Behoud De Trekvogel, het eerste en oudste gebouw van Almere

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Na de sloop van De Trekvogel: op 6 juni stadsgesprek in Almere over erfgoed en de verkwanseling daarvan.

2023-05-29 14:14:09

 Beste ondertekenaar van de petitie 

Het heeft allemaal niet mogen baten: tussen 4 en 12 mei is het oudste gebouw van Zuidelijk Flevoland gesloopt. Het was bouwkundig nog in uitstekende conditie - met een beetje restauratie- en schilderwerk had het nog makkelijk een halve eeuw mee gekund, of een hele. Dat blijkt uit het bouwkundig rapport dat Platform Behoud De Trekvogel opstelde. www.de-trekvogel.nl/documenten/bouwkundigestaat.pdf

Velen zijn boos en of razend over het barbaarse gedrag van de eigenaar, de Stichting Het Flevo-landschap  en op de gemeente Almere die de sloop heeft aangemoedigd en gefaciliteerd.

Kijk op www.de-trekvogel.nl  bovenaan voor reacties op de sloop.

Voor wie na wil praten en vooruit wil denken: op 6 juni om 19:30 begint in Casa Casla in Almere een het stadsgesprek over erfgoed. https://casacasla.nl/evenement/stadsgesprek-verkwanselt-almere-haar-historie/?fbclid=IwAR2vT1Bsh9oNX5MKQoenq5BWfam38YZRRch0lBdb2Vp8stO88Id3D7hjc_E

Platform Behoud De Trekvogel


Platform Behoud De Trekvogel

nieuwe kans voor De Trekvogel

2023-05-06 09:53:44

Beste ondertekenaars  

Op 4 mei begon de sloop van De Trekvogel, inmiddels ligt bijna 200 meter van de 660 meter plat. Maar de nieuwe situatie biedt verrassend genoeg ook een nieuwe kans.
Dan moet de eigenaar, Flevo-landschap, dit weekend (6 en 7 mei) een kordate beslissing nemen op basis van dit plan:
  https://www.de-trekvogel.nl/images/herkansing.jpg


Platform Behoud De Trekvogel

Nog vier dagen voordat de sloop begint, lijkt het

2023-04-29 18:46:34

Beste petitie ondertekenaar

De sloop van De Trekvogel dreigt maar ook nu zijn er lichtpunten. Zie verder
https://www.de-trekvogel.nl/documenten/update-29-04-2023.pdf

Groeten en dank voor je steun


Platform Behoud De Trekvogel


Platform Behoud De Trekvogel

formulier om aanvraag monumentstatus te ondertekenen, nu met een werkende link naar het formulier (sorry voor de fout in onze vorige mail))

2023-04-26 13:55:35

Beste petitie ondertekenaar  

De Trekvogel is nog steeds in groot gevaar. De asbestverwijdering is bijna voltooid, de feitelijke sloop dreigt. Maar het is nog niet te laat.    

Het verzoek aan B&W van de zeven partijen die samen Platform Behoud De Trekvogel vormen (zie: www.de-trekvogel.nl bij 17 april)  kan door iedereen worden ondertekend! Dat gaat eenvoudig:   

1.  download dit formulier op je pc of tablet   https://www.de-trekvogel.nl/documenten/De-Trekvogel-gemeentelijk-monument.pdf

 2. vul de blauwe velden in en vink de juiste alternatieven aan  

3. stuur het mee als attachment van een lege email aan secretariaatahles@almere.nl  en graag ook Cc aan platformbehouddetrekvogel@proton.me  

4. geef de mail als onderwerp aanvraag om van De Trekvogel een gemeentelijk monument te maken - zie attachment  

5. verzend  

6. stuur dit bericht (of alleen de link naar het formulier) door aan anderen die willen dat het oudste gebouw van Zuidelijk Flevoland behouden blijft. Hoe meer hoe beter. En schrijf erbij dat haast geboden is   

 

Platform Behoud De Trekvogel zal ervoor zorgen dat alle formulieren die wij Cc ontvangen worden doorgestuurd aan de partijen die bij de procedure betrokken zijn zoals de gemeentelijke afdeling erfgoed en de Welstandscommissie.  

Veel dank!     Platform Behoud De Trekvogel


Platform Behoud De Trekvogel

Digitaal formulier om zelf de aanvraag voor een gemeentelijk monument-status voor De Trekvogel te ondertekenen

2023-04-26 13:49:25

Beste petitie ondertekenaar

De Trekvogel is nog steeds in groot gevaar. De asbestverwijdering is bijna voltooid, de feitelijke sloop dreigt. Maar het is nog niet te laat.


Het verzoek aan B&W van de zeven partijen die samen Platform Behoud De Trekvogel vormen (zie: www.de-trekvogel.nl bij 17 april)  kan door iedereen worden ondertekend! Dat gaat eenvoudig:  

1.  download dit formulier op je pc of tablet   

2. vul de blauwe velden in en vink de juiste alternatieven aan

3. stuur het mee als attachment van een lege email aan secretariaatahles@almere.nl  en graag ook Cc aan platformbehouddetrekvogel@proton.me

4. geef de mail als onderwerp aanvraag om van De Trekvogel een gemeentelijk monument te maken - zie attachment

5. verzend

6. stuur dit bericht (of alleen de link naar het formulier) door aan anderen die willen dat het oudste gebouw van Zuidelijk Flevoland behouden blijft. Hoe meer hoe beter. En schrijf erbij dat haast geboden is  

Platform Behoud De Trekvogel zal ervoor zorgen dat alle formulieren die wij Cc ontvangen worden doorgestuurd aan de partijen die bij de procedure betrokken zijn zoals de gemeentelijke afdeling erfgoed en de Welstandscommissie.

Veel dank!


Platform Behoud De Trekvogel

Update over De Trekvogel

2023-04-11 10:20:21

Beste ondertekenaars van de petitie

Wellicht heb je gehoord dat Flevo Landschap op 6 april is begonnen met de sloop, voorlopig alleen het asbest, t/m 24 april volgens de planning. Daarna volgt de echte sloop, althans, als Flevo-landschap z'n zin krijgt.

Beter nieuws: vorige week besloot staatssecretaris Uslu van Cultuur om per versnelde procedure bij de Rijksdienst voor het Culotureel Erfgoed te bezien of De Trekvogel kan worden aangewezen als Rijksmonument. 

Kortheidshalve verwijzen we naar deze brief van het Platform aan B&W van Almere:

https://www.de-trekvogel.nl/documenten/brief-aan-B&W-11-4-2023.pdf

met groet
Platform Behoud De Trekvogel
337439192_620874649417163_6180188588487581755_n.jpg

 


Platform Behoud De Trekvogel

Update over De Trekvogel

2023-02-11 11:06:39

Beste ondertekenaars van de petitie, hier een korte updatwe

- op 4 januari bracht de gemeenteraadsfractie van het CDA (Nienke Nieuwenhuizen, Kees Sanderse) samen met CDA voorzitter Wim Faber een bezoek aan het eerste gwebouw van Almere en van Zuidelijk Flevoland. Ook aanwezig was Ben te Raa van Heemschut Flevoland. Het idee is om binnen de Raad bondgenoten te vinden om De Trekvogel te behouden. Leida Höhle, vice-fractievoorzitter van de PvdA heeft zich inmiddels ook uitgesproken voor behoud.

- op 16 januari heeft Platform Behoud De Trekvogel een verzoek ingediend om van het gebouw een Rijksmonument te maken

- in Elsevier van deze week staat een goed stuk over behoud van erfgoed in Flevoland met daarin ook aandacht voor De Trekvogel en Platform Behoud De Trekvogel, zie 
www.de-trekvogel.nl/images/2023-02-11.jpg

- Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de eigenaar, Flevo Landschap, op korte termijn gaat slopen, wat ook niet mag zolang de aanvraag voor de status van Rijksmonument in behandeling is.

We houden vol!

 Platform Behoud De Trekvogel


Platform Behoud De Trekvogel

raamposter en stickers

2022-11-09 21:19:37

Beste ondertekenaar van de petitie voor het behoud van de Trekvogel

Vanaf nu kun je op www.de-trekvogel.nl op het tabblad wat kan ik doen kosteloos een raamposter en stickers bestellen, beide uiteraard voor het behoud van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, nu bekend als De Trekvogel. Op de site kun je ze vooraf bekijken.

We geven niet op!

Platform Behoud De Trekvogel

 

 


Platform Behoud De Trekvogel

Opiniestuk in Trouw van 25 oktober

2022-10-25 06:45:40

Beste ondertekenaars van de petitie

Vandaag staat er een opiniestuk in Trouw over erfgoed van de aanlegfase van de IJsselmeerpolders, De Trekvogel in het bijzonder.

Delen op Facebook en andere social media wordt gewaardeerd!

https://www.trouw.nl/opinie/flevoland-moet-erfgoed-uit-pioniershistorie-koesteren~b0603f08/

Platform Behoud De Trekvogel


Platform Behoud De Trekvogel

Update over De Trekvogel

2022-10-23 11:35:00

Beste ondertekenaars van de petitie voor behoud van De Trekvogel

Op 7 oktober stuurde het Platform Behoud De Trekvogel een brief aan de directeur van Flevo-landschap, Ben Huisman, en een identieke aan de voorzitster van de Raad van Toezicht Truus Sweringa. Flevo-landschap is in juridisch en economisch opzicht de eigenaar - maar in gevoelsmatig en cultuurhistorisch perspectief behoort De Trekvogel aan heel Nederland.

Omdat Ben Huisman en Truus Sweringa er beiden er voor hebben gekozen niet op de brief te reageren staat de brief vanaf 23 oktober online, zie https://www.de-trekvogel.nl/documenten/brief.pdf

Op 23 oktober is het oudste en eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland voor het laatst open voor het publiek. Daarna volgt ontruiming en sloop, althans als het ligt aan Stichting Het Flevo-landschap. Doe wat je kan om sloop tegen te houden! Schrijf naar de gemeente Almere, naar de provincie, naar het Waterschap Zuiderzeeland dat bijna alle grond rond De Trekvogel bezit en makkelijk een perceel beschikbaar kan stellen voor het nieuwe bezoekerscentrum dat Flevo-landschap zo verschrikkelijk graag wil hebben.
Wat ook helpt: breng deze petitie onder de aandacht van anderen.

Veel groeten en nogmaals dank voor het tekenen,
Michiel Hegener
Woordvoerder Platform Behoud De Trekvogel - www.de-trekvogel.nl


Platform Behoud De TrekvogelDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...