Behoud De Trekvogel, het eerste en oudste gebouw van Almere

trekvogel-almere.jpg

Wij protesteren tegen de voorgenomen sloop van het voormalige ambtenarenpension + kantine van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, geopend in 1964 en het eerste gebouw van Almere.
Sinds de jaren 90 is het gebouw in gebruik bij de Stichting FlevoLandschap als bezoekerscentrum onder de naam De Trekvogel. FlevoLandschap wil uitgerekend op de plaats van De Trekvogel een nieuw bezoekerscentrum bouwen.

Wij verzoeken de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Almere en FlevoLandschap om
- de sloop af te gelasten
- het gebouw historisch verantwoord te restaureren
- een andere plek te vinden voor het nieuwe bezoekerscentrum van FlevoLandschap, liefst in de onmiddellijke omgeving van De Trekvogel
- in goed overleg een nieuwe bestemming voor de Trekvogel te vinden, bijvoorbeeld een bezoekerscentrum over het ontstaan van Zuidelijk Flevoland

www.de-trekvogel.nl


Platform Behoud De Trekvogel    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Platform Behoud De Trekvogel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...