van Lohuizen (Almere, 2022-08-25)

#107

één van de weinige oorspronkelijke gebouwen van/in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is, na de drooglegging. Het behoort nu al tot de culturele erfenis.

Henk Schouten (Almere, 2022-08-25)

#109

Door Flevolandschap ruimte te gunnen aan het trekvogelgrasland kan dit bezoekerscentrum profiteren van de directe verbinding met de natuur en blijft de belangrijke historische waarde van de kantine bewaard en kan deze worden gerestaureerd volgens de uitgangspunten van heemschut.

Frank Wielinga (Almere, 2022-08-25)

#110

Dit erfgoed is

Paula Piera (Almere, 2022-08-25)

#120

Geschiedenis is!!!!!!!
En mooi gebouw.

Jacoba Koopman (Almere , 2022-08-26)

#123

Ik er al heel wat keren geweest ben. Het een prachtig pand vind. Het hoort gewoon bij de geschiedenis van het instaan van Almere. Sloop zou echt zonde zijn

Leendert Moerland (Koog aan de Zaan, 2022-08-26)

#125

Ik het helemaal eens ben met deze actie

Margot Freericks (Almere, 2022-08-26)

#128

Almere is een jonge gemeente/plaats met nog maar weinig echte ‘oude’ historische gebouwen en panden. De Trekvogel is als oudste gebouw hiervoor ‘het startpunt’

Robin van Stigt (Almere, 2022-08-27)

#129

Ik onderteken omdat ik vind dat er al te veel oude gebouwen van het eerste uur kapot gemaakt worden. Maak een nostalgische route door de polder.

Marry Mantel Ouwehand (Almere, 2022-08-27)

#132

Ik onderteken deze petitie omdat ik vind dat er in een gemeente als Almere, waar toch al zo weinig historisch interessante gebouwen te vinden zijn, alles uit de kast gehaald moet worden om het recente verleden ook in de toekomst in leven te houden.

Duke Ham (Almere, 2022-08-27)

#133

Dit gebouw mag niet verdwijnen. Het is een essentieel stuk in de geschiedenis van Flevoland.

Robin Boer (Almere, 2022-08-28)

#135

Ik onderteken de petitie omdat ik het als inwoner van Almere belangrijk vind dat we iets van de historie van deze stad, in dit geval het eerste gebouw, behouden.

Peter EIER (Almere, 2022-08-28)

#137

Dit pand gerestaureerd moet worden en er geen 'nieuwbouw' voor in de plaats moet komen.

Desiree van Mil (Almere, 2022-08-28)

#139

Dit is Flevolands erfgoed.. Het is het eerste en oudste gebouw van Almere . De Trekfvogel is het een van de pioniersgebouwen van zuidelijk Flevoland en moet een monument worden.

André deWit (Almere, 2022-08-28)

#142

Ik ondertekend, omdat het stuk van de geschiedenis van Flevoland is.
Het gebouw en stichting hebben heel belangrijk educatieve functie. Heel leuke plek voor iedereen.

Agnieszka Olszewska (Almere, 2022-08-29)

#143

dit gebouw moet blijven

kees winkelaar (ALMERE, 2022-08-29)

#146

dit gebouw is het symbool van de ontwikkeling van Flevoland. Zo eenvoudig begon het. Een land toont zich groot door ook het kleine te eren.

Wolter Wefers Bettink (Hilversum, 2022-08-31)

#148

dit soort gebouwen uit historisch perspectief een lang leven moeten leiden!!

Pieter Snijders (Heukelum, 2022-08-31)

#150

De Trekvogel moet blijven bestaan, knap het op.

Bertus Bottelier (Amsterdam, 2022-09-01)

#158

Ik onderteken omdat ik het helemaal eens ben met Michiel Hegener over deze kwestie en dezelfde gevoelens heb over dit historische gebouw.

Henk Bouma (Hoorn, 2022-09-04)

#161

Omdat het bij Almere hoort

Herman Smit (Almere, 2022-09-07)

#164

Ik onderteken omdat in dat gebouw het leven van de eerste werkers van Zuidelijk Flevoland geproefd, geroken en beleefd wordt. Historische erfgoed moet derhalve bewaard blijven..

CAM Rennen (Zeewolde, 2022-09-08)

#165

Pioniererfgoed in Flevoland en ook in Almere op het punt staat zo goed als te verdwijnen.

Ben te Raa (Almere, 2022-09-08)

#168

De trekvogel niet verloren mag gaan. Een prachtig stuk historisch erfgoed, een uniek gebpuw, waar de historie van Almere en Flevoland verteld moet worden. Ik zie genoeg mogelijkheden om dit vorm te geven. Verder opbouwen ipv afbreken.

Ans Fromm (Lelystad, 2022-09-19)

#169

Monumenten moeten een nieuwe bestemming krijgen

Willy Schmidt (Almere, 2022-09-28)

#171

Flevolands geschiedenis moet je koesteren.

Ton Theunis (Almere, 2022-10-04)

#174

Het oudste gebouw en dat in Almere. Cultureel erfgoed maar dan anders.... jonger. 😉

Jeltje Houten (Amstelveen, 2022-10-10)

#181

Ik onderteken omdat ik vind dat het behouden moet blijven, historische en emotionele waarde

Hans Teuling (Almere, 2022-10-10)

#188

Het zou jammer zijn om een van de weinige overgebleven pioniersbouwwerken in onze relatief nieuwe polder voorgoed te laten verdwijnen! Nu kunnen we het nog conserveren; als het eenmaal weg is kunnen komende generaties het polderpioniersgevoel niet meer zo duidelijk tastbaar ervaren…
Alternatieve bestemming, naast exporuimte over ontstaan van Zuidelijk Flevoland, kan bijvoorbeeld ook zijn een restaurant functie bij de mogelijk ernaast te zetten nieuwbouw; ook een kleine filmruimte is misschien mogelijk om verschillende oude/nieuwe films doorlopend op bepaalde dagen/tijden te laten zien over de Zuiderzee, het plan Lely, het ontstaan en droogleggen van Zuidelijk Flevoland, Almere toen/nu en de toekomstplannen voor deze stad, -ook tov. Amsterdam-, de Flevolandse natuurontwikkeling, bodemvondsten, etc.
Veel succes met jullie strijd om het behoud van dit pioniersgebouwtje!!👍😊

Willem Stroom (Almere, 2022-10-11)

#193

Het moet blijven ivm historie almere

Loes Teuling (Almere, 2022-10-18)

#194

Dit gebouw is cultureel erfgoed

Daniel Van der Ree (Amsterdam, 2022-10-24)

#195

Omdat de geschiedenis van de polder de Nederlandse geschiedenis is, en omdat er al genoeg wordt uitgewist.

Toine Heijmans (Amsterdam, 2022-10-24)

#196

Ik onderteken omdat De Trekvogel nu eenmaal cultureel erfgoed is geworden!

Marguerite Rümke (Amsterdam, 2022-10-24)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...